קורס הכנה - פיזיקה אפס

הכנת נרשמים ללימודי הפיזיקה

קורס הכנה - פיזיקה אפס

קורס הכנה – פיזיקה אפס

קורס ההכנה "פיזיקה  אפס" מיועד למועמדים שהתקבלו לפקולטה להנדסה, לאלה שטרם התקבלה החלטה לגביהם, ולמעוניינים להתקבל ללימודים ומוגדרים כ "חסרי פיזיקה".

מטרת קורס ההכנה היא להכין את הנרשמים ללימודי הפיזיקה הנלמדים בפקולטה להנדסה בשנה הראשונה ללימודים.

קורס זה הינו בהיקף של 90 שעות לימוד ומהווה תחליף לבגרות ב – 5 יחידות בפיזיקה – למוגדרים "חסרי פיזיקה"  רק עם קבלת הציון הנדרש בכל מגמה לפי המפורט באתר הרישום.

  • קורס ההכנה יתחיל ביום ב' 8 ביולי  2019 ויתקיים בימים ב' ו-ג'  בין השעות 15:00-19:00 ובימי שישי בין השעות 9:00-13:00. הקורס יסתיים ביום שישי ה- 16 באוגוסט 2019. מהשבוע השני לקורס יתקיימו תרגולים במשך 5 שבועות בימים ב' ו-ג' בין השעות 13:00-15:00 (ותירגול בשעות 9:00-13:00 – ביום ו' האחרון של הקורס בתאריך 16.8.19).
  • בחינת סיום הקורס (המהווה בחינת סיווג) תתקיים ביום שישי 23 באוגוסט 2019, בשעה 09:00. מועד נוסף יתקיים ביום שישי 6 בספטמבר 2019  - בשעה 9:00.
  • יתקיים מועד נוסף  של בחינה  בפיסיקה אפס ביום רביעי  23/10/19 בשעה 9:00     .לרישום לבחינה ניתן לפנות למייל : limorben@tauex.tau.ac.il   לא יאוחר מ 15/9/2019. הרישום לבחינה  בלבד הינו בעלות של 200 ₪   .
  • ההרשמה תתחיל בתאריך 12 במאי 2019. מחיר הקורס הוא 2,400 ₪, והוא כולל גם את הבחינה. מחיר הבחינה בלבד – 200 ₪. מועמד המעוניין להשתתף בקורס מבלי להיבחן, על מנת לרענן את ידיעותיו, ישלם 2,200 ₪. ניתן לשלם עד 3 תשלומים שווים.

 

למילוי טופס ההרשמה

  רישום לקורס +מבחן = 2400

 רישום לקורס + מבחן הנחת עובד = 1200

 רישום לקורס ללא בחינה = 2200

 רישום לקורס ללא בחינה הנחת עובד = 1200

 רישום לבחינה בלבד = 200

 רישום לבחינה בלבד הנחת עובד = 100

 

שימו לב: צריך לפתוח אותם באמצעות כרום או פיירפוקס

 

מועמד שמשתתף בקורס לצורך חזרה על החומר ולא כתנאי קבלה – אינו חייב לגשת לבחינה, אך מומלץ לגשת לבחינה בכל מקרה, על מנת להתנסות בבחינה אוניברסיטאית. ציון נמוך או כסלון בבחינה לא יפגע בהמשך הלימודים.

 

 

 

  • דמי ביטול

לאחר ההרשמה ולא יאוחר מתאריך השיעור השלישי ( 15.7.19 ) , יגבו דמי ביטול בסך 150 ₪ . לאחר מכן לא יהיה ניתן לבטל את הקורס והמועמד יחוייב במלוא התשלום.

מועמד המעוניין לבטל את הרשמתו מתבקש להודיע על כך מיידית למזכירות.

 

  • לבירורים ניתן לפנות לטלפון: 03-6407037

__  ____   _____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____   ____ ___

קורס ההכנה "פיסיקה אפס" מיועד למועמדים שהתקבלו לפקולטה להנדסה  , לאלה שטרם התקבלה  החלטה לגביהם, ולמעוניינים להתקבל ללימודים , ומוגדרים  כ"חסרי פיסיקה".

מטרת קורס ההכנה ,להכין את  הנרשמים , ללימודי הפיסיקה הנלמדים בפקולטה להנדסה  בשנה הראשונה ללימודים.

קורס זה הינו בהיקף של  90 שעות לימוד , ומהווה תחליף לבגרות ב- 5 יחידות  בפיסיקה – למוגדרים   "חסרי פיסיקה" , רק עם קבלת הציון הנדרש בכל מגמה ,לפי המפורט באתר הרישום.

(הציון  מהווה תחליף לבגרות בפיסיקה, למוגדרים כחסרי פיזיקה,  בפקולטה להנדסה בלבד, לא כתחליף לציוני  הבגרות של משרד החינוך.)

 

חומר על הקורס ניתן למצוא בכל ספר המכין לבגרות בפיסיקה  ב-5 יחידות .

הנושאים הנלמדים בקורס

מכניקה

1. ווקטורים, חיבורם והטלה על צירים. יחידות, התאמה ביניהן והמרתן.

2. תנועה לאורך קו ישר. מהירות ממוצעת ורגעית. תאוצה ממוצעת ורגעית. תנועה בתאוצה

קבועה, נפילה חופשית. תנועה יחסית.

3. תנועה במישור, מהירות רגעית, תאוצה רגעית. תנועה בתאוצה קבועה, תנועה בליסטית

(זריקה משופעת).

4. חוקי ניוטון. שיווי משקל.  מיון כוחות. החוק השלישי של ניוטון. משקל ומסה. החוק השני

של ניוטון. יישומים: תנועה בקו ישר, מישור משופע, בעיות רב גופיות.

5. תנועה מעגלית, תאוצה משירית ותאוצה נורמאלית. תנועה מעגלית במהירות קבועה, זמן

מחזור, תדירות.

6. עבודה ואנרגיה. אנרגיה קינטית. עבודה של כוח, אנרגיה פוטנציאלית ואלסטית. שימור

אנרגיה.

7. מערכת חלקיקים. כוח פנימי וכוח חיצוני.

8. מתקף כוח ותנע קווי. שימור תנע קווי. התנגשויות.

9. תנועה מחזורית. תנועה הרמונית פשוטה ומשוואתה. אנרגיה בתנועה הרמונית פשוטה.

המטוטלת הפשוטה.

 

חשמל

1. מטען חשמלי, יחידות.

2. חוק קולון.

3. השדה החשמלי, הצגתו הגרפית. שדה של מטען נקודתי. סופרפוזיציה. משפט גאוס ושדה

חשמלי של גופים סימטריים. התנהגות חומרים בשדה חשמלי, מוליכים ומבודדים.

4. פוטנציאל. עבודה של שדה חשמלי. אנרגיה חשמלית אנרגית הטעינה, משפט עבודה

ואנרגיה.

5. קיבול ותכונות דיאלקטריות. קבל לוחות וקבל כדורי. מערכת קבלים.

6. זרם והתנגדות. מערכת נגדים.

7. מעגלים חשמליים. מקורות מתח. זרם ישר. חוקי קירחהוף.

 

מגנטיות

1. תכונה מגנטית ומקורה. מגנטים בטבע.

2. השדה המגנטי. יחידות. תנועה ציקלוטרונית.

3. השדה המגנטי של זרם חשמלי. מגנט מלאכותי. כוח בין קווי זרם מקבילים.

4. תנועת מוליך בשדה מגנטי. כוח אלקטרו-מניע מושרה.

5. מחולל חשמלי ומנוע חשמלי.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive