סגל אקדמי - המחלקה להנדסה ביו רפואית

עודכן: 28.03.2018

שםמיקום / זמני קבלהטלפון / פקסדוא"ל
פרופ' דוד אלעדרב תחומי, חדר 408
03-6408476
03-6405843
ד"ר נועם בן אליעזררב תחומי, חדר 406
03-6409388
פרופ' עופר ברנערב תחומי, חדר 308
03-6408658
03-6405830
פרופ' ישראל גנותרב תחומי, חדר 414
03-6406711
03-6407939
פרופ' עמית גפןרב תחומי, חדר 407
03-6408093
03-6405845
פרופ' חיית גרינשפןרב תחומי, חדר 305
03-6407398
03-6407939
פרופ' מיטל זילברמןרב תחומי, חדר 413
03-6405842
פרופ' תמיר טולררב תחומי, חדר 406
03-6405836
ד"ר בן מאיר מעוזהנדסת חשמל מ, חדר 238
פרופ' אורי נבורב תחומי, חדר 411
03-6407542
ד"ר אורנה עמם שהרבני יוסףוולפסון הנדסה
03-6407913
פרופ' מיקי שיינוביץרב תחומי, חדר 412
03-6409451
03-6408431
פרופ' נתן צבי שקדרב תחומי, חדר 410
03-6407100
03-6407100
03-6407100
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive