יום פרויקטים לסטודנטים שנה ד'

 בחסות חברת VAYYAR

25 ביוני 2020, 14:00 
בניין פורטר ללימודי הסביבה 
יום פרויקטים חשמל

הכניסו ליומנים: יום פרויקטים, לסטודנטים שנה ד', 25|06|20 של בית הספר להנדסת חשמל בבניין פורטר ללימודי הסביבה

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive