סמסטר קיץ תשע"ח

לתלמידי הפקולטה שלום רב,

 

להלן הסבר והנחיות לעונת לימודי הקיץ תשע"ח, וכן מערכת השעות. שימו לב היטב למועדים בהם מתחילים ומסתיימים הקורסים והמעבדות.

 

לא ישלח בדואר שובר לתשלום המקדמה לסמסטר קיץ.

ניתן לשלם את תשלום המקדמה לקיץ במידע האישי / תשלום בכרטיס אשראי.

תלמיד שירצה לשלם באמצעות שובר לתשלום בבנק יפנה במייל ל- im@tau.ac.il  ויבקש שישלחו אליו בדואר שובר לתשלום בבנק.

כמו כן ישלח בדואר אלקטרוני מידע מהיחידה לשכר לימוד הכולל פרטים על תקנות שכר הלימוד, גובה שכר הלימוד ותקנות הפסקות לימודים. הינכם מתבקשים לקרוא מידע זה בעיון בטרם תשלום המקדמה לסמסטר הקיץ.

את המקדמה ניתן יהיה לשלם החל מה-27 למרץ באמצעות כרטיס אשראי.

הרישום לקורסים יתחיל ב-10 לאפריל 2018, באמצעות טופס רישום לסמסטר קיץ. הרישום ייקלט במחשב רק לאחר תשלום המקדמה.

ניתן להירשם לקורסי הקיץ עד ה- 17.5.18. (לא יהיה רישום מאוחר לקורסים)

חייבים להירשם באופן רשמי באמצעות טופס הרישום לסמסטר קיץ, לאחר תשלום המקדמה.

לתשומת ליבכם, עקב ההערכות המיוחדת למעבדות בקיץ ומספר המקומות המוגבל, תלמיד שיירשם למעבדה לא יוכל לבטל את הרישום.

פתיחת הקורסים והמעבדות מותנות ברישום של מספר תלמידים מינימלי.

 

המעבדה באלקטרוניקה 2 ו המעבדה באלקטרוניקה 3: להזכירכם, למעבדה זו נערך סקר מוקדם. תלמידים שמילאו את הסקר חייבים ליידע את מזכירות הסטודנטים על תשלום המקדמה על מנת שניתן יהיה לבצע את הרישום. תלמיד שלא ישלם את המקדמה, או שישלם את המקדמה ולא יודיע על כך למזכירות הסטודנטים עד ה-17.5.2018, מקומו לא יישמר.

לא ניתן להירשם ליותר ממעבדה אחת.

מעבדת זרימה ומעבר חום – תיפתח קבוצה אחת בלבד אליה ניתן יהיה לרשום 27 תלמידים בלבד.

לפיכך כדאי להקדים לשלם את המקדמה ולהירשם במזכירות סטודנטים. לא ניתן לשריין מקום ללא תשלום.

 

קורסי הקיץ יתחילו ב-23 ליולי 2018. שימו לב למועדים בהם מתקיימים הקורסים, התרגולים והמעבדות.

 

על התלמידים לקחת בחשבון את הדברים הבאים:

מספר השעות השבועיות של כל קורס הוא כפול מאשר בסמסטר רגיל.

ככלל, התעריף לש"ס  בסמסטר הקיץ גבוה מהתעריף בשנה"ל. שכר הלימוד, גם לתלמידי תואר ראשון, מחושב משכר הלימוד המלא ללא הפחתה.

לא ניתן לשנות מועד של הקורס, תרגול או מעבדה.

לא ניתן להירשם ליותר מקורס אחד.

 

מערכת שעות לסמסטר קיץ תשע"ח

בברכה,

צוות מזכירות סטודנטים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive