קורס הכנה - פיזיקה אפס

הכנת נרשמים ללימודי הפיזיקה

קורס הכנה - פיזיקה אפס
קורס הכנה – פיזיקה אפס

פיסיקה אפס  – 04.1.2019

 

בחינת הסיווג בפיסיקה מיועדת לחסרי פיסיקה בבגרות, שהתחילו את לימודיהם בשנה"ל  תשע"ט במעמד על-תנאי ועמידה בבחינת הסיווג במסלולי הנדסה שבהם הקבלה מותנית על-תנאי עד סוף סמס' א', או למי שמעוניין להירשם ללימודים בשנת הלימודים תש"פ.

 

  1. בחינת סיום הקורס (המהווה בחינת סיווג) תתקיים ביום שישי 4 בינואר 2019, בשעה 09:00. (יתקיים מועד אחד בלבד)

 

  1. ההרשמה לבחינה  תתחיל בתאריך 11 בנובמבר  2019. מחיר הבחינה הוא 200 ₪.

 

קישור לתשלום עבור בחינה 200 ש"ח -

דמי ביטול - לא יהיה ניתן לבטל את הבחינה והמועמד יחוייב במלוא התשלום.

משך הבחינה: 3 שעות

במבחן 2 חלקים: מכניקה וחשמל

הבחינה לא תכלול  את הנושאים הבאים:

  1. מגנטיות
  2. תנועה הרמונית
  3. חוק הגרביטציה

השאלות:

בכל חלק 5 שאלות .

יש לבחור לענות על 3 בלבד.

לא תיבדקנה שאלות נוספות מאותו חלק.

כל השאלות שוות בערכן.

 

דף הנוסחאות:

מותר להביא 4 דפים של A4

2 צדדים כל אחד (סה"כ 8 עמודים) – התכנים לא ייבדקו.

 

מחשבון: מותר ונדרש!

 

 

חומר על הבחינה ניתן למצוא בכל ספר המכין לבגרות בפיסיקה  ב-5 יחידות הנושאים לבחינה:

מכניקה

1. ווקטורים, חיבורם והטלה על צירים. יחידות, התאמה ביניהן והמרתן.

2. תנועה לאורך קו ישר. מהירות ממוצעת ורגעית. תאוצה ממוצעת ורגעית. תנועה בתאוצה

קבועה, נפילה חופשית. תנועה יחסית.

3. תנועה במישור, מהירות רגעית, תאוצה רגעית. תנועה בתאוצה קבועה, תנועה בליסטית

(זריקה משופעת).

4. חוקי ניוטון. שיווי משקל.  מיון כוחות. החוק השלישי של ניוטון. משקל ומסה. החוק השני

של ניוטון. יישומים: תנועה בקו ישר, מישור משופע, בעיות רב גופיות.

5. תנועה מעגלית, תאוצה משירית ותאוצה נורמאלית. תנועה מעגלית במהירות קבועה, זמן

מחזור, תדירות.

6. עבודה ואנרגיה. אנרגיה קינטית. עבודה של כוח, אנרגיה פוטנציאלית ואלסטית. שימור

אנרגיה.

7. מערכת חלקיקים. כוח פנימי וכוח חיצוני.

8. מתקף כוח ותנע קווי. שימור תנע קווי. התנגשויות.

9. תנועה מחזורית. תנועה הרמונית פשוטה ומשוואתה. אנרגיה בתנועה הרמונית פשוטה.

המטוטלת הפשוטה.

 

חשמל

1. מטען חשמלי, יחידות.

2. חוק קולון.

3. השדה החשמלי, הצגתו הגרפית. שדה של מטען נקודתי. סופרפוזיציה. משפט גאוס ושדה

חשמלי של גופים סימטריים. התנהגות חומרים בשדה חשמלי, מוליכים ומבודדים.

4. פוטנציאל. עבודה של שדה חשמלי. אנרגיה חשמלית אנרגית הטעינה, משפט עבודה

ואנרגיה.

5. קיבול ותכונות דיאלקטריות. קבל לוחות וקבל כדורי. מערכת קבלים.

6. זרם והתנגדות. מערכת נגדים.

7. מעגלים חשמליים. מקורות מתח. זרם ישר. חוקי קירחהוף.

 

מגנטיות

1. תכונה מגנטית ומקורה. מגנטים בטבע.

2. השדה המגנטי. יחידות. תנועה ציקלוטרונית.

3. השדה המגנטי של זרם חשמלי. מגנט מלאכותי. כוח בין קווי זרם מקבילים.

4. תנועת מוליך בשדה מגנטי. כוח אלקטרו-מניע מושרה.

5. מחולל חשמלי ומנוע חשמלי.

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive