מנחים לתארים מתקדמים הנחיות לחברי סגל הפקולטה להנדסה

דצמבר 2015

מנחים לתארים מתקדמים

הנחיות לחברי סגל הפקולטה להנדסה

 

להלן מספר הנחיות ומידע בנושא הנחיית תלמידים לתואר שני:

 • פונקציה במידע אישי לחברי סגל: רשימת תלמידים מונחים
 • ככלל לא יורשה איש סגל להנחות בו-זמנית יותר מ-10 תלמידים לתזה לתואר שני ולתואר שלישי אלא במקרים חריגים ובאישור הוועדה האוניברסיטאית המתאימה. הנחייה משותפת עם מנחה נוסף נספרת כחצי (תלמידים בהנחיה זמנית או הנחיית פרויקט אינם נספרים).

 

מנחה זמני

 • תלמידים לתארים מתקדמים מתבקשים לתאם פגישה עם המנחה שלהם לצורך אישור תכנית הלימודים ודיווח על ההתקדמות בלימודים, לפני פתיחת כל סמסטר.

אישור טופסי הייעוץ (רישום לקורסים) הוא  חיוני על מנת לייעץ לתלמיד לגבי קורסים מתאימים לתחומי העניין שלו ולצרכיו, וכן לגבי שמירה על רצף לוגי של קורסים.

אבקשכם לכן, להקדיש תשומת לב למילוי חובתכם כמנחים זמניים לתלמידי התואר השני שלנו, ולהיפגש עם התלמידים לפחות פעם בשנה.

הנחיות בנושא קורסים  לתואר שני  סעיף 5.1, בחינות וציונים סעיף 5.2 - תקנון הלימודים לתואר שני.

 

מנחה לתיזה לתואר שני

 1. מינוי מנחה  לתיזה

רשאי להנחות לתיזה חבר סגל מדרגת מרצה, חבר סגל במסלול חוקרים וקמ"ע, חבר סגל שפרש לגמלאות (באישור יו"ר הוועדה היחידתית).

 

 1. מינוי מנחה משני לתיזה לצד המנחה הראשי

בקשה לאישור מנחה משני שאינו במסלול הרגיל יש להגיש עד שנה מיום תחילת העבודה על התזה.  יו"ר הוועדה היחידתית לתואר שני יעביר בקשה לאישור סגנית הרקטור בצירוף מכתב מהמנחה הראשי, יחד עם קורות חיים ורשימת פרסומים של המנחה המשני. בבקשה יש לפרט מה חלקו של כל אחד מהמנחים בעבודה.

הוועדה לתואר שני מתכוונת להקפיד על תהליך מינוי המנחים כך שלא תתאפשר הוספה של מנחה בשלבים מאוחרים של העבודה.

מי יכול לשמש מנחה משני (מתוך  הנחיות הוועדה האוניברסיטאית לתואר שני). בעל תואר שלישי (Ph.D.) שקיבל אישור לכך מהוועדה האוניברסיטאית לתואר שני, על פי המלצה של הוועדה היחידתית. על המנחה המשני להשתייך לאחת הקבוצות הבאות: חוקרים, מדענים אורחים, מורים במסלול המקביל בדרגת מורה בכיר לפחות, מורים מן החוץ ומורים במסלול הקליני בפקולטה לרפואה. חבר סגל מאוניברסיטה אחרת או ממוסד מחקר לא יוכל לשמש מנחה יחיד בפקולטה להנדסה אולם הוועדה האוניברסיטאית לתואר שני רשאית למנות חבר סגל כזה כמנחה משני על סמך המלצה מנומקת של הוועדה היחידתית ובהסכמת המנחה.

 

 

 

 

 •  2    -

מנחה לפרויקט לתואר שני

כל חבר סגל במסגרת המטלות שלו חייב להנחות בשנה שני תלמידים לפרויקט, באחת מאפשרויות ההנחיה המפורטות להלן:

 1. חבר סגל  הפקולטה – מנחה לפרויקט
 2. דוקטורנט מנחה בפועל – הפרויקט ביוזמת חבר הסגל (מנחה אחראי)

חבר הסגל הוא אחראי אקדמי ומקבל מינוי כמנחה לפרויקט. ההנחיה בפועל בהדרכת הדוקטורנט. בסיום הפרויקט הדוקטורנט יכול, בהמלצת חבר הסגל, להיות מועמד לקבלת פרס "עידוד יוזמה ומצוינות מחקרית".

רשימת פרויקטים בהנדסת חשמל באתר  (הדוקטורנט המנחה בפועל יוכל להשתתף בבחינה כמשקיף בנוסף לבוחן שימונה בהתאם לתקנון תואר שני).

 1. פרויקט בתעשייה ביוזמת הסטודנט

מנחה מהתעשייה- בעל תואר M.Sc.  מחקרי בהנדסה ובנוסף חבר סגל שהוא מנחה מלווה.  ראש

יחידת הלימוד יאשר את המנחה מהתעשייה וימנה מנחה מלווה – חבר סגל מיחידת הלימוד. המנחה המלווה אינו מנחה בפועל אך באחריותו לוודא שהפרויקט מתבצע בהתאם לרמה הנדרשת בפקולטה. המנחה המלווה ישתתף בבדיקה והבחינה הסופית של הפרויקט ביחד עם המנחה מהתעשייה.

 1. פרויקט בתעשייה בתיווך IAP

הפרויקטים והמנחים מוצעים על ידי חברות ב"קשרי תעשייה"- IAP (אישור ההנחיה כמו אישור מנחה מהתעשייה) - ראש יחידת הלימוד יאשר את המנחה מהתעשייה וימנה מנחה מלווה – חבר סגל מיחידת הלימוד.

 1. "סמינריון מחקר בהנדסה ביו רפואית"

ביצוע פרויקטים במסגרת קורס.

 

 

קישורים להנחיות וטפסים

תיזה

פרויקט

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive