סגל אקדמי

הנדסת חשמל

שםמיקום / זמני קבלהטלפון / פקסדוא"ל
פרופ' שמואל[שי] אבידןהנדסת תוכנה, חדר 301
03-6407206
פרופ' גיא אבןהנדסת תוכנה, חדר 202
03-6407769
03-6405027
פרופ' אבישי איילהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 125
03-6409367
פרופ' טל אלנבוגןהנדסת תוכנה, חדר 505
03-6407372
פרופ' בנימין[בני] אפלבאוםהנדסת תוכנה, חדר 203
03-6407352
03-6407095
ד"ר איתי אפשטייןהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 126
073-3804838
4838 (פנימי)
פרופ' אורי ארזהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 120
03-6405416
03-6407095
פרופ' עדי אריההנדסת חשמל - מעבדות, חדר 240
03-6406627
03-6423508
ד"ר אלון באב"דהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 227
03-6409423
03-6423508
פרופ' אמיר בוגהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 239
03-6408246
03-6423508
פרופ' דוד בורשטיןהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 134
03-6408057
03-6407095
ד"ר תמיר בן דורי
054-7985179
ד"ר יובל בקהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 234
03-6404189
4189 (פנימי)
ד"ר רג'א ג'יריסהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 132
03-6405630
פרופ' דנה[דנה רון] גולדרייךהנדסת תוכנה, חדר 201
03-6406917
03-6406917
פרופ' פבל גינזבורגהנדסת תוכנה, חדר 504
03-6406058
פרופ' אליהו גרביוולפסון - הנדסה, חדר 329
03-6408048
03-6407860
פרופ' ג'ורג' וויסהנדסת תוכנה, חדר 305
03-9412234
03-6405164
פרופ' אבישי וולהנדסת תוכנה, חדר 3
03-6406316
03-6407095
פרופ' רם[רמי] זמירהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 135
03-6406273
03-6407095
ד"ר יקיר חדדהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 237
03-6406414
ד"ר אנטולי חינההנדסת חשמל - מעבדות, חדר 122
03-6407195
03-6407095
ד"ר וסים חליחלהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 115
פרופ' יעל חניןהנדסת חשמל - מעבדות
03-6407698
03-6423508
פרופ' ברק אריה ירדאורהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 121
03-6405314
03-6407095
פרופ' טל אליעזר[טל כרמון] כרמוןהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 228
3508 (פנימי)
ד"ר רועי יהודה לבניהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 131
03-6405645
ד"ר ירדן מזורהנדסת תוכנה, חדר 206
03-6405085
פרופ' בוריס מלמדהנדסת תוכנה, חדר 207
08-6406413
03-6406413
פרופ' דוד מנדלוביץהנדסת תוכנה, חדר 503
03-6408245
03-6423508
פרופ' חגית מסר-ירוןהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 139
03-6408119
09-7421298
פרופ' מיכאל מרגליותהנדסת תוכנה, חדר 302
03-6407768
03-6405027
ד"ר אמיר נתןהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 232
03-6408635
פרופ' ערן סוחרהנדסת תוכנה, חדר 502
03-6405805
03-6423508
ד"ר שי סולומוןהנדסת תוכנה, חדר 205
073-3804632
4632 (פנימי)
ד"ר גריגורי סלפיאןוולפסון - הנדסה, חדר 135
03-6405227
03-6423508
ד"ר עופר עמרניהנדסת תוכנה, חדר 307
03-6407766
03-6407095
פרופ' מאיר פדרהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 137
03-6408060
03-6407095
פרופ' אמליה פרידמןהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 116
03-6405313
03-6407095
פרופ' בועז פת שמירהנדסת תוכנה, חדר 213
03-6407036
03-6436392
פרופ' נחום קריתיהנדסת תוכנה, חדר 306
03-6407767
03-6405027
ד"ר דן רביבהנדסת תוכנה, חדר 204
03-6408133
פרופ' אריה רוזיןהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 228
03-6405214
03-6423508
פרופ' יוסי רוזנוקסוולפסון - הנדסה, חדר 200
03-6408736
03-6423508
ד"ר דן רפאליהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 117
03-6407051
03-6407095
פרופ' יובל שביטהנדסת תוכנה, חדר 303
03-6408659
03-6405027
ד"ר גדעון צבי שגבהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 238
073-3804217
4217 (פנימי)
פרופ' יעקב שויערהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 231
03-6407559
03-6423508
פרופ' יוסף יעקב[יוסי] שחםהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 226
03-6408064
03-6423508
פרופ' מרק שטייף
03-6405905
03-6423508
פרופ' בן-ציון שטינברגהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 241
03-6407373
03-6423508
פרופ' עופר שייביץהנדסת חשמל - מעבדות
03-6408135
פרופ' דורון שמילוביץהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 225
03-6406238
03-6423508
ד"ר חדוה שפיצרוולפסון - הנדסה, חדר 113
03-6409017
03-6407939
ד"ר יצחק תמוהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 128
03-6405831

הנדסה מכנית

שםמיקום / זמני קבלהטלפון / פקסדוא"ל
פרופ' עמוס אולמןוולפסון הנדסה, חדר 210
03-6407829
03-6407334
ד"ר לאה ביילקין
ד"ר איגור ברינסקיוולפסון הנדסה, חדר 237
03-6408397
פרופ' אלכסנדר גלפגטוולפסון הנדסה, חדר 310
03-6407207
03-6407334
ד"ר הרמן האושטייןוולפסון הנדסה, חדר 339
03-6406515
פרופ' יצחק הרריוולפסון הנדסה, חדר 225
03-6409439
03-6407334
פרופ' אברהם זייפרטוולפסון הנדסה, חדר 217
03-6405310
03-6407334
פרופ' ראמי חג'-עליוולפסון הנדסה, חדר 210
03-6408207
03-6407617
ד"ר יצחק ירון טולדווולפסון הנדסה, חדר 335
03-6406361
פרופ' זהר יוסיבאשוולפסון הנדסה, חדר 227
03-6408809
פרופ' אלכסנדר[אלכס] ליברזוןוולפסון הנדסה, חדר 215
052-6456647
03-6408928
03-6407334
ד"ר איילת לסמןוולפסון הנדסה, חדר 331
03-6408233
פרופ' הדס ממן שטינדלוולפסון הנדסה, חדר 213
03-6408129
03-6407334
ד"ר גיל מרוםוולפסון הנדסה, חדר 228
03-6408788
ד"ר תומר מרקוביץ
03-6407736
ד"ר עמירם[עמי] משיובוולפסון הנדסה, חדר 214
03-6407098
03-6407617
ד"ר אבישי סינטובוולפסון הנדסה, חדר 316
03-6408443
ד"ר בת אל שני פנחסיקוולפסון הנדסה, חדר 226
03-6405261
ד"ר אינס צוקרוולפסון הנדסה, חדר 305
03-6408227
073-3804581
ד"ר יורם קוזקוולפסון הנדסה, חדר 219
054-4607088
פרופ' אברהם[אבי] קריבוסוולפסון הנדסה, חדר 221
03-6405924
03-6407334
פרופ' ויאצסלב[סלבה] קרילובוולפסון הנדסה, חדר 332
03-6405930
03-6407617
ד"ר אבינעם רבינוביץוולפסון הנדסה, חדר 232
03-6407176
פרופ' יורם רייךוולפסון הנדסה, חדר 230
03-6407385
03-6407617
פרופ' יאיר שוקףוולפסון הנדסה, חדר 334
03-6408393
פרופ' דב שרמןוולפסון הנדסה, חדר 229
03-6405233
03-6409664
03-6405233

הנדסת תעשייה

שםתפקידמיקום / זמני קבלהטלפון / פקסדוא"ל
פרופ' עמי ארבלאמריטוסוולפסון הנדסה
פרופ' יוסף בוקציןסגל אקדמי בכירוולפסון הנדסה
03-6407941
03-6407669
פרופ' עירד בן גלסגל אקדמי בכירוולפסון הנדסה, חדר 423
03-6406910
03-6407669
ד"ר גורן גורדוןסגל אקדמי בכירוולפסון הנדסה, חדר 410
03-6408422
פרופ' דניאל זיפרבדימוסוולפסון הנדסה
03-6409445
03-6496389
פרופ' יבגני חמלניצקיסגל אקדמי בכיר
03-6408949
03-6407669
פרופ' ערן חנניסגל אקדמי בכירוולפסון הנדסה, חדר 425
03-6406582
ד"ר ערן טוךסגל אקדמי בכירוולפסון הנדסה, חדר 415
03-6406978
ד"ר דן ימיןסגל אקדמי בכירוולפסון הנדסה, חדר 414
052-2166707
03-6407332
ד"ר מור כספיסגל אקדמי בכירוולפסון הנדסה, חדר 420
073-3804453
4453 (פנימי)
פרופ' יואכים מאירסגל אקדמי בכירוולפסון הנדסה, חדר 413
03-6405994
פרופ' עודד מימוןאמריטוסוולפסון הנדסה, חדר 417
03-6406396
03-6406424
ד"ר עמיחי פיינסקיסגל אקדמי בכירוולפסון הנדסה
פרופ' מיכל צורסגל אקדמי בכירוולפסון הנדסה, חדר 429
03-6407420
03-6407669
ראש מחלקהוולפסון הנדסה, חדר 429
03-6407420
03-6407669
ד"ר נעם קניגשטייןסגל אקדמי בכירוולפסון הנדסה, חדר 414
פרופ' טל רביבסגל אקדמי בכירוולפסון הנדסה, חדר 432
03-6406977
03-6407669
ד"ר נטע רביןסגל אקדמי בכירוולפסון הנדסה, חדר 428
03-6408335
ד"ר ארז שמואליסגל אקדמי בכירוולפסון הנדסה, חדר 418
054-4689109
03-6408173
03-6408173

הנדסה ביו רפואית

שםתפקידמיקום / זמני קבלהטלפון / פקסדוא"ל
ד"ר טלי אילוביץסגל אקדמי בכיררב תחומי, חדר 307
073-3804716
4716 (פנימי)
ד"ר גילי ביסקרסגל אקדמי בכיררב תחומי, חדר 411
073-3804160
4160 (פנימי)
ד"ר נועם בן אליעזרסגל אקדמי בכיררב תחומי, חדר 406
03-6409388
פרופ' רן גלעד-בכרךסגל אקדמי בכיררב תחומי, חדר 307
פרופ' ישראל גנותסגל אקדמי בכיררב תחומי, חדר 414
03-6406711
03-6407939
פרופ' עמית גפןסגל אקדמי בכיררב תחומי, חדר 407
03-6408093
03-6405845
פרופ' חיית גרינשפןסגל אקדמי בכיררב תחומי, חדר 305
03-6407398
03-6407939
פרופ' מיטל זילברמןסגל אקדמי בכיררב תחומי, חדר 413
03-6405842
פרופ' תמיר טולרסגל אקדמי בכיררב תחומי, חדר 406
03-6405836
ד"ר בן מאיר מעוזסגל אקדמי בכיררב תחומי, חדר 405
פרופ' אורי נבוסגל אקדמי בכיררב תחומי, חדר 306
03-6407542
ראש מחלקהרב תחומי, חדר 306
03-6407542
ד"ר אורנה עמם שהרבני יוסףוולפסון הנדסה
03-6407913
עמית הוראהוולפסון הנדסה
03-6407913
עמית הוראהוולפסון הנדסה
03-6407913
פרופ' מיקי שיינוביץסגל אקדמי בכיררב תחומי, חדר 412
03-6409451
03-6408431
פרופ' נתן צבי שקדסגל אקדמי בכיררב תחומי, חדר 410
03-6407100
03-6407100

הנדסת חומרים

שםתפקידטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' נעם אליעזסגל אקדמי בכיר
03-6407384
03-6406648
פרופ' אילן גולדפרבסגל אקדמי בכיר
03-6407079
03-6410189
ד"ר סמיון גורפמןסגל אקדמי בכיר
073-3804341
4341 (פנימי)
ד"ר אוסבלדו[אוסבלדו דיאגז] דיאגז לופזסגל אקדמי בכיר
03-6409438
ד"ר אריאל ישמחסגל אקדמי בכיר
פרופ' עמית כהןסגל אקדמי בכיר
03-6406809
03-6410189
ד"ר נעה לכמן-סנשסגל אקדמי בכיר
03-6406993
ד"ר מקסים סוקולסגל אקדמי בכיר
073-3804199
ד"ר בריאן רוזןסגל אקדמי בכיר
03-6405087
פרופ' שחר ריכטרסגל אקדמי בכיר
03-6405711
03-6405612
להציג בתצוגת לובי חוקרים עם תמונות: 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive