סגל אקדמי

הנדסת חשמל

שםמיקום / זמני קבלהטלפון / פקסדוא"ל
פרופ' שמואל אבידןהנדסת תוכנה, חדר 301
03-6407206
פרופ' גיא אבןהנדסת תוכנה, חדר 202
03-6407769
03-6405027
פרופ' אבישי איילהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 125
03-6409367
פרופ' טל אלנבוגןהנדסת תוכנה, חדר 505
03-6407372
פרופ' בנימין-בני[בני] אפלבאוםהנדסת תוכנה, חדר 203
03-6407352
03-6407095
פרופ' אורי ארזהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 120
03-6405416
03-6407095
פרופ' עדי אריההנדסת חשמל - מעבדות, חדר 240
03-6406627
03-6423508
ד"ר אלון באב"דהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 227
03-6409423
03-6423508
פרופ' אמיר בוגהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 239
03-6408246
03-6408246
03-6423508
פרופ' דוד בורשטיןהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 134
03-6408057
03-6407095
פרופ' יובל ביסטריץהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 142
03-6408174
03-6407095
ד"ר יובל בקהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 234
03-6404189
4189 (פנימי)
03-5026837
ד"ר רג'א ג'יריסהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 132
03-6405630
פרופ' דנה גולדרייךהנדסת תוכנה, חדר 201
03-6406917
03-6406917
ד"ר פבל גינזבורגהנדסת תוכנה, חדר 504
03-6406058
פרופ' אליהו גרביוולפסון - הנדסה, חדר 329
03-6408048
03-6407860
פרופ' אהוד הימןהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 242
03-6408147
03-6407221
פרופ' ג'ורג' וויסהנדסת תוכנה, חדר 305
03-9412234
03-6405164
פרופ' אבישי וולהנדסת תוכנה, חדר 3
03-6406316
03-6407095
פרופ' אנטוני וייסהנדסת תוכנה, חדר 304
03-6407460
03-6405027
פרופ' רם זמירהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 122
03-6406273
03-6407095
ד"ר יקיר חדדהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 237
03-6406414
ד"ר אנטולי חינההנדסת חשמל - מעבדות, חדר 118
073-3804356
4356 (פנימי)
03-6407095
פרופ' יעל חניןהנדסת חשמל - מעבדות
03-6407698
03-6423508
פרופ' ברק אריה ירדאורהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 121
03-6405314
03-6407095
ד"ר רועי יהודה לבני
פרופ' סמיון ליציןהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 141
03-6407286
03-6407095
פרופ' בוריס מלמדהנדסת תוכנה, חדר 207
08-6406413
03-6406413
פרופ' דוד מנדלוביץהנדסת תוכנה, חדר 503
03-6408245
03-6423508
פרופ' חגית מסר-ירוןהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 139
03-6408119
09-7421298
פרופ' מיכאל מרגליותהנדסת תוכנה, חדר 302
03-6407768
03-6405027
ד"ר אמיר נתןהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 232
03-6408635
פרופ' ערן סוחרהנדסת תוכנה, חדר 502
03-6405805
03-6423508
ד"ר שי סולומון
ד"ר גרגורי סלפיאןוולפסון - הנדסה, חדר 135
03-6405227
03-6423508
ד"ר עופר עמרניהנדסת תוכנה, חדר 307
03-6407766
03-6407095
פרופ' מאיר פדרהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 137
03-6408060
03-6407095
פרופ' אמליה פרידמןהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 116
03-6405313
03-6407095
פרופ' בועז פת שמירהנדסת תוכנה, חדר 213
03-6407036
03-6436392
פרופ' נחום קריתיהנדסת תוכנה, חדר 306
03-6407767
03-6405027
פרופ' אריה רוזיןהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 228
03-6405214
03-6423508
פרופ' יוסי רוזנוקסוולפסון - הנדסה, חדר 200
03-6408736
03-6423508
ד"ר דן רפאליהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 117
03-6407051
03-6407095
פרופ' יובל שביטהנדסת תוכנה, חדר 303
03-6408659
03-6405027
פרופ' יעקב שויערהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 231
03-6407559
03-6423508
פרופ' יוסף יעקוב שחםהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 226
03-6408064
03-6423508
פרופ' מרק שטייף
03-6405905
03-6423508
פרופ' בן-ציון שטינברגהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 241
03-6407373
03-6423508
ד"ר עופר שייביץהנדסת חשמל - מעבדות
03-6408135
פרופ' דורון שמילוביץהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 225
03-6406238
03-6423508
ד"ר חדוה שפיצרוולפסון - הנדסה, חדר 113
03-6409017
03-6407939
ד"ר יצחק תמוהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 128
03-6405831

הנדסה מכנית

שםמיקום / זמני קבלהטלפון / פקסדוא"ל
פרופ' עמוס אולמןוולפסון - הנדסה, חדר 210
03-6407829
03-6407334
פרופ' אלכסנדר גלפגטוולפסון - הנדסה, חדר 310
03-6407207
03-6407334
ד"ר הרמן האושטייןוולפסון - הנדסה, חדר 339
03-6406515
פרופ' יצחק הרריוולפסון - הנדסה, חדר 225
03-6409439
03-6407334
פרופ' אברהם זייפרטוולפסון - הנדסה, חדר 217
03-6405310
03-6407334
פרופ' ראמי חג'-עליוולפסון - הנדסה, חדר 210A
03-6408207
03-6407617
ד"ר יצחק ירון טולדווולפסון - הנדסה, חדר 335
03-6406361
03-6406361
פרופ' זהר יוסיבאשוולפסון - הנדסה, חדר 227
03-6408809
03-6408809
פרופ' אלכסנדר[אלכס] ליברזוןוולפסון - הנדסה, חדר 316
03-6408928
03-6408928
03-6407334
ד"ר יואב[יואב לינזון] לינזוןוולפסון - הנדסה, חדר 233
03-6406224
ד"ר איילת לסמןוולפסון - הנדסה, חדר 331
03-6408233
פרופ' הדס ממן שטינדלוולפסון - הנדסה, חדר 226
03-6408129
03-6407334
ד"ר גיל מרוםוולפסון - הנדסה, חדר 231
03-6408788
ד"ר עמירם[עמי] משיובוולפסון - הנדסה, חדר 228
03-6407098
03-6407098
03-6407617
ד"ר בת אל שני פנחסיקוולפסון - הנדסה
פרופ' אברהם קריבוסוולפסון - הנדסה, חדר 221
03-6405924
03-6407334
פרופ' ויאצסלב[סלבה] קרילובוולפסון - הנדסה, חדר 332
03-6405930
03-6407617
ד"ר אבינעם רבינוביץוולפסון - הנדסה, חדר 232
03-6407176
פרופ' שמואל רבקיןוולפסון - הנדסה, חדר 223
03-6408130
פרופ' משה רוזנפלדוולפסון - הנדסה, חדר 212
03-6408534
03-6407334
פרופ' יורם רייךוולפסון - הנדסה, חדר 230
03-6407385
03-6407617
פרופ' יאיר שוקףוולפסון - הנדסה, חדר 334
03-6408393
פרופ' דב שרמןוולפסון - הנדסה, חדר 229
03-6405233
03-6405233

הנדסת תעשיה

שםתפקידמיקום / זמני קבלהטלפון / פקסדוא"ל
פרופ' עמי ארבלאמריטוסוולפסון הנדסה
03-6407332
פרופ' יוסף בוקציןסגל אקדמי בכירוולפסון הנדסה
03-6407941
03-6407669
פרופ' עירד בן גלסגל אקדמי בכירוולפסון הנדסה, חדר 41
03-6406910
03-6407669
ד"ר גורן גורדוןסגל אקדמי בכירוולפסון הנדסה, חדר 410
03-6408422
פרופ' אסף יעקב זאביסגל אקדמי בכיר
058-6706337
פרופ' דניאל זיפרבדימוסוולפסון הנדסה, חדר 4
03-6409445
03-6496389
פרופ' יבגני חמלניצקיסגל אקדמי בכיר
03-6408949
03-6407669
פרופ' ערן חנניסגל אקדמי בכירוולפסון הנדסה, חדר 425
03-6406582
ד"ר ערן טוךסגל אקדמי בכירוולפסון הנדסה, חדר 420
03-6406978
ד"ר דן ימיןסגל אקדמי בכירוולפסון הנדסה, חדר 414
052-2166707
03-6407332
ד"ר מור כספיסגל אקדמי בכיר
פרופ' יואכים מאירסגל אקדמי בכירוולפסון הנדסה, חדר 413
03-6405994
ראש מחלקהוולפסון הנדסה, חדר 413
03-6405994
פרופ' עודד מימוןסגל אקדמי בכירוולפסון הנדסה, חדר 417
03-6406396
03-6406424
פרופ' מיכל צורסגל אקדמי בכירוולפסון הנדסה, חדר 429
03-6407420
03-6407669
ד"ר נעם קניגשטייןסגל אקדמי בכירוולפסון הנדסה
ד"ר טל רביבסגל אקדמי בכירוולפסון הנדסה, חדר 432
03-6406977
03-6407669
ד"ר ארז שמואליסגל אקדמי בכירוולפסון הנדסה, חדר 418
03-6408173
03-6408173

הנדסה ביו רפואית

שםמיקום / זמני קבלהטלפון / פקסדוא"ל
פרופ' דוד אלעדרב תחומי, חדר 408
03-6408476
03-6405843
ד"ר נועם בן אליעזררב תחומי, חדר 406
03-6409388
פרופ' עופר ברנערב תחומי, חדר 308
03-6408658
03-6405830
פרופ' ישראל גנותרב תחומי, חדר 414
03-6406711
03-6407939
פרופ' עמית גפןרב תחומי, חדר 407
03-6408093
03-6405845
פרופ' חיית גרינשפןרב תחומי, חדר 305
03-6407398
03-6407939
פרופ' מיטל זילברמןרב תחומי, חדר 413
03-6405842
פרופ' תמיר טולררב תחומי, חדר 406
03-6405836
ד"ר בן מאיר מעוזהנדסת חשמל מ, חדר 238
פרופ' אורי נבורב תחומי, חדר 411
03-6407542
ד"ר אורנה עמם שהרבני יוסףוולפסון הנדסה
03-6407913
פרופ' מיקי שיינוביץרב תחומי, חדר 412
03-6409451
03-6408431
פרופ' נתן צבי שקדרב תחומי, חדר 410
03-6407100
03-6407100
03-6407100

הנדסת חומרים

שםתפקידטלפוןפקסדוא"ל
פרופ' נעם אליעזסגל אקדמי בכיר
03-6407384
03-6406648
פרופ' אילן גולדפרבסגל אקדמי בכיר
03-6407079
03-6410189
ראש מחלקה
03-6407079
03-6410189
ד"ר סמיון גורפמןסגל אקדמי בכיר
073-3804341
4341 (פנימי)
ד"ר אוסבלדו דיאגז לופזסגל אקדמי בכיר
03-6409438
ד"ר אריאל ישמחסגל אקדמי בכיר
פרופ' עמית כהןסגל אקדמי בכיר
03-6406809
03-6410189
ד"ר נעה לכמן-סנשסגל אקדמי בכיר
03-6406993
03-6406993
ד"ר בריאן רוזןסגל אקדמי בכיר
03-6405087
פרופ' שחר ריכטרסגל אקדמי בכיר
03-6405711
03-6405612
ועדת מינויים יחידתית
03-6405711
03-6405612
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive