סגל זוטר - בית הספר להנדסת חשמל

עודכן: 08.02.2015

שםיחידת משנהתפקידמיקום / זמני קבלהטלפון / פקסדוא"ל
פרופ' יוסף אפלבוים ביה"ס להנדסת חשמלמורה מן החוץהנדסת חשמל מ, חדר 1
03-6409014
03-6407052
פרופ' בן-ציון בוברובסקי ביה"ס להנדסת חשמלאמריטוסהנדסת חשמל מ, חדר 123
03-6407295
03-6407095
ביה"ס להנדסת חשמלמורה מן החוץהנדסת חשמל מ, חדר 123
03-6407295
03-6407095
ד"ר פרדי גבאי ביה"ס להנדסת חשמלמורה מן החוץ
פרופ' אליהו גרשון ביה"ס להנדסת חשמלמורה מן החוץהנדסת חשמל מ
ד"ר גבריאל דוידוב ביה"ס להנדסת חשמלמורה מן החוץוולפסון הנדסה, חדר 303
054-9996842
פרופ' שלמה וייס ביה"ס להנדסת חשמלבדימוסהנדסת חשמל מ, חדר 143
03-6407400
03-6407095
ביה"ס להנדסת חשמלמורה מן החוץהנדסת חשמל מ, חדר 143
03-6407400
03-6407095
ד"ר עפר זיו ביה"ס להנדסת חשמלמורה מן החוץהנדסת חשמל מ, חדר 032
פרופ' זיגמונד זינגרבין תחומי - הנדסהאמריטוסהנדסת חשמל מ, חדר 115
03-6490143
03-6407363
03-6410189
ביה"ס להנדסת חשמלמורה מן החוץהנדסת חשמל מ, חדר 115
03-6490143
03-6407363
03-6410189
ביה"ס להנדסת חשמלעובד מחקרהנדסת חשמל מ, חדר 115
03-6490143
03-6407363
03-6410189
פרופ' נדב לבנוןמגמת אלקטרוניקה מערכותאמריטוסהנדסת חשמל מ, חדר 130
03-6408137
03-6407095
ביה"ס להנדסת חשמלעובד מחקרהנדסת חשמל מ, חדר 130
03-6408137
03-6407095
ביה"ס להנדסת חשמלמורה מן החוץהנדסת חשמל מ, חדר 130
03-6408137
03-6407095
רן לוינגר ביה"ס להנדסת חשמלמורה מן החוץ
054-5480279
יהונתן מנדל ביה"ס להנדסת חשמלמורה מן החוץ
פרופ' בוריס קוניאבסקי ביה"ס להנדסת חשמלמורה מן החוץ
שמעון שילה ביה"ס להנדסת חשמלמורה מן החוץ
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive