סגל זוטר - בית הספר להנדסת חשמל

עודכן: 08.02.2015

שםיחידת משנהתפקידמיקום / זמני קבלהטלפון / פקסדוא"ל
איילת אהרון ביה"ס להנדסת חשמלמורה מן החוץ
יצחק עובדיה איצ'ין ביה"ס להנדסת חשמלעוזר הוראהאורנשטיין, חדר 309
03-6407638
ביה"ס להנדסת חשמלמורה מן החוץאורנשטיין, חדר 309
03-6407638
ד"ר יצחק אלפי ביה"ס להנדסת חשמלמורה מן החוץ
פרופ' בן-ציון בוברובסקי ביה"ס להנדסת חשמלאמריטוסהנדסת חשמל מ
03-6407295
03-6407095
ביה"ס להנדסת חשמלמורה מן החוץהנדסת חשמל מ
03-6407295
03-6407095
ד"ר יובל בק ביה"ס להנדסת חשמלמורה מן החוץ
03-6408892
03-5026837
ביה"ס להנדסת חשמלסגל אקדמי בכיר
03-6408892
03-5026837
פרופ' אריה בראונשטיין ביה"ס להנדסת חשמלמורה מן החוץוולפסון הנדסה, חדר 105
03-6408124
03-6410189
פרופ' אלכסנדר ברונשטיין ביה"ס להנדסת חשמלמורה מן החוץהנדסת חשמל מ, חדר 131
03-6405645
03-6407095
ד"ר דוד ברוקס ביה"ס להנדסת חשמלמורה מן החוץ
ד"ר אלברטו ברנשטיין ביה"ס להנדסת חשמלמורה מן החוץ
יצחק יוסף ביה"ס להנדסת חשמלמורה מן החוץ
ד"ר איל כץ ביה"ס להנדסת חשמלמורה מן החוץ
03-6406194
ד"ר יהודה מאיר ביה"ס להנדסת חשמלמורה מן החוץוולפסון הנדסה
03-6407424
ד"ר דרור מדיני ביה"ס להנדסת חשמלמורה מן החוץוולפסון הנדסה
03-6408892
09-8350640
ד"ר יעקב שטיין ביה"ס להנדסת חשמלמורה מן החוץ
אביתר שפיצר ביה"ס להנדסת חשמלמורה מן החוץ
פרופ' אורי שקד ביה"ס להנדסת חשמלאמריטוסהנדסת חשמל מ, חדר 138
03-6408879
03-6407095
ביה"ס להנדסת חשמלמורה מן החוץהנדסת חשמל מ, חדר 138
03-6408879
03-6407095
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive