ועדות הפקולטה

חברי המוסדות האקדמיים של הפקולטה

דקאן הפקולטה- פרופ' יוסף רוזנוקס

 

ראשי בתי הספר

פרופ' מרק שטייף - בית הספר להנדסת חשמל

פרופ' סלבה קרילוב - בית הספר להנדסה מכנית

 

ראשי המחלקות

פרופ' שי אבידן - ראש המחלקה להנדסת חשמל - מערכות

פרופ' יעקב שויער ראש המחלקה להנדסת חשמל – אלקטרוניקה פיזיקלית

פרופ' יואכים מאייר - ראש המחלקה להנדסת תעשייה

פרופ' אורי נבו - ראש המחלקה להנדסה ביו-רפואית

פרופ' אילן גולדפרב - ראש המחלקה למדע והנדסה של חומרים

 

ראשי מגמות ותכניות בלימודי תואר ראשון ושני

פרופ' אבישי אייל - המגמות להנדסת חשמל ואלקטרוניקה

פרופ' אלכסנדר ליברזון - המגמה להנדסה מכנית

פרופ' נתי צבי שקד - המגמה להנדסה ביו-רפואית

ד"ר טל רביב - המגמה להנדסת תעשייה וניהול

פרופ' עמית כהן - המגמה למדע והנדסה של חומרים וכימיה

פרופ' הדס ממן - תכנית לתואר שני בהנדסת סביבה

ד"ר   אריאל ישמח - תואר שני במדע והנדסה של חומרים

 

ועדות הפקולטה

ועדה פקולטית לענייני תלמידים לתואר ראשון

ועדה יחידתית לתואר שני

ועדה יחידתית לתואר שלישי

פרופ' אריה ירדאור - יו"ר

פרופ' אבישי אייל

פרופ' עמית גפן

פרופ' עמית כהן

פרופ' אלכס ליברזון

ד"ר טל רביב

פרופ' יורם רייך

פנינה אפרתי

ורדה בוטויניק

 

פרופ' יוסף בוקצ'ין – יו"ר

פרופ' טל אלנבוגן

פרופ' אמיר בוג

פרופ' אברהם זייפרט

פרופ' יבגני חמלניצקי

פרופ' תמיר טולר

ד"ר אריאל ישמח

פרופ' אברהם קריבוס

ורדה בוטויניק

אורית גוטרמן

פרופ' זהר יוסיבאש– יו"ר

פרופ' בני אפלבאום – מ"מ

פרופ' עירד בן גל

פרופ' חיית גרינשפן

פרופ' שחר ריכטר

פרופ' יאיר שוקף

פרופ' יוסי שחם

פנינה אפרתי

זיוה ליפובצקי

 

 
ועדת קבלה לתואר ראשון אחראי משמעת פקולטית אחראי קורסי שרות בפיזיקה

ועדת מתמטיקה

פרופ' דנה רון – יו"ר סמסטר א'

פרופ' נחום קריתי – יו"ר סמסטר ב'

פרופ' יואכים מאייר

ד"ר בריאן רוזן

פרופ' נתי צבי שקד

פרופ' דב שרמן

פנינה אפרתי

ורדה בוטויניק

ורד דבורי

פרופ' עמוס אולמן

פרופ'  טוני וייס – מ"מ

פנינה אפרתי

פרופ' דוד מנדלוביץ

 

ד"ר אמיר נתן – יו"ר

ד"ר אוסבלדו דיאגז

פרופ' ערן חנני

פרופ' אורי נבו

פרופ' שמואל רבקין

 

 

בית הספר להנדסת חשמל

הגוף המנהל של בית הספר להנדסת חשמל

הוועדה הבית ספרית לתואר ראשון

ועדה לענייני תואר שני (בית ספרית)

ועדה לענייני תואר שלישי (בית ספרית)

פרופ' מרק שטייף- יו"ר

פרופ' אבישי אייל - יו"ר

פרופ' טל אלנבוגן – יו"ר

פרופ' בעז פת-שמיר - יו"ר

פרופ' אבישי אייל

פרופ' גיא אבן

פרופ' גיא אבן

פרופ' בני אפלבאום

פרופ' טל אלנבוגן

ד"ר צחי תמו

ד"ר פבל גינזבורג

פרופ' יוסי שחם

פרופ' מיכאל מרגליות

ד"ר אמיר נתן

פרופ' מרק שטייף

פרופ' מרק שטייף

פרופ' בעז פת-שמיר 

ד"ר עופר עמרני

 

 

פרופ' יעקב שויער

פרופ' אריה רוזין

 

 

 

פרופ' דורון שמילוביץ

 

 

 

בית הספר להנדסה מכנית

הוועדה הבית ספרית לתואר ראשון

פרופ' אלכסנדר ליברזון - יו"ר

פרופ' נעימה בראונר

פרופ' יורם רייך

ד"ר הרמן האושטיין

פרופ' לב שמר

 

ועדת קוריקולום המגמה להנדסת תעשייה וניהול

ועדת קוריקולום המגמה להנדסה ביו רפואית

ועדת קוריקולום המגמה למדע והנדסה של חומרים

ד"ר טל רביב – יו"ר

פרופ' אורי נבו– יו"ר

פרופ' אילן גולדפרב – יו"ר

ד"ר דן ימין

ד"ר נועם בן אליעזר

פרופ' נעם אליעז

ד"ר ארז שמואלי

פרופ' נתי צבי שקד

ד"ר אריאל ישמח

 

 

פרופ' עמית כהן

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive