ועדות הפקולטה

ועדה פקולטית לענייני תלמידים לתואר ראשון

ועדה יחידתית

לתואר שני

ועדה יחידתית

לתואר שלישי

פרופ' שי אבידן - יו"ר

פרופ' יוסף בוקצ'ין – יו"ר

פרופ' בעז פת-שמיר– יו"ר

פרופ' עמית גפן

ד"ר טל אלנבוגן

פרופ' בני אפלבאום

ד"ר אוסבלדו דיאגז

פרופ' דוד אלעד – סמסטר ב'

פרופ' עירד בן גל

פרופ' אלכסנדר ליברזון

פרופ' אמיר בוג

פרופ' עמית כהן

ד"ר טל רביב

פרופ' אברהם זייפרט

פרופ' חיית גרינשפן

פרופ' יורם רייך

פרופ' תמיר טולר – סמסטר א'

פרופ' משה רוזנפלד

פרופ' יוסי שחם

ד"ר אריאל ישמח

פרופ' יאיר שוקף

פנינה אפרתי

פרופ' אברהם קריבוס

פנינה אפרתי

ורדה בוטויניק

ורדה בוטויניק

זיוה ליפובצקי

 

אורית גוטרמן

 

 

ועדת פיזיקה

ועדת מתימטיקה

פרופ' דוד מנדלוביץ - יו"ר

פרופ' אריה ירדאור- יו"ר

ד"ר נועם בן-אליעזר

ד"ר אוסבלדו דיאגז

ד"ר אוסבלדו דיאגז

פרופ' ערן חנני

ד"ר יואב לינזון

פרופ' אורי נבו

 

פרופ' שמואל רבקין

 

פרופ' בן-ציון שטינברג

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ועדת קבלה לתואר ראשון

ועדת משמעת פקולטית

פרופ' דנה רון - יו"ר

פרופ' משה טור - יו"ר

פרופ' יואכים מאיר

פרופ'  ערן חנני

ד"ר בריאן רוזן

פנינה אפרתי

פרופ' נתן צבי שקד

 

פרופ' דב שרמן

 

פנינה אפרתי

 

ורדה בוטויניק

 

ורד דבורי

 

 

 

 

 

 

בית הספר להנדסת חשמל

הגוף המנהל של בית הספר להנדסת חשמל

הוועדה הבית ספרית לתואר ראשון

ועדה לענייני תואר שני (בית ספרית)

ועדה לענייני תואר שלישי (בית ספרית)

פרופ' מרק שטייף- יו"ר

פרופ' אבישי אייל - יו"ר

ד"ר טל אלנבוגן – יו"ר

– יו"ר

פרופ' אבישי אייל

פרופ' גיא אבן

ד"ר פבל גינזבורג

פרופ' אורי ארז

ד"ר טל אלנבוגן

פרופ' בני אפלבאום

פרופ' בעז פת-שמיר 

פרופ' עדי אריה

פרופ' מיכאל מרגליות

ד"ר אמיר נתן

פרופ' מרק שטייף

פרופ' בועז פת-שמיר

פרופ' יעקב שויער

ד"ר עופר עמרני

 

 

 

פרופ' אריה רוזין

 

 

 

פרופ' דורון שמילוביץ

 

 

 

 

 

בית הספר להנדסה מכנית

הוועדה הבית ספרית לתואר ראשון

הוועדה הבית ספרית לתארים מתקדמים

פרופ' אלכסנדר ליברזון - יו"ר

פרופ' טוביה מילוא - יו"ר

פרופ' נעימה בראונר

פרופ' יאיר שוקף

פרופ' יורם רייך

ד"ר יואב לינזון

ד"ר הרמן האושטיין

 

פרופ' לב שמר

 

 

 

 

שאר המגמות

ועדת קוריקולום המגמה להנדסת תעשייה וניהול

ועדת קוריקולום המגמה להנדסה ביו רפואית

ועדת קוריקולום המגמה

למדע והנדסה של חומרים

ד"ר טל רביב – יו"ר

פרופ' נתי צבי שקד – יו"ר

פרופ' אילן גולדפרב – יו"ר

ד"ר ערן טוך

פרופ' עופר ברנע

פרופ' נעם אליעז

ד"ר ארז שמואלי

פרופ' עמית גפן

פרופ' עמית כהן

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive