קורסים - תואר שני

  • קורסי חובה
  • קורסי בחירה
  • לימודי השלמה
קורסי חובה

הורד קובץ בגרסת PDF

קורסי חובה: חובה לקחת 3 הקורסים שבטבלה הבאה (סה"כ 8 נ.ז., 9 ש"ס) ולהשתתף בסמינרים מחלקתיים בהתאם להנחיות

 

מס' הקורס

שם הקורס

 

נ.ז.

שעות לימוד

דרישות קדם

מתקיים בסמס'

חובה

0581.5131

(0582.5140)

קריסטלוגרפיה בקרני X 3 3   ב

0581.5111

סמינר משותף

-

1

 

א/ב

אחד מהקורסים הבאים
0510.5001 משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות 3 3   א/ב
0510.5002 אנליזה פונקציונלית 3 3   ב

0540.5001

שיטות מתמטיות בהנדסה

3

3

פונקציות מרוכבות

ב

אחד מהקורסים הבאים

0581.5121

(0582.5144)

מבוא לפני שטח**

3

3

 

 א'

0581.5312 חומרים חכמים 3 3 מבוא למדע והנדסת חומרים; פיזיקה 2 ב
 

כל קורסי 0581 ו- 0582 ינתנו החל משנת הלימודים תשע"ה באנגלית, אלא אם כן כל המשתתפים יהיו דוברי עברית ויבקשו שהקורס ינתן בעברית

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive