קורסים - תואר שני

  • קורסי חובה
  • קורסי בחירה
  • לימודי השלמה
לימודי השלמה

הורד קובץ בגרסת PDF

 לימודי השלמה

בוגרי פקולטות הנדסיות באוניברסיטאות (B.Sc.) המחליפים שטחי לימוד, בוגרי פקולטות למדעים מדויקים ולמדעי החיים באוניברסיטאות (B.Sc.) ובוגרי מכללות הנדסיות ארבע שנתיות נדרשים להשלים בהצלחה לימודי השלמה כתנאי לקבלתם לתוכנית תואר שני במדע והנדסה של חומרים (אם לשלב הצבירה או לשלב מן המניין). קורסים אלה לא מזכים בנ.ז. האחראי האקדמי על התוכנית יחייב את הסטודנט ב- 4 קורסים מתוך הרשימה שבטבלה שבעמוד הבא, תוך התחשבות בתחום בו ביצע הסטודנט תואר ראשון ובתרומה אפשרית של קורסי ההשלמה למחקר ו/או למקום העבודה. בסמכות האחראי האקדמי להפחית את מספר קורסי ההשלמה לתלמידים מצטיינים, לבוגרי תכניות לימודים יוקרתיות (כגון "תלפיות"), או בנסיבות מיוחדות אחרות. חובה לסיים קורסים אלה בציון של לפחות 70 כל אחד ו- 80 ממוצע משוקלל (הקורס עם הציון הנמוך ביותר ישוקלל כמחצית ממשקלו שבידיעון). כישלון סופי בשני רישומים עוקבים באחד מקורסי ההשלמה גורר הפסקת לימודים. לא עמד המועמד בתנאי לסיום לימודי ההשלמה בהצלחה בתוך שנתיים מיום שהוטלה עליו תוכנית ההשלמות, או שנכשל כישלון סופי בקורס השלמה אחד לפחות, יופסקו לימודיו בפקולטה. מועמד שיסיים בהצלחה את לימודי ההשלמה שנקבעו לו יוכל להגיש בקשה למזכירות להתקבל ללימודים בפקולטה.

 

 

 

רשימת קורסי השלמה אפשריים

 

 

 

מס' הקורס

שם הקורס

 

שעות לימוד

מתקיים בסמס'

0581.3121

תכונות חשמליות של חומרים**

4

א

0581.3181

התנהגות מכנית של חומרים

4

ב

0581.4121

מעבר תנע, חום ומסה (להנדסת חומרים)

4

*

0351.2202

תרמודינמיקה

6

א

0581.2191

מבוא לגלים ומוליכים למחצה

4

א

0581.2111

0581.1111

מבוא למדע והנדסת חומרים (לחומרים)

מבוא למדע והנדסת חומרים

4

4

א

ב

0555.2407

מכניקת המוצקים

4

ב

0351.2809

ביוכימיה לתלמידי כימיה

5

ב

0351.3104

מבוא קריסטלוגרפי לכימיה מבנית

3

ב

0509.1815

כימיה בסיסית להנדסה

3

א

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  לא יינתן בתשע"ו

** הקורס יינתן בשפה האנגלית

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive