מלגות קיום ומשרות לתואר שלישי

המשתלמים לתארים מתקדמים נחלקים לשתי קבוצות:

  1. משתלמים פנימיים המקדישים את מלוא זמנם ללימודים ומחקר במחלקה.
  2. משתלמים חיצוניים המועסקים במקביל ע"י התעשייה.

 

משתלמים פנימיים במעמד "מן המניין" זכאים לקבלת מלגות ומשרות עוזרי הוראה, בהתאם להישגיהם בלימודים, לזמינות הקורסים ולמדיניות העדכנית של הפקולטה להנדסה.

 

לפרטים נוספים על הכללים הנהוגים בפקולטה להנדסה >

 

ניתן גם ליצור קשר עם מזכירות המחלקה למדע והנדסה של חומרים.

 

כמו כן, קיימת הקצבה שנתית לקשרי מדע לצורך מימון נסיעות לכנסים, סמינרים, כינוסים מדעיים והשתלמויות קיץ בארץ ובחו"ל.

 

מעבר למסלול ישיר לדוקטורט:

תלמיד תואר שני שיתקבל בשנתו השנייה למסלול הישיר לדוקטורט, יקבל מלגה ומשרה כתלמיד תואר שלישי.

 

כללי סיוע למלגאים:

ניתן לקבל פרטים נוספים על כללי סיוע למלגאים באוניברסיטת תל-אביב באתר של מדור תלמידי מחקר במזכירות האקדמית.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive