רשימת זוכים במלגות הצטיינות

 

אלה דוחין  -  שנה"ל תשע"ג – תשע"ה  מלגת נשים במדע

אינס – חיון – צוקר שנה"ל תשע"ג-  מלגת רשות המים

נופר חמד- שנה"ל תשע"ג - פרס אינטל

מעיין מלכי- שנה"ל תשע"ו  - מלגת קולטון

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive