נוהל העסקת עמיתי הוראה

עמיתי הוראה

מי שמוזמן ע"י מוסדות האוניברסיטה  להעסקה בשירותיה כעובד בתפקידי הוראה, תרגול והדרכה אקדמיים, והכנסתו במהלך שנת הלימודים מעבודה, שלא ממשרה אקדמית ממוסד כלשהו להשכלה גבוהה בישראל, כשכיר ו/או מעסק ו/או ממשלח יד ו/או מקיצבה ממעביד או מקרן פנסיה אינה עולה בהתאם להצהרתו  על הסכום השווה ל- 175% מהשכר הממוצע במשק.

א. דרגות העסקה

להפוך את הסדר : 1, א, ב.

דרגה

השכלה

עמית הוראה 1

בעל תואר ראשון או מי שלפי החלטת המוסד ניסיונו המקצועי או ניסיונו בהוראה מכשירים אותו לביצוע התפקידים המוטלים על עמיתי הוראה בדרגה זו.

עמית הוראה א'

בעל תואר שני או מי שלפי החלטת המוסד ניסיונו המקצועי או ניסיונו בהוראה מכשירים אותו לביצוע התפקידים המוטלים על עמיתי הוראה בדרגה זו.

עמית הוראה ב'

בעל תואר ד"ר או מי שלפי החלטת המוסד ניסיונו המקצועי או ניסיונו בהוראה מכשירים אותו לביצוע התפקידים המוטלים על עמיתי הוראה בדרגה זו.

ב. תקופות מינוי:

מינוי שנתי: מינוי ל- 12 חודשים.

מינוי סמסטריאלי הוא מינוי ל- 6 חודשים:

א. מינוי שנתי: 01.10 - 30.09.

ב.  סמסטר א': 01.10 - 31.03.

ג.  סמסטר ב' מינוי המשך:  01.04 - 30.09.

ד.  סמסטר ב' מינוי ראשון: 01-03 - 31.08.

על עמית ההוראה לבצע במסגרת מינויו את כל הפעולות הנלוות לתפקידיו של מורה באוניברסיטה ובכלל זאת: ייעוץ לתלמידים, בדיקת עבודות ותרגילים, הכנת בחינות, נוכחות בבחינות, בדיקת בחינות, חברות בוועדות אם יידרש לכך השתתפות בפגישות תיאום, קיום שעות קבלה וזמן הכנה לכל המפורט לעיל.

ג. זכויות סוציאליות:

עמית הוראה זכאי לפנסיה וקרן השתלמות. אחוזי ההפרשות מפורטים בכתב המינוי.

החזר הוצאות נסיעה:

עמית הוראה זכאי להחזר הוצאות נסיעה בתחבורה ציבורית.

וותק

עמיתי הוראה זכאים לתוספת וותק עבור שירות צבאי/לאומי.
כמו כן, זכאים לוותק מתואר ראשון ומתואר שני.
תשלום הוותק מותנה בהמצאת התעודות למחלקת סגל אקדמי.

חופשת מחלה

עמית הוראה זכאי לדמי מחלה עפ"י חוק דמי מחלה, תשל"ו 1976.

ד. הליכי המינוי:

  • רשאים ליזום מינוי מועמד: הדקאן, ראש ביה"ס, חוג ומחלקה וכל פרופ' מן המניין.
  • כל בקשה למינוי עמית הוראה צריכה לקבל אישור דקאן.

הגשת בקשה להעסקת מעמית הוראה

  • מועמד למשרת מורה מן החוץ ימלא טופס הצהרה לקביעת מסלול העסקה.
  • יחידות הפקולטה תגשנה את שיבוץ עמיתי הוראה לשנה האקדמית לאישור הדקאן.
  • שיבוץ מאושר יועבר לטיפול יחידת כח-אדם.
  • יחידת כח-אדם תטפל בבדיקת נתוני המורים והזנתם למערכת משאבי אנוש ובהוצאת

המינויים המבוקשים.

  • המינוי נחתם ע"י הדקאן.
  • המינוי החתום וחומר נלווה לו מועברים למדור שכר.
  • המינוי החתום מועבר ליחידה אליה משתייך המורה ולמורה עצמו (ע"י היחידה אליה הוא שייך(.
רשימת מסמכים הדרושים למינוי מורה מן החוץ:

מסמך

 

הערות

טופס הצהרה לקביעת מסלול העסקה

word1

עפ"י טופס ההצהרה נקבע האם המועמד מתאים למשרת ממ"ה או משרת עמית הוראה

מכתב וועדת אד הוק

 

המכתב חתום ע"י ראש המחלקה ולפחות חבר סגל נוסף - אחראי אקדמי וע"י הדקאן.

עמית הוראה ותיק ועדת אד הוק אחת ל- 3 שנים.

שאלון אישי

pdf1

יש להקפיד על מילוי נסיעות בשאלון ומס' ימי העבודה.

כתב מינוי נהנים

pdf5

 

צילום ת.ז.

 

הכתובת  ב-ת.ז. צריכה להיות זהה לכתובת בשאלון אישי. במידה ומדובר בשכירות יש להמציא את העמוד הראשון בחוזה השכירות נושא הכתובת.

קורות חיים

 

יש להקפיד על פרטים מלאים בפרק ההשכלה.

צילום תעודות המעידות על השכלה

 

 

כתב מינוי במוסד אקדמי אחר

 

במידה והמועמד למשרת מורה מן החוץ בעל מינוי במוסד אקדמי אחר.

רשימת מסמכים הדרושים לחידוש מינוי לעמית הוראה קיים במערכת:

מורה אשר לא היה תחת מינוי בתקופה העולה על שלושה חודשים:

מסמך

 

הערות

טופס הצהרה לקביעת מסלול העסקה

word1

עפ"י טופס ההצהרה נקבע האם המועמד מתאים למשרת ממ"ה או משרת עמית הוראה

שאלון אישי/הצהרה אישית

לעיל

לפי העניין.

הצהרה אישית הינה הצהרה חתומה ע"י המועמד לחידוש מינוי אשר בה הוא מצהיר כי לא חל שינוי בפרטיו האישיים ובפרטי מקום עבודה נוסף כפי שהצהיר בשאלון האישי האחרון אותו מילא.

צילום ת.ז.

 

 

טופס נסיעה בתחבורה ציבורית

pdf4

 

 

 

 

 
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive