נוהל העסקת מורים מן החוץ

 

 

נוהל העסקת מורים מן החוץ בפקולטה להנדסה, כפוף לתקנון המינויים ותנאי העסקה של מורים מן החוץ של אוניברסיטת תל-אביב. בכל סתירה בין נוהל זה לנוהל האוניברסיטאי נוהל האוניברסיטה הוא המחייב.

 

*  מסלול העסקה מקביל: מסלול עמיתי הוראה. מסלול ההעסקה נקבע עפ"י הצהרת המועמד.

 

הגדרה:

 

מורה מן החוץ: מי שהוצא לו מינוי מורה מן החוץ עפ"י תקנון מינויים והעסקה של מורים מן

החוץ של אוניברסיטת תל-אביב, מצ"ב.

שכר: שכרם של המורים מן החוץ יחושב עפ"י אחד מארבעת תעריפי הוראה המצוינים מטה.

השכר משולם חודשית כפי שהוא מחושב בעת הוצאת כתב המינוי.

תעריף 1

כמורה מן החוץ בתעריף 1 מתמנה מי שהוא בעל תואר ראשון.

תעריף א'

כמורה מן החוץ בתעריף א' יכול להתמנות:

-          בעל מינוי אסיסטנט או מדריך

-          בעל מינוי מורה או מורה בכיר במסלול המקביל או בעל דרגה מקבילה לאחד מאלה במוסד אחר להשכלה גבוהה.

תעריף ב'

כמורה מן החוץ בתעריף ב' יכול להתמנות:

-          בעל מינוי לדרגת מרצה או מרצה בכיר במוסד אחר להשכלה גבוהה.

-          מי שהשכלתו, ניסיונו המקצועי או ניסיונו בהוראה מכשירים אותו לביצוע התפקידים המוטלים על מורה בדרגה זו.

תעריף ג'

כמורה מן החוץ בתעריף ג' יכול להתמנות:

-          מי שהוא בעל מינוי לדרגת פרופ' חבר או פרופ' מן המניין במוסד אחר להשכלה גבוהה.

-          מי שהוא בעל ניסיון עשיר, הישגים מיוחדים ומוניטין רב במקצועו.

משך המינוי למורה מן החוץ: 8 חודשי העסקה

תנאים נלווים:

בעל מינוי של מורה מן החוץ זכאי להחזר נסיעות (קצובת נסיעה/החזר הוצאות נסיעה ברכב פרטי עפ"י מקום המגורים), להפרשה לפנסיה עפ"י כללי צו ההרחבה ולדמי מחלה עפ"י חוק דמי מחלה תשל"ו, 1976.

על כל מורה מן החוץ לבצע במסגרת מינויו את כל הפעולות הנלוות לתפקידיו של מורה באוניברסיטה ובכלל זאת: ייעוץ לתלמידים, בדיקת עבודות ותרגילים, הכנת בחינות, נוכחות בבחינות, בדיקת בחינות, חברות בוועדות אם יידרש לכך השתתפות בפגישות תיאום, קיום שעות קבלה וזמן הכנה לכל המפורט לעיל, אפילו יתבצעו פעולות אלו כאמור לפני או אחרי תקופת המינוי.

הליכי המינוי:

1.  רשאים ליזום מינוי מועמד: הדקאן, ראש ביה"ס, חוג ומחלקה וכל פרופ' מן המניין.

2.  כל בקשה למינוי מורה מן החוץ צריכה לקבל אישור דקאן.

3 הגשת בקשה להעסקת מורה מן החוץ

  • מועמד למשרת מורה מן החוץ ימלא טופס הצהרה לקביעת מסלול העסקה.
  • יחידות הפקולטה תגשנה את שיבוץ המורים מן החוץ לשנה האקדמית לאישור הדקאן.
  • שיבוץ מאושר יועבר לטיפול יחידת כח-אדם.
  • יחידת כח-אדם תטפל בבדיקת נתוני המורים והזנתם למערכת משאבי אנוש ובהוצאת

המינויים המבוקשים.

מסמך

 

הערות

טופס הצהרה לקביעת מסלול העסקה

word1

עפ"י טופס ההצהרה נקבע האם המועמד מתאים למשרת ממ"ה או משרת עמית הוראה

מכתב וועדת אד הוק

 

המכתב חתום ע"י ראש המחלקה ולפחות חבר סגל נוסף - אחראי אקדמי וע"י הדקאן.

שאלון אישי

pdf1

יש להקפיד על מילוי נסיעות בשאלון ומס' ימי העבודה.

כתב מינוי נהנים

pdf5

 

צילום ת.ז.

 

הכתובת  ב-ת.ז. צריכה להיות זהה לכתובת בשאלון אישי. במידה ומדובר בשכירות יש להמציא את העמוד הראשון בחוזה השכירות נושא הכתובת.

קורות חיים

 

יש להקפיד על פרטים מלאים בפרק ההשכלה.

צילום תעודות המעידות על השכלה

 

 

נסיעות רכב פרטי

pdf6

מורה אשר מקום מגוריו הוא מעל רדיוס של 15 ק"מ יקבל החזר נסיעות ברכב פרטי וימלא את הטופס המצ"ב בתום חודש עבודה. טופס זה מועבר לתשלום במדור שכר. עליו להגיע לרפרנט השכר עד ל-05 בכל חודש עוקב.

כתב מינוי במוסד אקדמי אחר

 

במידה והמועמד למשרת מורה מן החוץ בעל מינוי במוסד אקדמי אחר.

רשימת מסמכים הדרושים לחידוש מינוי למורה מן החוץ קיים במערכת:

מורה אשר לא היה תחת מינוי בתקופה העולה על שלושה חודשים:

מסמך

 

הערות

טופס הצהרה לקביעת מסלול העסקה

word1

עפ"י טופס ההצהרה נקבע האם המועמד מתאים למשרת ממ"ה או משרת עמית הוראה

שאלון אישי/הצהרה אישית

pdf1

לפי העניין.

 

הצהרה אישית הינה הצהרה חתומה ע"י המועמד לחידוש מינוי אשר בה הוא מצהיר כי לא חל שינוי בפרטיו האישיים ובפרטי מקום עבודה נוסף כפי שהצהיר בשאלון האחרון אותו מילא.

 

 

צילום ת.ז.

 

 

טופס נסיעה בתחבורה ציבורית

pdf4

 

טופס נסיעה ברכב פרטי

pdf6

 

 

 

העסקה בסמסטר קיץ מחושבת בנפרד עפ"י מגבלות ההעסקה המפורטות לעיל ובתקנון המינויים ותנאי העסקה של מורים מן החוץ, המצ"ב.

כל העסקה החורגת מתקנון המינויים לעיל:

  • ייכתב מכתב פנייה מאת היחידה לדקאן המפרט ומסביר את הדרישה החריגה.
  • דקאן הפקולטה פונה לרקטור לאישור הדרישה החריגה.
מצ"ב תקנון מינויים ותנאי העסקה של מורים מן החוץ.

 

 

 

 

 

 

 

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive