תכנית לימודים לתואר שני - מדע והנדסה של חומרים

תוכנית מדע והנדסה של חומרים (תואר שני) - 0581

 אחראי אקדמי - פרופ'   שחר ריכטר

 

קורסי חובה: חובה לקחת 3 הקורסים שבטבלה הבאה (סה"כ 8 נ.ז., 9 ש"ס) ולהשתתף בסמינרים מחלקתיים בהתאם להנחיות

 

מס' הקורס

שם הקורס

 

נ.ז.

שעות לימוד

דרישות קדם

מתקיים בסמס'

חובה

 

 

 

 

 

0581.5002

סמינר משותף

-

1

 

א/ב

0581.5131

(0582.5140)

קריסטלוגרפיה בקרני  X

3

3

 

ב

אחד מהקורסים הבאים

0510.5001

 

משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות

3

3

 

א/ב

0510.5002

 

אנליזה פונקציונלית

3

3

 

ב

0540.5001

שיטות מתמטיות בהנדסה

3

3

פונקציות מרוכבות

ב

אחד מהקורסים הבאים

0581.5121

(0582.5144)

מבוא לפני שטח[1]

3

3

 

א

0581.5312

חומרים חכמים

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים; פיזיקה 2

ב

 

 

קורסי בחירה: יש לבחור לפחות 12 נ.ז. במסלול עם תיזה ו- 22 נ.ז. במסלול עם פרויקט.

 

מס' הקורס

שם הקורס

 

נ.ז.

שעות לימוד

דרישות קדם

מתקיים בסמס'

 

מדע פני שטח ויישומי מחשב:

0581.5221

סימולציה אטומיסטית של חומרים[2]

3

3

 

ב

0581.5222

(0540.6203)

תופעות בפני שטח חד-גבישיים

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים

א

 

הנדסת חומרים:

0581.5382

(0582.5203)

חיכוך ושחיקה של חומרים[3]

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים; התנהגות מכנית של חומרים

-

0581.4381

חקר כשל[4]

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים; הנדסת קורוזיה (במקביל); התנהגות מכנית

קורס "רמה מקבילה"

-

0581.4311

(0540.6204)

הנדסת קורוזיה

3

3

כימיה כללית 1, 2; מבוא למדע והנדסת חומרים

קורס "רמה מקבילה"

א

 

 

 

0581.5313

חומרים לטמפרטורות גבוהות[5]

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים; התנהגות מכנית

-

0540.6201

תורת חומרים מרוכבים

3

3

מבוא לתורת האלסטיות

ב

0582.5202

חומרים קרמיים[6]

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים; כימיה בסיסית

-

0582.5201

חומרים פולימריים

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים; כימיה בסיסית

ב

0581.5211

חומרים אופטיים

3

3

 

ב

 

איפיון חומרים:

0581.5332

(0582.5110)

מיקרוסקופית אלקטרונים סורקת SEM) ) [7]

2

2

 

-

0581.5232

(0582.5111)

מעבדה במיקרוסקופית אלקטרונים סורקת SEM)) [8]

1

1

מיקרוסקופית אלקטרונית סורקת

-

0351.4611

שיטות מתקדמות במיקרוסקופיה אופטית[9]

2

2

 

-

0581.5233

(0582.5137)

מיקרוסקופית אלקטרונית בחדירה (TEM) [10]

2

2

 

-

0581.5234

(0582.5138)

מעבדה במיקרוסקופית אלקטרונית בחדירה (TEM) [11]

1

1

מיקרוסקופית אלקטרונית בחדירה (TEM)

-

0510.7705

אפיון ננומטרי של חומרים והתקנים אלקטרוניים[12]

2

2

 

-

0581.5235

(0582.5500)

ניתוח חומרים בעזרת שיטות ספקטרוסקופיות חדישות (AEX/XPS)

2

2

 

ב

0581.5236

(0582.5501)

מעבדה בניתוח חומרים בעזרת שיטות ספקטרוסקופיות חדישות (AEX/XPS)

1

1

 

ב

0581.5331

בדיקות אל-הרס (NDT) [13]

3

4

מבוא להסתברות וסטטיסטיקה; פיזיקה 2; מדע חומרים

רמה מקבילה

-

 

תהליכים והתקנים:

0512.4700

טכנולוגיות מיקרו-וננו-אלקטרוניקה

3

3

התקנים אלקטרוניים (מומלץ)

קורס "רמה מקבילה"

א

0512.4704

התקני מצב מוצק

3

4

התקנים אלקטרוניים

קורס "רמה מקבילה"

ב

0351.3311

יסודות הטכנולוגיה האלקטרוכימית

2

2

 

א

0512.4702

מבוא למערכות מיקרו-אלקטרונות-מכניות

3

4

מבוא לפיזיקה של מוליכים למחצה

קורס "רמה מקבילה"

ב

0510.6701

פיזיקה מתקדמת של מוליכים למחצה

3

3

התקנים אלקטרוניים

א

0510.6610

התקנים פוטוניים- עקרונות ויישומים

3

3

אופטיקה קלאסית

ב 

מס' הקורס

שם הקורס

 

נ.ז.

שעות לימוד

דרישות קדם

מתקיים בסמס'

 

ננו-מדעים וננו-טכנולוגיות:

0510.7703

התקנים ננומטריים – תכונות ויישומים[14]

2

2

 

-

0581.5251

סינטזה, תכונות ויישומים של חומרים נמוכי מימד

3

3

 

א

0351.4034

מבוא לננו-מדעים וננו-טכנולוגיות[15]

3

3

 

-

0321.4813

פיזיקה מזוסקופית: ננו-חומרים

3

3

 

ב

 

חומרים בביולוגיה ורפואה:

0581.5314

(0540.6202)

ביו-חומרים[16]

3

3

מבוא למדע והנדסת חומרים

 

-

0321.4824

פיזיקה של ביו-פולימרים[17]

3

3

 

-

0453.4105

מכשור, עקרונות ושימוש של שיטות פיזיקליות בביולוגיה

3

3

 

א

0553.5332

התקנים ביו-רפואיים משחררי תרופות[18]

3

3

ביו-חומרים או מבוא למדע והנדסת חומרים

-

0553.5335

פולימרים טבעיים ליישומים ביו-רפואיים[19]

3

3

ביו-חומרים או מבוא להנדסת חומרים

-

 

חומרים במערכות אנרגיה:

0581.5271

מבוא לשיטות אלקטרוכימיות ויישומן בחומרים למערכות אנרגיה[20]

3

3

 

א

0510.7701

המרה פוטו-וולטאית של אנרגיית שמש

2

2

פיזיקה מתקדמת של מוליכים למחצה

ב

 

 

 לימודי השלמה

בוגרי פקולטות הנדסיות באוניברסיטאות (B.Sc.) המחליפים שטחי לימוד, בוגרי פקולטות למדעים מדויקים ולמדעי החיים באוניברסיטאות (B.Sc.) ובוגרי מכללות הנדסיות ארבע שנתיות נדרשים להשלים בהצלחה לימודי השלמה כתנאי לקבלתם לתוכנית תואר שני במדע והנדסה של חומרים (אם לשלב הצבירה או לשלב מן המניין). קורסים אלה לא מזכים בנ.ז. האחראי האקדמי על התוכנית יחייב את הסטודנט ב- 4 קורסים מתוך הרשימה שבטבלה שבעמוד הבא, תוך התחשבות בתחום בו ביצע הסטודנט תואר ראשון ובתרומה אפשרית של קורסי ההשלמה למחקר ו/או למקום העבודה. בסמכות האחראי האקדמי להפחית את מספר קורסי ההשלמה לתלמידים מצטיינים, לבוגרי תכניות לימודים יוקרתיות (כגון "תלפיות"), או בנסיבות מיוחדות אחרות. חובה לסיים קורסים אלה בציון של לפחות 70 כל אחד ו- 80 ממוצע משוקלל (הקורס עם הציון הנמוך ביותר ישוקלל כמחצית ממשקלו שבידיעון). כישלון סופי בשני רישומים עוקבים באחד מקורסי ההשלמה גורר הפסקת לימודים. לא עמד המועמד בתנאי לסיום לימודי ההשלמה בהצלחה בתוך שנתיים מיום שהוטלה עליו תוכנית ההשלמות, או שנכשל כישלון סופי בקורס השלמה אחד לפחות, יופסקו לימודיו בפקולטה. מועמד שיסיים בהצלחה את לימודי ההשלמה שנקבעו לו יוכל להגיש בקשה למזכירות להתקבל ללימודים בפקולטה.

רשימת קורסי השלמה אפשריים

 

 

 

מס' הקורס

שם הקורס

 

שעות לימוד

מתקיים בסמס'

0351.2202

תרמודינמיקה

6

א

0351.2809

ביוכימיה לתלמידי כימיה

5

 ב'

0351.3104

מבוא קריסטלוגרפי לכימיה מבנית

3

ב

0509.1815

כימיה בסיסית להנדסה

3

א

0581.2191

מבוא לגלים ומוליכים למחצה

4

א

0555.2407

מכניקת המוצקים

4

ב

0581.2111

0581.1111

מבוא למדע והנדסת חומרים (לחומרים)

מבוא למדע והנדסת חומרים

4

4

א

ב

0581.3121

תכונות חשמליות של חומרים[21]

4

א

0581.3181

התנהגות מכנית של חומרים

4

ב

0581.4121

מעבר תנע, חום ומסה (להנדסת חומרים)[22]

4

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] הקורס יינתן בשפה האנגלית

[2] הקורס יינתן בשפה האנגלית

[3] לא יינתן בתשע"ו

[4] לא יינתן בתשע"ו

[5] לא יינתן בתשע"ו

[6] לא יינתן בתשע"ו

[7] לא יינתן בתשע"ו

[8] לא יינתן בתשע"ו

[9] לא יינתן בתשע"ו

[10] לא יינתן בתשע"ו

[11] לא יינתן בתשע"ו

[12] לא יינתן בתשע"ו

[13] לא יינתן בתשע"ו

[14] לא יינתן בתשע"ו

[15] לא יינתן בתשע"ו

[16] לא יינתן בתשע"ו

[17] לא יינתן בתשע"ו

[18] לא יינתן בתשע"ו

[19] לא יינתן בתשע"ו

[20] הקורס יינתן בשפה האנגלית

[21] הקורס יינתן בשפה האנגלית

[22] לא יינתן בתשע"ו

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>