מערכת שעות קורסי שרות סמסטר א'

קורסים כלליים וקורסי שירות (0509)
0509.1510.01 גרפיקה הנדסית שו"ת א 13:00-16:00 108 וולפסון גב' הדדי אדריאנה
0509.1510.02 גרפיקה הנדסית שו"ת ד 16:00-19:00 108 וולפסון גב' הדדי אדריאנה
0509.1510.03 גרפיקה הנדסית שו"ת ד 13:00-16:00 108 וולפסון גב' הדדי אדריאנה
0509.1510.04 גרפיקה הנדסית שו"ת א 16:00-19:00 108 וולפסון גב' הדדי אדריאנה
0509.1510.05 גרפיקה הנדסית מעבדה א 08:00-10:00 008 תוכנה פרופ' רייך יורם
0509.1510.06 גרפיקה הנדסית מעבדה א 10:00-12:00 008 תוכנה פרופ' רייך יורם
0509.1510.07 גרפיקה הנדסית מעבדה א 14:00-16:00 008 תוכנה פרופ' רייך יורם
0509.1510.08 גרפיקה הנדסית מעבדה א 12:00-14:00 008 תוכנה פרופ' רייך יורם
0509.1815.01 כימיה בסיסית להנדסה שיעור ג 10:00-12:00 101 כיתות הנדסה ד"ר ליידרמן פבל
ד"ר תירוש עינת
0509.1815.02 כימיה בסיסית להנדסה תרגיל ד 11:00-12:00 206 כיתות הנדסה מר המו אלירן
0509.1815.03 כימיה בסיסית להנדסה תרגיל ד 10:00-11:00 206 כיתות הנדסה מר המו אלירן
0509.1815.04 כימיה בסיסית להנדסה שיעור ב 08:00-10:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר תירוש עינת
ד"ר ליידרמן פבל
0509.1815.05 כימיה בסיסית להנדסה תרגיל א 13:00-14:00 134 וולפסון גב' חלפון ורד
0509.1815.06 כימיה בסיסית להנדסה תרגיל א 15:00-16:00 104 תוכנה גב' חלפון ורד
0509.1820.01 תכנות שפת פייטון שיעור ג 08:00-10:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר בן בסט אילן
0509.1820.02 תכנות שפת פייטון תרגיל ד 08:00-10:00 130 וולפסון מר ליפובצקי איבגני
0509.1820.03 תכנות שפת פייטון תרגיל ד 11:00-13:00 108 וולפסון מר פדון עודד
9509.1820.03 תכנות שפת פייטון תגבור תרגיל ג 17:00-19:00 003 -מקלט כיתות הנדסה
0509.1820.04 תכנות שפת פייטון שיעור ג 10:00-12:00 102 כיתות הנדסה מר בן בסט אילן
0509.1820.05 תכנות שפת פייטון תרגיל ג 13:00-15:00 120 וולפסון מר מצה ארנון
0509.1820.06 תכנות שפת פייטון תרגיל ד 10:00-12:00 130 וולפסון מר ליפובצקי איבגני
0509.1820.07 תכנות שפת פייטון שיעור ג 12:00-14:00 102 כיתות הנדסה מר נתנאלי דביר
0509.1820.08 תכנות שפת פייטון תרגיל ה 09:00-11:00 206 כיתות הנדסה מר לוין אפשטיין אוהד
0509.1820.09 תכנות שפת פייטון תרגיל ה 12:00-14:00 103 תוכנה מר לוין אפשטיין אוהד
0509.1820.10 תכנות שפת פייטון שיעור א 09:00-11:00 001 ( טאו) וולפסון גב' דנקין לנה
0509.1820.11 תכנות שפת פייטון תרגיל ה 15:00-17:00 120 וולפסון מר רוזוב רועי
0509.1820.12 תכנות שפת פייטון תרגיל ב 13:00-15:00 106 תוכנה מר רוזוב רועי
0509.1820.13 תכנות שפת פייטון שיעור א 11:00-13:00 001 ( טאו) וולפסון גב' דנקין לנה
0509.1820.14 תכנות שפת פייטון תרגיל ה 15:00-17:00 205 כיתות הנדסה מר אברם אורן
0509.1820.15 תכנות שפת פייטון תרגיל ה 13:00-15:00 406 וולפסון מר בן אליעזר עומרי
0509.1820.16 תכנות שפת פייטון שיעור א 10:00-12:00 103 כיתות הנדסה מר נתנאלי דביר
0509.1820.17 תכנות שפת פייטון תרגיל ב 10:00-12:00 103 תוכנה מר בן אליעזר עומרי
0509.1820.18 תכנות שפת פייטון תרגיל ג 13:00-15:00 406 וולפסון מר אברם אורן
0509.1824.01 אלגברה לינארית שיעור ג 14:00-17:00 020 אודיטוריום הנדסה מר פרייגר גבי
0509.1824.01 שיעור א 14:00-16:00 101 כיתות הנדסה מר פרייגר גבי
0509.1824.02 אלגברה לינארית תרגיל ה 10:00-12:00 118 וולפסון מר וישנבסקי לאוניד
0509.1824.03 אלגברה לינארית תרגיל ה 13:00-15:00 108 וולפסון מר וישנבסקי לאוניד
0509.1824.04 אלגברה לינארית שיעור ב 13:00-16:00 102 רוזנבלט תוכנה גב' שיכלמן קלרה
0509.1824.04 שיעור ג 14:00-16:00 102 כיתות הנדסה גב' שיכלמן קלרה
0509.1824.05 אלגברה לינארית תרגיל ה 08:00-10:00 118 וולפסון גב' עמיר מיכל
0509.1824.06 אלגברה לינארית תרגיל ה 15:00-17:00 406 וולפסון מר מיכאלי פלג
0509.1824.07 אלגברה לינארית שיעור ג 14:00-17:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל פרופ' סטאנצ'סקו יוני
0509.1824.07 שיעור ב 15:00-17:00 103 כיתות הנדסה פרופ' סטאנצ'סקו יוני
0509.1824.08 אלגברה לינארית תרגיל ד 12:00-14:00 120 וולפסון מר בן-דרור אמיר
0509.1824.09 אלגברה לינארית תרגיל א 15:00-17:00 001 כיתות הנדסה מר בן-דרור אמיר
0509.1824.10 אלגברה לינארית שיעור ג 08:00-10:00 002 דן-דוד פרופ' ביאלי מיכאל
0509.1824.10 שיעור ב 13:00-16:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' ביאלי מיכאל
0509.1824.11 אלגברה לינארית תרגיל ג 15:00-17:00 120 וולפסון מר רוזן איתן
0509.1824.12 אלגברה לינארית תרגיל ג 13:00-15:00 104 תוכנה מר פריד סלע
0509.1824.13 אלגברה לינארית שיעור ד 10:00-13:00 001 דן-דוד פרופ' הרן דן
0509.1824.13 שיעור ב 11:00-13:00 001 דן-דוד פרופ' הרן דן
0509.1824.14 אלגברה לינארית תרגיל ה 08:00-10:00 238 וולפסון מר רוזן איתן
0509.1824.15 אלגברה לינארית תרגיל ה 08:00-10:00 134 וולפסון מר שבתאי אוד
0509.1824.16 אלגברה לינארית שיעור ג 15:00-18:00 101 כיתות הנדסה מר עזורי רן
0509.1824.16 שיעור ד 08:00-10:00 020 אודיטוריום הנדסה מר עזורי רן
0509.1824.17 אלגברה לינארית תרגיל ה 12:00-14:00 438 וולפסון בן אמו תום
0509.1824.18 אלגברה לינארית תרגיל ד 13:00-15:00 104 תוכנה מר פריד סלע
0509.1824.19 אלגברה לינארית שיעור ב 13:00-16:00 002 דן-דוד ד"ר להר אלי
0509.1824.19 שיעור ג 10:00-12:00 002 דן-דוד ד"ר להר אלי
0509.1824.20 אלגברה לינארית תרגיל ד 08:00-10:00 203 דן-דוד בן אמו תום
0509.1824.21 אלגברה לינארית תרגיל ד 15:00-17:00 106 תוכנה בן אמו תום
0509.1824.25 אלגברה לינארית שיעור א 09:00-12:00 104 תוכנה ד"ר נוסבוים אסף
0509.1824.25 שיעור ג 12:00-14:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר נוסבוים אסף
0509.1824.26 אלגברה לינארית תרגיל ב 14:00-16:00 205 דן-דוד מר בן-דרור אמיר
0509.1824.27 אלגברה לינארית תרגיל ב 14:00-16:00 001 כיתות הנדסה גב' עמיר מיכל
0509.1826.01 פיזיקה 1 שיעור ב 08:00-10:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל פרופ' ליכטנשטט יחיאל
0509.1826.01 שיעור ג 10:00-12:00 006(מלמד) מלמד/הולצבלט פרופ' ליכטנשטט יחיאל
0509.1826.02 פיזיקה 1 תרגיל ד 10:00-12:00 011 ברגלס גב' אליאסי שרון
0509.1826.09 פיזיקה 1 תרגיל א 18:00-20:00 106 תוכנה גב' אליאסי שרון
0509.1118.01 פיזיקה קלאסית 1 שיעור ג 12:00-14:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר בק ברקאי רועי
0509.1118.01 שיעור ה 08:00-10:00 006(מלמד) מלמד/הולצבלט ד"ר בק ברקאי רועי
0509.1118.02 פיזיקה קלאסית 1 תרגיל ה 13:00-15:00 130 וולפסון מר קורנרייך מיכה
0509.1118.03 פיזיקה קלאסית 1 תרגיל ה 15:00-17:00 130 וולפסון מר קורנרייך מיכה
0509.1118.04 פיזיקה קלאסית 1 שיעור ב 10:00-12:00 003 דן-דוד פרופ' ברעד שמשון
0509.1118.04 שיעור ה 10:00-12:00 009 אולם לב פרופ' ברעד שמשון
0509.1118.05 פיזיקה קלאסית 1 תרגיל ג 09:00-11:00 118 וולפסון מר מוטיל אבי
0509.1118.07 פיזיקה קלאסית 1 שיעור א 10:00-12:00 120 וולפסון פרופ' גרבר אלכסנדר
0509.1118.07 שיעור ב 14:00-16:00 006(מלמד) מלמד/הולצבלט פרופ' גרבר אלכסנדר
0509.1118.08 פיזיקה קלאסית 1 תרגיל א 15:00-17:00 130 וולפסון מר מוטיל אבי
0509.1118.09 פיזיקה קלאסית 1 תרגיל ד 14:00-16:00 120 וולפסון מר קורונפלד אייל
0509.1117.01 השלמה מתמטית לפיזיקה שיעור ב 10:00-12:00 020 אודיטוריום הנדסה מר מאייר עדיאל
0509.1117.02 השלמה מתמטית לפיזיקה תרגיל ב 13:00-15:00 103 תוכנה מר כהן אביעד
0509.1117.03 השלמה מתמטית לפיזיקה תרגיל א 11:00-13:00 130 וולפסון מר קרן ניב
0509.1117.04 השלמה מתמטית לפיזיקה שיעור ב 08:00-10:00 002 דן-דוד מר אדר רם
0509.1117.05 השלמה מתמטית לפיזיקה תרגיל א 09:00-11:00 130 וולפסון מר קרן ניב
0509.1117.06 השלמה מתמטית לפיזיקה תרגיל ג 09:00-11:00 120 וולפסון מר קרן ניב
0509.1117.07 השלמה מתמטית לפיזיקה שיעור א 12:00-14:00 120 וולפסון יורקובסקי יבגני
0509.1117.08 השלמה מתמטית לפיזיקה תרגיל ד 08:00-10:00 108 וולפסון מר כהן אביעד
0509.1117.09 השלמה מתמטית לפיזיקה תרגיל א 15:00-17:00 206 כיתות הנדסה מר כהן אביעד
0509.1829.01 פיזיקה (2) שיעור ד 16:00-18:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' סופר אבנר
0509.1829.01 שיעור ה 16:00-18:00 009 אולם לב פרופ' סופר אבנר
0509.1829.02 פיזיקה (2) תרגיל ד 10:00-12:00 205 כיתות הנדסה מר ביאלי שמואל
0509.1829.03 פיזיקה (2) תרגיל ה 13:00-15:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר ביאלי שמואל
0509.1829.04 פיזיקה (2) שיעור ב 13:00-15:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל פרופ' יצחקי ניסן
0509.1829.04 שיעור ד 08:00-10:00 009 אולם לב פרופ' יצחקי ניסן
0509.1829.05 פיזיקה (2) תרגיל א 10:00-12:00 206 כיתות הנדסה מר גומל רועי
0509.1829.06 פיזיקה (2) תרגיל ג 12:00-14:00 238 וולפסון מר ביאלי שמואל
0509.1834.01 מעבדה בפיזיקה מעבדה ג 13:00-17:00 פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1834.02 מעבדה בפיזיקה מעבדה ג 13:00-17:00 פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1834.03 מעבדה בפיזיקה מעבדה ה 08:00-12:00 פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1834.04 מעבדה בפיזיקה מעבדה ה 08:00-12:00 פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1834.05 מעבדה בפיזיקה מעבדה ד 08:00-12:00 פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1846.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' שיעור ב 08:00-10:00 102 כיתות הנדסה ד"ר כהן בועז
0509.1846.01 שיעור ג 18:00-20:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר כהן בועז
0509.1846.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' תרגיל א 11:00-13:00 118 וולפסון מר מיץ רועי
0509.1846.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' תרגיל ה 10:00-12:00 438 וולפסון מר מיץ רועי
0509.1846.04 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' שיעור א 14:00-16:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר מוחוב אלונה
0509.1846.04 שיעור ג 11:00-13:00 103 כיתות הנדסה ד"ר מוחוב אלונה
0509.1846.05 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' תרגיל ה 13:00-15:00 106 תוכנה מר זלינגר אלעד
0509.1846.06 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' תרגיל ה 08:00-10:00 120 וולפסון מר זלינגר אלעד
0509.1846.07 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' שיעור ב 13:00-15:00 438 וולפסון פרופ' פישלוב דליה
0509.1846.07 שיעור ד 14:00-16:00 438 וולפסון פרופ' פישלוב דליה
0509.1846.08 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' תרגיל א 10:00-12:00 108 וולפסון מר קפלן אייל
0509.1846.09 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' תרגיל א 12:00-14:00 406 וולפסון מר קפלן אייל
0509.1846.10 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' שיעור א 10:00-12:00 001 שאפל ד"ר בביצ'נקו יוסף
0509.1846.10 שיעור ד 08:00-10:00 002 דן-דוד ד"ר בביצ'נקו יוסף
0509.1846.11 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' תרגיל ד 10:00-12:00 118 וולפסון מר נאור אלון
0509.1846.12 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' תרגיל ג 15:00-17:00 130 וולפסון מר ברמץ חגי
0509.1846.13 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' שיעור ב 12:00-14:00 101 כיתות הנדסה מר אבנור יצחק
0509.1846.13 שיעור ד 10:00-12:00 101 כיתות הנדסה מר אבנור יצחק
0509.1846.14 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' תרגיל ד 13:00-15:00 102 כיתות הנדסה מר נאור אלון
0509.1846.15 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' תרגיל ה 09:00-11:00 106 תוכנה מר נאור אלון
0509.1846.16 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' שיעור ב 08:00-10:00 101 כיתות הנדסה דר' מייברג שרה
0509.1846.16 שיעור ג 08:00-10:00 102 כיתות הנדסה דר' מייברג שרה
0509.1846.17 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' תרגיל ג 13:00-15:00 108 וולפסון מר ברמץ חגי
0509.1846.18 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' תרגיל ב 10:00-12:00 106 תוכנה מר שבתאי אוד
0509.1846.19 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' שיעור ב 09:00-11:00 103 אורנשטיין מר גנור יניב
0509.1846.19 שיעור ה 10:00-12:00 127 שאפל מר גנור יניב
0509.1846.20 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' תרגיל ד 14:00-16:00 118 וולפסון מר בינקוביץ תומר
0509.1846.21 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' תרגיל ד 08:00-10:00 118 וולפסון מר בינקוביץ תומר
0509.1846.25 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב' שיעור ב 10:00-12:00 104 תוכנה מר שאוס אריה
0509.1846.25 שיעור ג 08:00-10:00 104 תוכנה מר שאוס אריה
0509.1846.26 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1ב' תרגיל ד 15:00-17:00 134 וולפסון מר כץ רמי
0509.1847.24 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב שיעור ג 15:00-17:00 438 וולפסון מר מינקין אלכסנדר
0509.1847.24 שיעור ב 10:00-12:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר מינקין אלכסנדר
0509.1847.25 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב תרגיל ד 13:00-15:00 206 כיתות הנדסה מר צודיקוביץ דניאל
0509.1847.26 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב תרגיל ד 13:00-15:00 207 כיתות הנדסה מר מושקוביץ גיא
0509.1845.01 משוואות דיפרנציאליות רגילות שיעור ב 13:00-16:00 001 נפתלי גב אמיר ענת
0509.1845.02 משוואות דיפרנציאליות רגילות תרגיל ג 17:00-18:00 238 וולפסון מר שוסטין בוריס
0509.1845.24 משוואות דיפרנציאליות רגילות תרגיל ג 09:00-10:00 406 וולפסון מר שוסטין בוריס
9509.1845.24 משוואות דיפרנציאליות רגילות שעת קבלה ג 18:00-19:00 001 כיתות הנדסה מר שוסטין בוריס
0509.2801.01 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה שיעור ג 13:00-16:00 103 כיתות הנדסה ד"ר פרל אפרת
0509.2801.02 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תרגיל ה 15:00-16:00 104 תוכנה מר לגזיאל דוד
0509.2801.03 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תרגיל ב 14:00-15:00 101 כיתות הנדסה מר לגזיאל דוד
0509.2801.04 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה שיעור א 14:00-17:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר אשכנזי גלית
0509.2801.05 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תרגיל ה 16:00-17:00 238 וולפסון מר לגזיאל דוד
0509.2801.06 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תרגיל ה 08:00-09:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר צודיקוב יבגני
0509.2804.01 אנליזה נומרית שיעור ג 16:00-19:00 134 וולפסון מר דביר יניב
0509.2804.02 אנליזה נומרית תרגיל ה 09:00-10:00 103 תוכנה גב' לה בלנק אן
0509.2804.03 אנליזה נומרית תרגיל ד 09:00-10:00 008 כיתות הנדסה גב' לה בלנק אן
0509.2805.01 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית שיעור א 13:00-16:00 238 וולפסון ד"ר משיח- יעקבי איילה
0509.2805.02 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית תרגיל ג 12:00-13:00 206 כיתות הנדסה מר צודיקוב יבגני
0509.2805.03 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית תרגיל ב 15:00-16:00 206 כיתות הנדסה מר צודיקוב יבגני
0509.2805.04 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית שיעור ד 14:00-17:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר משיח- יעקבי איילה
0509.2805.05 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית תרגיל א 16:00-17:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר צודיקוב יבגני
0509.2805.06 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית תרגיל ג 13:00-14:00 206 כיתות הנדסה מר צודיקוב יבגני
0509.2843.01 אנליזה הרמונית שיעור ג 10:00-12:00 001 ( טאו) וולפסון מר סובר ברק
0509.2843.02 אנליזה הרמונית תרגיל ב 14:00-15:00 103 כיתות הנדסה מר כהן אלורו עמרי
0509.2843.03 אנליזה הרמונית תרגיל ב 13:00-14:00 134 וולפסון גב' פינק פז
0509.2843.04 אנליזה הרמונית שיעור ג 15:00-17:00 001 ( טאו) וולפסון מר לוי רון
0509.2843.05 אנליזה הרמונית תרגיל ה 11:00-12:00 106 תוכנה גב' פינק פז
0509.2843.06 אנליזה הרמונית תרגיל ב 12:00-13:00 120 וולפסון גב' פינק פז
0509.2843.16 אנליזה הרמונית תרגיל ד 09:00-10:00 206 כיתות הנדסה מר כהן אלורו עמרי
0509.2843.07 אנליזה הרמונית שיעור ב 12:00-14:00 238 וולפסון מר לוי רון
0509.2843.08 אנליזה הרמונית תרגיל ב 17:00-18:00 130 וולפסון מר כהן אלורו עמרי
0509.2843.09 אנליזה הרמונית תרגיל ב 15:00-16:00 103 תוכנה מר כהן אלורו עמרי
0509.2844.01 פונקציות מרוכבות שיעור ה 13:00-15:00 102 רוזנבלט תוכנה מר קירו אבנר
0509.2844.02 פונקציות מרוכבות תרגיל ב 13:00-14:00 007 (הולצבלט) הולצבלט מר וקסמן עזרא
0509.2844.03 פונקציות מרוכבות תרגיל ה 15:00-16:00 238 וולפסון מר וקסמן עזרא
0509.2844.15 פונקציות מרוכבות תרגיל ד 09:00-10:00 120 וולפסון מר איילי נחשון
0509.2844.04 פונקציות מרוכבות שיעור ג 12:00-14:00 001 ( טאו) וולפסון מר גרופל אורי
0509.2844.05 פונקציות מרוכבות תרגיל ה 14:00-15:00 104 תוכנה מר שם טוב צבי
0509.2844.06 פונקציות מרוכבות תרגיל ב 13:00-14:00 207 כיתות הנדסה מר שם טוב צבי
0509.2844.07 פונקציות מרוכבות שיעור ב 16:00-18:00 020 אודיטוריום הנדסה סמילנסקי יותם
0509.2844.08 פונקציות מרוכבות תרגיל ג 13:00-14:00 118 וולפסון מר שם טוב צבי
0509.2844.09 פונקציות מורכבות תרגיל ג 16:00-17:00 238 וולפסון מר שם טוב צבי
0509.2844.10 פונקציות מורכבות שיעור א 14:00-16:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר בן סימון גבי
0509.2844.11 פונקציות מורכבות תרגיל ב 16:00-17:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר שלח יונתן
0509.2844.12 פונקציות מורכבות תרגיל ב 15:00-16:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר שלח יונתן
0509.2846.01 משוואות דיפרנציאליות חלקיות שיעור ב 11:00-13:00 134 וולפסון ד"ר דוראל ללה
0509.2846.02 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ג 15:00-16:00 104 תוכנה מר שוסטין בוריס
0509.2847.01 מבוא למתמטיקה בדידה שיעור ג 10:00-12:00 127 שאפל גב' מונד אדוה
0509.2847.02 מבוא למתמטיקה בדידה תרגיל ה 15:00-16:00 118 וולפסון גב' עמיר מיכל
0509.2847.03 מבוא למתמטיקה בדידה תרגיל ה 14:00-15:00 118 וולפסון גב' עמיר מיכל
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive