מערכת שעות קורסי שרות סמסטר ב'

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
קורסים כלליים וקורסי שירות (0509)
0509.1820.19 תכנות שפת פייטון שיעור ג 11:00-13:00 020 אודיטוריום הנדסה מר נתנאלי דביר
0509.1820.20 תכנות שפת פייטון תרגיל ג 14:00-16:00 134 וולפסון מר רוזוב רועי
0509.1820.21 תכנות שפת פייטון תרגיל ד 15:00-17:00 205 כיתות הנדסה מר בן אליעזר עומרי
9509.1820.21 תכנות שפת פייטון תגבור תרגיל ג 17:00-19:00 003 -מקלט כיתות הנדסה
0509.1824.22 אלגברה לינארית שיעור ג 09:00-11:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר להר אלי
0509.1824.22 שיעור א 12:00-15:00 103 כיתות הנדסה ד"ר להר אלי
0509.1824.24 אלגברה לינארית תרגיל ה 16:00-18:00 106 תוכנה מר גנור יניב
0509.1824.23 אלגברה לינארית תרגיל ד 17:00-19:00 104 תוכנה מר אבנור יצחק
0509.1824.28 אלגברה לינארית תרגיל ד 17:00-19:00 106 תוכנה מר שבתאי אוד
0509.1117.10 השלמה מתמטית לפיזיקה שיעור א 10:00-12:00 130 וולפסון יורקובסקי יבגני
0509.1117.11 השלמה מתמטית לפיזיקה תרגיל ב 08:00-10:00 130 וולפסון מר כהן אביעד
0509.1118.10 פיזיקה קלאסית 1 שיעור ב 10:00-12:00 009 אולם לב פרופ' אייזנברג אלי
0509.1118.10 שיעור ד 10:00-12:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' אייזנברג אלי
0509.1118.11 פיזיקה קלאסית 1 תרגיל ד 15:00-17:00 438 וולפסון מר קורונפלד אייל
0509.1118.12 פיזיקה קלאסית 1 תרגיל א 17:00-19:00 112 דן-דוד מר חליפה רז
0509.1826.03 פיזיקה 1 שיעור א 10:00-12:00 101 כיתות הנדסה פרופ' עציון ארז
0509.1826.03 שיעור ב 08:00-10:00 006(מלמד) מלמד/הולצבלט פרופ' עציון ארז
0509.1826.04 פיזיקה 1 תרגיל ד 13:00-15:00 106 תוכנה מר גומל רועי
0509.1826.05 פיזיקה 1 תרגיל ד 15:00-17:00 106 תוכנה מר גומל רועי
0509.1826.06 פיזיקה 1 שיעור א 12:00-14:00 009 אולם לב פרופ' גרבר אלכסנדר
0509.1826.06 שיעור ד 10:00-12:00 001 דן-דוד פרופ' גרבר אלכסנדר
0509.1826.07 פיזיקה 1 תרגיל ב 12:00-14:00 103 תוכנה מר מוטיל אבי
0509.1826.08 פיזיקה 1 תרגיל ב 10:00-12:00 104 תוכנה מר מוטיל אבי
0509.1829.10 פיזיקה (2) שיעור ג 12:00-14:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' פיאסקצי אלי
9509.1829.10 פיזיקה (2) תגבור שיעור ג 14:00-15:00 פרופ' פיאסקצי אלי
0509.1829.10 פיזיקה (2) שיעור ד 10:00-12:00 009 אולם לב פרופ' פיאסקצי אלי
0509.1829.11 פיזיקה (2) תרגיל ד 08:00-10:00 134 וולפסון מר רוסמן אורי
0509.1829.12 פיזיקה (2) תרגיל ד 08:00-10:00 238 וולפסון מר קרן ניב
0509.1829.16 פיזיקה (2) תרגיל ד 17:00-19:00 008 כיתות הנדסה מר קרן ניב
0509.1829.13 פיזיקה (2) שיעור א 10:00-12:00 009 אולם לב פרופ' יצחקי ניסן
0509.1829.13 שיעור ב 13:00-15:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' יצחקי ניסן
0509.1829.14 פיזיקה (2) תרגיל ג 12:00-14:00 438 וולפסון מר רוסמן אורי
0509.1829.15 פיזיקה (2) תרגיל ג 12:00-14:00 134 וולפסון מר קרן ניב
0509.1829.21 פיזיקה (2) תרגיל ד 17:00-19:00 102 כיתות הנדסה מר רוסמן אורי
0509.1834.06 מעבדה בפיזיקה מעבדה ד 08:00-12:00 פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1834.07 מעבדה בפיזיקה מעבדה ד 08:00-12:00 פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1834.08 מעבדה בפיזיקה מעבדה ה 13:00-17:00 פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1834.09 מעבדה בפיזיקה מעבדה ה 13:00-17:00 פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1834.10 מעבדה בפיזיקה מעבדה ה 08:00-12:00 פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1834.11 מעבדה בפיזיקה מעבדה ג 08:00-12:00 פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1834.12 מעבדה בפיזיקה מעבדה ג 08:00-12:00 פרופ' אברמוביץ הלינה
0509.1846.22 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' שיעור ב 13:00-15:00 438 וולפסון פרופ' קוניאבסקי בוריס
0509.1846.22 שיעור א 16:00-18:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' קוניאבסקי בוריס
0509.1846.23 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' תרגיל ד 13:00-15:00 108 וולפסון מר יהודאי גלעד
0509.1846.24 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' תרגיל ג 17:00-19:00 008 כיתות הנדסה מר זלינגר אלעד
0509.1847.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' שיעור א 14:00-16:00 002 דן-דוד מר מינקין אלכסנדר
0509.1847.01 שיעור ד 13:00-15:00 020 אודיטוריום הנדסה מר מינקין אלכסנדר
0509.1847.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' תרגיל ב 08:00-10:00 108 וולפסון מר רוזן איתן
0509.1847.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' תרגיל ב 13:00-15:00 120 וולפסון מר רוזן איתן
0509.1847.04 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' שיעור א 12:00-14:00 101 כיתות הנדסה מר שאוס אריה
0509.1847.04 שיעור ד 13:00-15:00 102 רוזנבלט תוכנה מר שאוס אריה
0509.1847.05 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' תרגיל א 15:00-17:00 120 וולפסון מר ראוך איתמר
0509.1847.06 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' תרגיל א 15:00-17:00 008 כיתות הנדסה מר סניגרוב סטאפן
0509.1847.07 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' שיעור ג 08:00-10:00 102 כיתות הנדסה דר' מייברג שרה
0509.1847.07 שיעור ה 08:00-10:00 102 כיתות הנדסה דר' מייברג שרה
0509.1847.08 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' תרגיל ה 13:00-15:00 406 וולפסון מר ראוך איתמר
0509.1847.09 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' תרגיל ה 14:00-16:00 103 תוכנה מר אבנור יצחק
0509.1847.10 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' שיעור ב 12:00-14:00 102 כיתות הנדסה ד"ר טל עזר הלל
0509.1847.10 שיעור ד 10:00-12:00 101 כיתות הנדסה ד"ר טל עזר הלל
0509.1847.11 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' תרגיל ד 15:00-17:00 406 וולפסון מר ברמץ חגי
0509.1847.12 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' תרגיל ד 13:00-15:00 406 וולפסון מר ברמץ חגי
0509.1847.13 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' שיעור א 15:00-17:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' סטאנצ'סקו יוני
0509.1847.13 שיעור ב 14:00-16:00 001 שאפל פרופ' סטאנצ'סקו יוני
0509.1847.14 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' תרגיל ד 08:00-10:00 020 אודיטוריום הנדסה גב' קארידי תאילין
0509.1847.15 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' תרגיל ב 17:00-19:00 106 תוכנה גב' קארידי תאילין
0509.1847.16 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' שיעור א 10:00-12:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר מוחוב אלונה
0509.1847.16 שיעור ג 08:00-10:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר מוחוב אלונה
0509.1847.17 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' תרגיל ה 08:00-10:00 108 וולפסון מר מושקוביץ גיא
0509.1847.18 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' תרגיל ד 11:00-13:00 101 תוכנה מר מושקוביץ גיא
0509.1847.19 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' שיעור א 16:00-18:00 238 וולפסון ד"ר כהן בועז
0509.1847.19 שיעור ב 09:00-11:00 205 כיתות הנדסה ד"ר כהן בועז
0509.1847.20 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' תרגיל ד 15:00-17:00 130 וולפסון מר קפלן אייל
0509.1847.21 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' תרגיל ג 15:00-17:00
0509.1847.22 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' שיעור ה 10:00-12:00 134 וולפסון מר גרופל אורי
0509.1847.22 שיעור ד 12:00-14:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר גרופל אורי
0509.1847.23 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' תרגיל ה 15:00-17:00 103 כיתות הנדסה מר גוטמן בנימין
0509.1847.27 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' תרגיל ג 15:00-17:00 120 וולפסון מר פריד סלע
0509.1845.03 משוואות דיפרנציאליות רגילות שיעור ג 08:00-11:00 102 רוזנבלט תוכנה מר קירו אבנר
0509.1845.04 משוואות דיפרנציאליות רגילות תרגיל ד 15:00-16:00 108 וולפסון מר כרמון דניאל
0509.1845.05 משוואות דיפרנציאליות רגילות תרגיל ד 16:00-17:00 108 וולפסון מר כרמון דניאל
0509.1845.06 משוואות דיפרנציאליות רגילות שיעור ב 09:00-12:00 101 כיתות הנדסה מר סובר ברק
0509.1845.07 משוואות דיפרנציאליות רגילות תרגיל ד 11:00-12:00 118 וולפסון בן אמו תום
0509.1845.08 משוואות דיפרנציאליות רגילות תרגיל ד 08:00-09:00 108 וולפסון בן אמו תום
0509.1845.09 משוואות דיפרנציאליות רגילות שיעור א 10:00-13:00 001 ( טאו) וולפסון גב אמיר ענת
0509.1845.10 משוואות דיפרנציאליות רגילות תרגיל ה 10:00-11:00 120 וולפסון מר שם טוב צבי
0509.1845.11 משוואות דיפרנציאליות רגילות תרגיל ה 13:00-14:00 108 וולפסון מר שם טוב צבי
0509.1845.12 משוואות דיפרנציאליות רגילות שיעור ד 14:00-17:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר חזן צחי
0509.1845.13 משוואות דיפרנציאליות רגילות תרגיל א 12:00-13:00 207 כיתות הנדסה מר וישנבסקי לאוניד
0509.1845.14 משוואות דיפרנציאליות רגילות תרגיל א 13:00-14:00 207 כיתות הנדסה מר וישנבסקי לאוניד
0509.1845.15 משוואות דיפרנציאליות רגילות שיעור א 13:00-16:00 102 כיתות הנדסה מר חזן צחי
0509.1845.16 משוואות דיפרנציאליות רגילות תרגיל ד 17:00-18:00 205 כיתות הנדסה מר וישנבסקי לאוניד
0509.1845.17 משוואות דיפרנציאליות רגילות תרגיל ב 15:00-16:00 130 וולפסון מר וישנבסקי לאוניד
0509.1845.18 משוואות דיפרנציאליות רגילות שיעור א 09:00-12:00 103 כיתות הנדסה ד"ר בן סימון גבי
0509.1845.19 משוואות דיפרנציאליות רגילות תרגיל א 17:00-18:00 406 וולפסון מר זלינגר אלעד
0509.1845.20 משוואות דיפרנציאליות רגילות תרגיל ד 12:00-13:00 406 וולפסון מר זלינגר אלעד
9509.1845.20 מדר שעת קבלה תרגיל א 18:00-19:00 406 וולפסון מר זלינגר אלעד
0509.1845.21 משוואות דיפרנציאליות רגילות שיעור ד 09:00-12:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר כהן בועז
0509.1845.22 משוואות דיפרנציאליות רגילות תרגיל א 12:00-13:00 406 וולפסון מר שגיב אמיר
0509.1845.23 משוואות דיפרנציאליות רגילות תרגיל א 13:00-14:00 406 וולפסון מר שגיב אמיר
0509.2801.07 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה שיעור ה 09:00-12:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר משיח- יעקבי איילה
0509.2801.08 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תרגיל ה 15:00-16:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר צודיקוב יבגני
0509.2804.04 אנליזה נומרית שיעור ג 14:00-17:00 102 כיתות הנדסה מר דביר יניב
0509.2804.05 אנליזה נומרית תרגיל ד 10:00-11:00 130 וולפסון מר מיץ רועי
0509.2804.06 אנליזה נומרית תרגיל ד 12:00-13:00 118 וולפסון מר מיץ רועי
0509.2804.07 אנליזה נומרית שיעור ד 09:00-12:00 102 כיתות הנדסה ד"ר פרחי אלזה
0509.2804.08 אנליזה נומרית תרגיל ג 10:00-11:00 118 וולפסון מר שוסטין בוריס
0509.2804.09 אנליזה נומרית תרגיל ג 10:00-11:00 108 וולפסון מר כץ רמי
0509.2804.10 אנליזה נומרית שיעור א 13:00-16:00 134 וולפסון מר דביר יניב
0509.2804.11 אנליזה נומרית תרגיל ד 13:00-14:00 118 וולפסון מר פרייגר גבי
0509.2804.12 אנליזה נומרית תרגיל ד 12:00-13:00 207 כיתות הנדסה מר פרייגר גבי
0509.2804.13 אנליזה נומרית שיעור ב 15:00-18:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר טל עזר הלל
0509.2804.14 אנליזה נומרית תרגיל ד 11:00-12:00 206 כיתות הנדסה מר שוסטין בוריס
0509.2804.15 אנליזה נומרית תרגיל א 16:00-17:00 130 וולפסון מר כץ רמי
9509.2804.14 אנליזה נומרית שעת קבלה תרגיל ד 12:00-13:00 103 תוכנה מר שוסטין בוריס
0509.2843.10 אנליזה הרמונית שיעור א 09:00-11:00 001 ווב מר לוי רון
0509.2843.11 אנליזה הרמונית תרגיל ב 10:00-11:00 118 וולפסון גב ברוך אור
0509.2843.12 אנליזה הרמונית תרגיל א 11:00-12:00 107/8 דן-דוד גב ברוך אור
0509.2843.13 אנליזה הרמונית שיעור א 17:00-19:00 101 כיתות הנדסה פרופ' פישלוב דליה
0509.2843.14 אנליזה הרמונית תרגיל ד 15:00-16:00 020 אודיטוריום הנדסה גב' לה בלנק אן
0509.2843.15 אנליזה הרמונית תרגיל ד 13:00-14:00 130 וולפסון גב' לה בלנק אן
0509.2844.13 פונקציות מרוכבות שיעור א 11:00-13:00 020 אודיטוריום הנדסה מר עזורי רן
0509.2844.14 פונקציות מרוכבות תרגיל ב 11:00-12:00 001 כיתות הנדסה מר סניגרוב סטאפן
0509.2844.16 פונקציות מרוכבות תרגיל ב 12:00-13:00 001 כיתות הנדסה מר סניגרוב סטאפן
0509.2846.03 משוואות דיפרנציאליות חלקיות שיעור ב 08:00-10:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר דוראל ללה
0509.2846.04 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ג 13:00-14:00 101 כיתות הנדסה מר כץ רמי
0509.2846.05 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ג 09:00-10:00 104 תוכנה גב' פינק פז
0509.2846.06 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ג 11:00-12:00 102 כיתות הנדסה גב' פינק פז
9509.2846.06 משוואות דיפרנציאליות חלקיות שיעור
0509.2846.07 משוואות דיפרנציאליות חלקיות שיעור ג 14:00-16:00 020 אודיטוריום הנדסה מר זילבורג אלון
0509.2846.08 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ב 08:00-09:00 118 וולפסון מר שוסטין בוריס
0509.2846.09 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ב 09:00-10:00 118 וולפסון מר שוסטין בוריס
9509.2846.09 משוואות דיפרנציאליות חלקיות שעת קבלה תרגיל ג 12:00-14:00 103 תוכנה מר שוסטין בוריס
0509.2846.10 משוואות דיפרנציאליות חלקיות שיעור ג 09:00-11:00 002 דן-דוד מר זילבורג אלון
0509.2846.11 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל א 13:00-14:00 104 תוכנה גב' פינק פז
0509.2846.12 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל א 13:00-14:00 108 וולפסון מר כץ רמי
9509.2846.12 מד"ח שעת קבלה תרגיל ג 10:00-11:00 106 תוכנה גב' פינק פז
9509.2846.13 מד"ח שעת קבלה תרגיל א 14:00-16:00 205 כיתות הנדסה גב' פינק פז
0555.1140.01 הסתברות שיעור ב 08:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר אשכנזי גלית
0555.1140.02 הסתברות תרגיל א 08:00-09:00 238 וולפסון מר צודיקוב יבגני
0555.1140.03 הסתברות תרגיל ב 16:00-17:00 118 שאפל מר צודיקוב יבגני
0555.2240.01 סטטיסטיקה שיעור ה 08:00-10:00 438 וולפסון ד"ר אשכנזי גלית
0555.2240.02 סטטיסטיקה תרגיל ה 10:00-11:00 438 וולפסון מר צודיקוב יבגני
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive