תואר שני - הנדסה מכנית סמסטר א' - מערכת שעות

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0542.4391.01 מעבדה בסימולציות נומריות של זרימה ומעבר חום שיעור ד 14:00-16:00 206 כיתות הנדסה פרופ' רוזנפלד משה
0542.4391.02 מעבדה בסימולציות נומריות של זרימה ומעבר חום מעבדה ד 16:00-19:00 003 -מקלט כיתות הנדסה פרופ' רוזנפלד משה
0542.4422.01 תכן הנדסי: מבוא ושיטות שו"ת ג 16:00-20:00 102 כיתות הנדסה פרופ' רייך יורם
0542.4351.01 הנדסה ימית שיעור א 15:00-17:00 130 וולפסון ד"ר טולדו ירון
גב' קליין אשרת
0542.4351.01 שיעור ד 16:00-18:00 008 כיתות הנדסה ד"ר טולדו ירון
גב' קליין אשרת
תואר 2
בית הספר להנדסת חשמל (0510)
0510.5001.01 משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות שיעור ו 09:00-12:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' מלמד בוריס
0510.5003.01 מתמטיקה בדידה שיעור א 15:00-18:00 103 תוכנה פרופ' ליצין סימון
ד"ר פרסמן נועם
בית הספר להנדסה מכנית (0540)
0540.5000.01 סמינר מחלקתי סמינר ב 14:00-15:00 ד"ר האושטיין הרמן
0540.5001.01 שיטות מתמטיות בהנדסה שיעור ג 16:00-19:00 130 וולפסון פרופ' גלפגט אלכסנדר
0540.5400.01 תורת האלסטיות שיעור א 16:00-19:00 406 וולפסון פרופ' חי הרצל
0540.5500.01 מעבר חום - הולכה שיעור ד 16:00-19:00 406 וולפסון פרופ' טייטל יהודה
0540.6405.01 תורת הטבלאות והקליפות שיעור ה 16:00-19:00 103 כיתות הנדסה פרופ' חי הרצל
0540.6407.01 מכניקת השבר שיעור ב 16:00-19:00 238 וולפסון פוופ' שרמן דב
0540.6313.01 הידרודינמיקה של כלי שיט (מבוא) שיעור ה 16:00-19:00 008 כיתות הנדסה פרופ' זילמן גריגורי
0540.6412.01 תיכון אופטימלי של מבנים שיעור ד 16:00-19:00 120 וולפסון פרופ' פוקס משה
0540.6322.01 בקרת זרימה של שכבות גבול שיעור ב 16:00-19:00 130 וולפסון פרופ' זייפרט אברהם
0540.6417.01 מבוא למכניקת המוצקים עם מיקרו-מבנה שיעור ג 16:00-19:00 118 וולפסון ד"ר ברינסקי איגור
0540.5999.01 פרוייקט (מסלול ללא תיזה)
0540.9999.01 עבודת גמר
התכנית להנדסת סביבה (0545)
0545.5101.01 זיהום אוויר שיעור ב 16:00-19:00 001 כיתות הנדסה פרופ' אולמן עמוס
התכנית להנדסת סביבה (0545)
0545.5303.01 הערכת סיכוני קרינה ובטיחות קרינה שיעור ג 17:00-20:00 103 תוכנה ד"ר קוך ז'אן
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive