תנאי רישום וקבלה - הנדסת חשמל

0510

בית  הספר להנדסת חשמל

 

תנאי קבלה לתואר שני בבית הספר להנדסת חשמל:

 • הנוסח המחייב בנושא דרישות הרישום והקבלה, בנוסף לתנאים אוניברסיטאיים כלליים, מתפרסם באתר ההרשמה  של המרכז למרשם.
 • המועמדים  יציינו בטופסי ההרשמה את המסלולים המועדפים עליהם.
 • דרישות הרישום והקבלה ללימודי התואר השני יהיו עפ"י אלו הנהוגים בפקולטה להנדסה. ללימודי התואר השני רשאים להירשם מועמדים הממלאים אחר כל התנאים הבאים:
 1. בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" (B.Sc.)  בהנדסה או במדעים מדויקים, מטעם מוסד מוכר להשכלה גבוהה.
 2. הממוצע המשוקלל של הציונים בלימודי התואר הראשון הוא "טוב" (80) לפחות. הממוצע המשוקלל המינימלי לקבלה משתנה משנה לשנה ותלוי גם ברקע לימודי התואר הראשון ובבסיס הידע של המועמד.
 3. על המועמד להמציא אישור על מיקומו היחסי (מדרג) בחוג הרלוונטי במחזור בו סיים את לימודי התואר הראשון.

 

 

קבלה  ללימודי תואר שני

 • ככלל, הקבלה היא ללימודים בנתיב פרויקט (ללא תיזה), (תלמידים ב"זמן מלא" מתקבלים ללימודים בנתיב מחקרי). תלמיד שימצא מנחה לתיזה יעביר למזכירות בקשה לאישור המנחה  ויועבר לנתיב מחקרי (ראה תקנון פקולטי סעיף 5.3)
 • תלמיד  המבקש להתקבל ישירות לשלב "מן המניין" וללמוד ב"זמן מלא" חייב  למצוא מנחה לתיזה מידית.

 

קורסי השלמה:

בוגרי מסלולים אחרים מהנדסת חשמל, או בוגרי הנדסת חשמל הנמצאים מתחת לסף הקבלה לתואר שני, יתקבלו לתכנית השלמות על פי חתכי קבלה לתוכנית ויתקבלו ללימודי תואר שני רק לאחר שיעמדו בדרישות.

ציון הסף בכל קורס השלמה – 70.

הממוצע על פני קורסי ההשלמה – ממוצע משוקלל 80.

 

קבוצה 1: בוגרי הנדסת חשמל (מלבד הנדסת חשמל באוניברסיטת תל-אביב)  עשויים להידרש לתכנית השלמות ויתקבלו ללימודי תואר שני רק לאחר שיעמדו בדרישות.

קורסי ההשלמה הנדרשים בדרך כלל הם :

 • אותות אקראיים ורעש
 • תמסורת גלים ומערכות מפולגות
 • מבני נתונים ואלגוריתמים

ציון הסף בכל קורס השלמה – 80

 

קבוצה 2:  בוגרי אוניברסיטה בהנדסה שאינה הנדסת חשמל, ובוגרי אוניברסיטה במדעים מדויקים:

 1. קורסי חובה:
 • אותות ומערכות
 • אותות אקראיים ורעש
 1. שני קורסים מתוך הרשימה הבאה:
 • התקנים אלקטרוניים
 • שדות אלקטרומגנטיים
 • מבוא לתורת הבקרה
 • מבני נתונים ואלגוריתמים
 • המרת אנרגיה
 • מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים
 • תמסורת גלים ומערכות מפולגות
 • מעגלים אלקטרוניים ספרתיים
 • אופטיקה קלאסית
 • מערכות תקשורת

ציון הסף בכל קורס השלמה – 70.

הממוצע על פני קורסי ההשלמה – ממוצע משוקלל 80.

הקורס עם הציון הנמוך תורם מחצית ממשקלו (המשקלים כפי שמופיעים בתכנית הלימודים לתואר ראשון).

 

קבוצה 3:  בוגרי תכנית "תלפיות" העומדים בתנאי הקבלה - 2 קורסי השלמה:

 • אותות אקראיים ורעש (קורס חובה)
 • קורס אחד מבין הקורסים המוצעים בקבוצה 2 (לבוגרי הנדסה ומדעים)

ציון הסף בכל קורס השלמה – 70.

הממוצע על פני קורסי ההשלמה – ממוצע משוקלל 80.

במקרים גבוליים של אי עמידה בקריטריון הקבלה ייתכן ותאושר קבלה עם דרישה לעד 4 קורסי השלמה.

 

 • בהמלצת ועדת הקבלה לתואר שני של בית הספר ובאישור הוועדה היחידתית לתואר שני של הפקולטה, ניתן להפחית את מספר קורסי ההשלמה לתלמידים מצטיינים.
 • קורסים שנקבעו כתוכנית השלמה כאמור לא יזכו בנ.ז. לתואר שני.
 • כישלון סופי בשני רישומים עוקבים באחד מקורסי ההשלמה גורר הפסקת לימודים.
 • לא עמד המועמד בתנאי לסיום לימודי ההשלמה בהצלחה בתוך שנתיים מיום שהוטלה עליו תכנית ההשלמות, או שנכשל כישלון סופי בקורס השלמה אחד לפחות, יופסקו לימודיו בפקולטה.
 • מועמד שיסיים בהצלחה את לימודי ההשלמה שנקבעו לו יוכל להגיש בקשה למזכירות להתקבל ללימודים בפקולטה. קבלתם של מועמדים שסיימו בהצלחה את לימודי ההשלמה יהיה לשלב ה"צבירה" או "מן המניין".
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive