לוח בחינות קורסי שרות סמסטר א'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה תאריך
מועד ג
שעה
0509111701   השלמה מתמטית לפיזיקה   מר אדר רם   25/01/2018  09:00  22/02/2018  09:00     
0509111704   השלמה מתמטית לפיזיקה   מר כהן אביעד   25/01/2018  09:00  22/02/2018  09:00     
0509111707   השלמה מתמטית לפיזיקה   מר אדר רם   25/01/2018  09:00  22/02/2018  09:00     
0509111801   פיזיקה קלאסית 1   פרופ' בק ברקאי רועי   07/02/2018  09:00  09/03/2018  09:00     
0509111804   פיזיקה קלאסית 1   פרופ' גרבר אלכסנדר   07/02/2018  09:00  09/03/2018  09:00     
0509111807   פיזיקה קלאסית 1   פרופ' רזניק בני   07/02/2018  09:00  09/03/2018  09:00     
0509142401   אלגברה לינארית לתעו"נ   ד"ר דביר יניב   01/02/2018  09:00  25/02/2018  09:00     
0509144601   חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב'   מר סובר ברק   07/02/2018  09:00  09/03/2018  09:00     
0509151001   גרפיקה הנדסית   גב' הדדי אדריאנה   15/02/2018  09:00  28/03/2018  09:00     
0509151002   גרפיקה הנדסית   גב' הדדי אדריאנה   15/02/2018  09:00  28/03/2018  09:00     
0509151003   גרפיקה הנדסית   גב' הדדי אדריאנה   15/02/2018  09:00  28/03/2018  09:00     
0509151004   גרפיקה הנדסית   גב' הדדי אדריאנה   15/02/2018  09:00  28/03/2018  09:00     
0509151009   גרפיקה הנדסית   גב' הדדי אדריאנה   15/02/2018  09:00  28/03/2018  09:00     
0509152401   אלגברה לינארית לביו רפואית   ד"ר טל עזר הלל   01/02/2018  14:00  26/02/2018  09:00     
0509154601   חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לביו רפואה   דר' מייברג שרה   07/02/2018  14:00  09/03/2018  09:00     
0509162401   אלגברה לינארית למכנית   מר מינקין אלכסנדר   30/01/2018  09:00  27/02/2018  09:00     
0509162404   אלגברה לינארית למכנית   מר ארז רן   30/01/2018  09:00  27/02/2018  09:00     
0509164601   חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים   מר כהן בועז   07/02/2018  09:00  09/03/2018  09:00     
0509164604   חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים   ד"ר מוחוב אלונה   07/02/2018  09:00  09/03/2018  09:00     
0509172401   אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה   סמילנסקי יותם   01/02/2018  14:00  28/03/2018  09:00     
0509172404   אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה   גב' שיכלמן קלרה   01/02/2018  14:00  28/03/2018  09:00     
0509172407   אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה   מר פריד סלע   01/02/2018  14:00  28/03/2018  09:00     
0509174510   משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה   גב אמיר ענת   24/01/2018  09:00  22/02/2018  09:00     
0509174601   חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה   מר גנור יניב   18/02/2018  09:00  23/03/2018  09:00     
0509174604   חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה   מר שאוס אריה   18/02/2018  09:00  23/03/2018  09:00     
0509174611   חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה   ד"ר הרנס יובל   18/02/2018  09:00  23/03/2018  09:00     
0509174701   חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב   מר מינקין אלכסנדר   04/02/2018  14:00  09/03/2018  09:00     
0509181501   כימיה בסיסית להנדסה   ד"ר ליידרמן פבל   24/01/2018  14:00  22/02/2018  09:00     
0509181504   כימיה בסיסית להנדסה   ד"ר ליידרמן פבל   24/01/2018  14:00  22/02/2018  09:00     
0509182001   תכנות - (פייתון)   מר נתנאלי דביר   12/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00     
0509182004   תכנות - (פייתון)   מר נתנאלי דביר   12/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00     
0509182007   תכנות - (פייתון)   מר נתנאלי דביר   12/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00     
0509182010   תכנות - (פייתון)   מר לוין אפשטיין אוהד   12/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00     
0509182013   תכנות - (פייתון)   מר לוין אפשטיין אוהד   12/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00     
0509182016   תכנות - (פייתון)   מר נתנאלי דביר   12/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00     
0509182601   פיזיקה 1   פרופ' ויידמן לב   18/02/2018  09:00  29/03/2018  09:00     
0509182901   פיזיקה (2)   ד"ר ברומברג עומר   29/01/2018  14:00  27/02/2018  09:00     
0509182905   פיזיקה (2)   ד"ר ברומברג עומר   29/01/2018  14:00  27/02/2018  09:00     
0509280101   מבוא להסתברות וסטטיסטיקה   ד"ר פרל ניר   30/01/2018  14:00  09/03/2018  09:00     
0509280104   מבוא להסתברות וסטטיסטיקה   ד"ר פרל ניר   30/01/2018  14:00  09/03/2018  09:00     
0509280401   אנליזה נומרית   פרופ' פישלוב דליה   09/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00     
0509280501   מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית   ד"ר משיח- יעקבי איילה   16/02/2018  09:00  23/03/2018  09:00     
0509280504   מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית   ד"ר משיח- יעקבי איילה   16/02/2018  09:00  23/03/2018  09:00     
0509284301   אנליזה הרמונית   מר לוי רון   24/01/2018  14:00  25/02/2018  09:00     
0509284304   אנליזה הרמונית   גב' תמם נתלי   24/01/2018  14:00  25/02/2018  09:00     
0509284307   אנליזה הרמונית   ד"ר פרחי אלזה   24/01/2018  14:00  25/02/2018  09:00     
0509284401   פונקציות מרוכבות   מר כץ רמי   08/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00     
0509284404   פונקציות מרוכבות   ד"ר דוראל ללה   08/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00     
0509284407   פונקציות מרוכבות   מר חזן צחי   08/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00     
0509284410   פונקציות מרוכבות   מר קירו אבנר   08/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00     
0509284601   משוואות דיפרנציאליות חלקיות   גב' לה בלנק אן   04/02/2018  09:00  09/03/2018  09:00     
0509284701   מבוא למתמטיקה בדידה   מר שלו מתן   23/01/2018  09:00  22/02/2018  14:00     
0509319301   משוואות דיפרנציאליות חלקיות   מר זילבורג אלון   26/01/2018  09:00  22/02/2018  14:00     
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive