לוח בחינות הנדסה ביו רפואית סמסטר א' - תואר ראשון

מס' קורס   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה תאריך
מועד ג
שעה
0555112101   כימיה להנדסה ביו-רפואית   ד"ר ליידרמן פבל   25/01/2018  09:00  19/02/2018  09:00     
0555214001   מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם   פרופ' שיינוביץ מיקי   19/02/2018  09:00  29/03/2018  09:00     
0555240101   תרמודינמיקה   פרופ' שוקף יאיר   13/02/2018  09:00  09/03/2018  09:00     
0555311001   מדידות ומתמרים ביו-רפואיים   פרופ' ברנע עופר   28/01/2018  09:00  26/02/2018  09:00     
0555311501   שדות וגלים אלקטרומגנטיים להנדסה ביו רפואית   דר' שקד נתי   25/01/2018  09:00  29/03/2018  09:00     
0555313001   מעבר חום ומסה   פרופ' ממן שטינדל הדס   14/02/2018  09:00  26/02/2018  09:00     
0555314001   ביו-מכניקה   פרופ' אלעד דוד   29/01/2018  09:00  09/03/2018  09:00     
0555315001   ביו-חומרים   פרופ' זילברמן מיטל   04/02/2018  14:00  23/03/2018  09:00     
0555317001   קרינה ודימות ברפואה   ד"ר צימר יאיר   05/02/2018  09:00  23/03/2018  09:00     
0555324001   התפשטות גלים ברקמות ביולוגיות   ד"ר סלע אנקרי רינת   01/02/2018  09:00  09/03/2018  09:00     
0555454001   מידע ותקשורת ברפואה   דר טולר תמיר   18/02/2018  09:00  28/03/2018  09:00     
0555455001   מבוא לביופיזיקה של התא   ד"ר נבו אורי   22/02/2018  09:00  23/03/2018  09:00     
0555456001   אותות חשמליים והולכה חשמלית בתאים   מר מלכי גיא   13/02/2018  09:00  16/03/2018  09:00     
0555471101   מכניקה של תאים ורקמות: יישום למערכות עצב-שריר-שלד   פרופ' גפן עמית   23/01/2018  09:00  16/03/2018  09:00     
0555471201   מבוא לנוירו-פרוטזות   ד"ר שושניק רונן   09/02/2018  09:00  09/03/2018  09:00     
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive