לוח בחינות הנדסה ביו רפואית סמסטר א' - תואר ראשון

מס' קורס   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה תאריך
מועד ג
שעה
0555110101   ביולוגיה של התא   ד"ר לב חיה   08/02/2019  09:00  15/03/2019  09:00     
0555112101   כימיה להנדסה ביו-רפואית   ד"ר ליידרמן פבל   29/01/2019  14:00  25/02/2019  09:00     
0555214001   מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם   פרופ' שיינוביץ מיקי   23/01/2019  09:00  21/02/2019  09:00     
0555224001   סטטיסטיקה   גב טליתמן מיכל   13/02/2019  09:00  29/03/2019  09:00     
0555311001   מדידות ומתמרים ביו-רפואיים   ד"ר שפר נדב   16/01/2019  09:00  08/03/2019  09:00     
0555311501   שדות וגלים אלקטרומגנטיים להנדסה ביו רפואית   דר' שקד נתי   22/01/2019  09:00  24/02/2019  09:00     
0555313001   מעבר חום ומסה   פרופ ליברזון אלכס   28/01/2019  09:00  01/03/2019  09:00     
0555314001   ביו-מכניקה   פרופ' אלעד דוד   11/01/2019  09:00  08/03/2019  09:00     
0555315001   ביו-חומרים   פרופ' זילברמן מיטל   05/02/2019  09:00  15/03/2019  09:00     
0555317001   קרינה ודימות ברפואה   ד"ר צימר יאיר   21/01/2019  09:00  21/02/2019  09:00     
0555454001   מבוא לגנומיקה חישובית ומערכתית   דר טולר תמיר   14/02/2019  14:00  29/03/2019  09:00     
0555455001   מבוא לביופיזיקה של התא   ד"ר נבו אורי   04/02/2019  09:00  08/03/2019  09:00     
0555456101   חישה רציפה של פרמטרים פיזיולוגיים   ד"ר שנער צביקה   10/02/2019  14:00  15/03/2019  09:00     
0555471101   מכניקה של תאים ורקמות: יישום למערכות עצב-שריר-שלד   פרופ' גפן עמית   25/01/2019  09:00  18/02/2019  09:00     
0555471201   מבוא לנוירו-פרוטזות   ד"ר שושניק רונן   30/01/2019  09:00  26/02/2019  09:00     
0555471601   פרוייקט בביולוגיה סינטטית, הנדסה תוך תאית ו Igem : חלק א   דר טולר תמיר   06/02/2019  09:00  01/03/2019  09:00     
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive