תואר ראשון הנדסת חשמל ואלקטרוניקה סמסטר א' - לוח בחינות

מס' קורס   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה תאריך
מועד ג
שעה
0512120101   מבוא למערכות ומעגלים חשמליים   ד"ר זיו עפר   04/02/2019  09:00  08/03/2019  09:00     
0512120401   המרת אנרגיה והנע חשמלי   ד"ר אברמוביץ אלכסנדר   21/01/2019  14:00  19/02/2019  09:00     
0512182009   תכנות 2 שפת C   ד"ר גבאי פרדי   12/02/2019  09:00  08/03/2019  09:00     
0512250801   התקנים אלקטרוניים   ד"ר בן כהן אסיה   03/02/2019  14:00  01/03/2019  09:00     
0512251007   מבני נתונים ואלגורתמים   ד"ר אפלבאום בני   08/02/2019  09:00  08/03/2019  09:00     
0512252501   שדות אלקטרומגנטיים   פרופ' שטינברג בן ציון   22/01/2019  09:00  21/02/2019  09:00     
0512283001   פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק   ד"ר בן כהן אסיה   29/01/2019  09:00  01/03/2019  09:00     
0512283004   פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק   ד"ר באב"ד אלון   29/01/2019  09:00  01/03/2019  09:00     
0512283201   מעגלים ומערכות לינארית   ד"ר בק יובל   24/01/2019  09:00  24/02/2019  09:00     
0512283205   מעגלים ומערכות לינארית   ד"ר בק יובל   24/01/2019  09:00  24/02/2019  09:00     
0512283508   אותות ומערכות   ד"ר חדד יקיר   13/02/2019  09:00  15/03/2019  09:00     
0512351301   מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים   פרופ' רוזין אריה   04/02/2019  09:00  01/03/2019  09:00     
0512351304   מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים   פרופ' רוזין אריה   04/02/2019  09:00  01/03/2019  09:00     
0512351401   מעגלים אלקטרוניים ספרתיים   גב' ברנדה דנה   25/01/2019  09:00  26/02/2019  09:00     
0512352601   תמסורת גלים ומערכות מפולגות   פרופ' שויער קובי
פרופ' אלנבוגן טל  
28/01/2019  09:00  25/02/2019  09:00     
0512352604   תמסורת גלים ומערכות מפולגות   פרופ' שויער קובי
פרופ' אלנבוגן טל  
28/01/2019  09:00  25/02/2019  09:00     
0512354301   מבוא לתורת הבקרה   פרופ' וויס ג'ורג'
פרופ' מרגליות מיכאל  
08/02/2019  09:00  08/03/2019  09:00     
0512354304   מבוא לתורת הבקרה   פרופ' מרגליות מיכאל
פרופ' וויס ג'ורג'  
08/02/2019  09:00  08/03/2019  09:00     
0512356101   מערכות לוגיות ספרתיות   ד"ר גבאי פרדי   07/02/2019  09:00  01/03/2019  09:00     
0512357101   המרת אנרגיה   פרופ שמילוביץ דורון   22/01/2019  09:00  21/02/2019  09:00     
0512357104   המרת אנרגיה   פרופ שמילוביץ דורון   22/01/2019  09:00  21/02/2019  09:00     
0512363201   אותות אקראיים ורעש   ד"ר חינה אנטולי
ד"ר תמו יצחק  
17/01/2019  09:00  17/02/2019  09:00     
0512363205   אותות אקראיים ורעש   ד"ר תמו יצחק
ד"ר חינה אנטולי  
17/01/2019  09:00  17/02/2019  09:00     
0512416101   תקשורת ספרתית   ד"ר שייביץ עופר   11/02/2019  09:00  15/03/2019  09:00     
0512416301   מבוא לקודים לתיקון שגיאות   פרופ' אבן גיא   22/01/2019  09:00  20/02/2019  09:00     
0512416401   מעגלי תקשורת   ד"ר עמרני עופר
גב' ברנדה דנה  
29/01/2019  09:00  05/04/2019  09:00     
0512426101   מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי   פרופ' ירדאור אריה   04/02/2019  09:00  29/03/2019  09:00     
0512426101   מבוא לעיבוד אותות סטטיסטי   פרופ' ירדאור אריה
מר וייס אמיר  
04/02/2019  09:00  29/03/2019  09:00     
0512426201   עיבוד תמונות   פרופ' קריתי נחום   23/01/2019  09:00  21/02/2019  09:00     
0512436201   מערכות משוב שימושיות   פרופ' גרשון אליהו   07/02/2019  09:00  29/03/2019  09:00     
0512440001   מבנה המחשב   ד"ר אוקסמן גדליה   13/02/2019  09:00  15/03/2019  09:00     
0512440201   מבוא לתכנות מערכות   פרופ' וול אבישי   03/02/2019  14:00  08/03/2019  09:00     
0512446101   ארכיטקטורה של מחשבים   ד"ר אוקסמן גדליה   30/01/2019  09:00  26/02/2019  09:00     
0512449201   מעבדה מתק' במבנה המחשב   ד"ר אפלבאום בני   08/02/2019  11:00         
0512449202   מעבדה מתק' במבנה המחשב   ד"ר אפלבאום בני   08/02/2019  11:00         
0512449203   מעבדה מתק' במבנה המחשב   ד"ר אפלבאום בני   08/02/2019  11:00         
0512449204   מעבדה מתק' במבנה המחשב   ד"ר אפלבאום בני   08/02/2019  11:00         
0512450201   הנע חשמלי של מנועים   פרופ' אפלבוים יוסף   20/01/2019  09:00  19/02/2019  09:00     
0512450401   תפעול מערכות הספק בתנאים א-נורמליים   ד"ר בק יובל
מר פנחסוב אביחי  
25/01/2019  09:00  01/03/2019  09:00     
0512450401   תפעול מערכות הספק בתנאים א-נורמליים   מר פנחסוב אביחי   25/01/2019  09:00  01/03/2019  09:00     
0512450601   אלקטרוניקת הספק   פרופ' זינגר זיגמונד   12/02/2019  09:00  08/03/2019  09:00     
0512460101   מבוא לליזרים   פרופ' גינזבורג פבל   05/02/2019  09:00  05/04/2019  09:00     
0512460301   מערכות הדמיה ועיבוד אופטי של נתונים   פרופ' מנדלוביץ דוד   13/02/2019  09:00  15/03/2019  09:00     
0512470001   טכנולוגיות מיקרו וננו אלקטרוניקה   פרופ' שחם יוסף   27/01/2019  09:00  01/03/2019  09:00     
0512470601   מעגלים אנלוגיים משולבים   פרופ' סוחר ערן   21/01/2019  09:00  08/03/2019  09:00     
0512480201   התקני מיקרוגלים פאסיביים   פרופ' ג'רבי אליהו
ד"ר גרב חונה  
18/02/2019  09:00  24/02/2019  09:00     
0512486101   אנטנות וקרינה   פרופ' בוג אמיר   18/01/2019  09:00  15/03/2019  09:00     
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive