תואר ראשון - הנדסה מכנית סמסטר א' - לוח בחינות

מס' קורס   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה תאריך
מועד ג
שעה
0542211001   דינמיקה של גוף קשיח   גב' מרקמן אלה   04/02/2019  14:00  08/03/2019  09:00     
0542220001   מכניקת המוצקים (1)   מר סימון עידו   22/01/2019  14:00  21/02/2019  09:00     
0542220001   מכניקת המוצקים (1)   פרופ' שרמן דב   22/01/2019  14:00  21/02/2019  09:00     
0542240001   תכן מכני (1)   ד"ר פרישמן מיכאל   28/01/2019  09:00  26/02/2019  09:00     
0542240002   תכן מכני (1)   ד"ר פרישמן מיכאל   28/01/2019  09:00  26/02/2019  09:00     
0542250001   מכניקת הזורמים (1)   דר רבינוביץ אבינועם   15/01/2019  14:00  17/02/2019  09:00     
0542260001   תרמודינמיקה (1)   פרופ' ברנע דבורה
מר פרשטמן אדם  
16/01/2019  09:00  17/02/2019  09:00     
0542324301   מבוא לבקרה   ד"ר לינזון יואב   24/01/2019  14:00  24/02/2019  09:00     
0542336001   הנעה   ד"ר האושטיין הרמן   29/01/2019  09:00  26/02/2019  09:00     
0542362001   מעבר חום   פרופ' גלפגט אלכסנדר   15/01/2019  14:00  17/02/2019  09:00     
0542378001   תהליכי עיבוד (1)   מר אלברג בוריס   18/01/2019  09:00  13/02/2019  14:00     
0542409101   מעבדה במכניקת המוצקים   פרופ' חג'-עלי ראמי   15/01/2019  09:00  14/02/2019  09:00     
0542409102   מעבדה במכניקת המוצקים   פרופ' חג'-עלי ראמי   15/01/2019  09:00  14/02/2019  09:00     
0542409103   מעבדה במכניקת המוצקים   פרופ' חג'-עלי ראמי   15/01/2019  09:00  14/02/2019  09:00     
0542409105   מעבדה במכניקת המוצקים   פרופ' חג'-עלי ראמי   15/01/2019  09:00  14/02/2019  09:00     
0542409201   מעבדת זרימה ומעבר חם   ד"ר האושטיין הרמן
מר חממי-ביסור איתן  
20/01/2019  09:00  17/02/2019  09:00     
0542409202   מעבדת זרימה ומעבר חם   ד"ר האושטיין הרמן
מר חממי-ביסור איתן  
20/01/2019  09:00  17/02/2019  09:00     
0542409203   מעבדת זרימה ומעבר חם   ד"ר האושטיין הרמן
מר חממי-ביסור איתן  
20/01/2019  09:00  17/02/2019  09:00     
0542409204   מעבדת זרימה ומעבר חם   ד"ר האושטיין הרמן
מר חממי-ביסור איתן  
20/01/2019  09:00  17/02/2019  09:00     
0542412001   תרמודינמיקה (2)   ד"ר קושניר רועי   04/02/2019  09:00  15/03/2019  09:00     
0542412101   תהליכי הפרדה בהנדסת סביבה   פרופ' אולמן עמוס   22/01/2019  09:00  20/02/2019  09:00     
0542413201   אנרגיה מתחדשת   פרופ' קריבוס אברהם   03/02/2019  14:00  08/03/2019  09:00     
0542416601   מכניקה אנליטית   פרופ' שוקף יאיר   07/02/2019  09:00  07/04/2019  09:00     
0542417901   מתקנים לייצור כח וניצול אנרגיה   ד"ר ברנע יעקב   05/02/2019  09:00  15/03/2019  09:00     
0542422301   מבוא לאלמנטים סופיים   פרופ' יוסיבאש זהר
מר כץ יקותיאל  
17/01/2019  09:00  12/02/2019  09:00     
0542422401   מכניקת המוצקים (2)   מר סופר רותם   10/02/2019  14:00  15/03/2019  09:00     
0542422401   מכניקת המוצקים (2)   פרופ' רבקין שמואל   10/02/2019  14:00  15/03/2019  09:00     
0542422401   מכניקת המוצקים (2)   פרופ' רבקין שמואל
מר סופר רותם  
10/02/2019  14:00  15/03/2019  09:00     
0542432001   מכניקת הזורמים (2)   גב' קליין אשרת   15/01/2019  14:00  17/02/2019  09:00     
0542432001   מכניקת הזורמים (2)   ד"ר טולדו ירון   15/01/2019  14:00  17/02/2019  09:00     
0542435101   הנדסה ימית   גב' קליין אשרת   31/01/2019  09:00  01/03/2019  09:00     
0542435101   הנדסה ימית   ד"ר טולדו ירון   31/01/2019  09:00  01/03/2019  09:00     
0542452201   מכניקה של טייס וגופים בחלל   פרופ' רוזנפלד משה   10/02/2019  09:00  29/03/2019  09:00     
0542462001   מכאטרוניקה -עקרונות השימוש במיקרו מעבדים   דר גבאי רן   24/01/2019  09:00  18/02/2019  09:00     
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive