לוח בחינות הנדסה ביו רפואית סמסטר ב' - תואר ראשון

מס' קורס   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה תאריך
מועד ג
שעה
0555113101   כימיה להנדסה ביו-רפואית   ד"ר ליידרמן פבל   16/07/2019  09:00  18/08/2019  09:00     
0555114001   הסתברות   מר צודיקוביץ' יבגני   10/07/2019  09:00  09/08/2019  09:00     
0555182001   תוכנה 2: מבני נתונים ותכנות במטלב   דר בן אליעזר נועם   05/07/2019  09:00  14/08/2019  09:00     
0555224004   סטטיסטיקה   גב טליתמן מיכל   23/06/2019  09:00  19/07/2019  09:00     
0555225001   מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2)   פרופ' שיינוביץ מיקי   19/06/2019  09:00  22/07/2019  09:00     
0555228001   בקרת מערכות ביולוגיות   מר רדונסקי דביר   18/06/2019  09:00  05/08/2019  09:00     
0555240101   תרמודינמיקה   פרופ' שוקף יאיר   05/07/2019  09:00  05/08/2019  09:00     
0555240701   מכניקת המוצקים   ד"ר לסמן איילת   20/06/2019  09:00  16/07/2019  09:00     
0555311504   שדות וגלים אלקטרומגנטיים לביו-רפואית   גב' דרדיקמן גילי   17/07/2019  09:00  18/08/2019  09:00     
0555312001   עיבוד תמונות רפואיות (1)   ד"ר פריימן מרדכי   28/06/2019  09:00  14/08/2019  09:00     
0555316001   הנדסת תאים ורקמות   פרופ' גפן עמית   26/07/2019  09:00  09/09/2019  09:00     
0555380101   אנטומיה ופיזיולוגיה למהנדסים   ד"ר שביט גבריאל   18/06/2019  09:00  26/07/2019  09:00     
0555445001   שיטות חישוביות בהנדסה ביו-רפואית   מר סופר רן   19/06/2019  14:00  05/08/2019  09:00     
0555451001   עיבוד אותות ביולוגיים ורפואיים   מר אומר נועם   07/07/2019  14:00  23/08/2019  09:00     
0555452001   עיבוד תמונות רפואיות (2)   פרופ' גרינשפן חיית   24/06/2019  14:00  18/08/2019  09:00     
0555453001   אופטיקה ולייזרים ברפואה   ד"ר ביסקר גילי
דר' שקד נתי  
12/07/2019  09:00  01/09/2019  09:00     
0555455101   ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית   ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
גב' צלנצ'וק קרן  
09/07/2019  09:00  16/08/2019  09:00     
0555457001   מבוא הנדסי לדימות ע"י תהודה מגנטית   דר בן אליעזר נועם   30/07/2019  14:00  13/09/2019  09:00     
0555461001   עקרונות הנדסיים בביולוגיה מולקולרית ותאית   פרופ' בינדרמן יצחק   28/06/2019  09:00  13/08/2019  09:00     
0555463001   ביו חומרים פולימריים ותאימותם   פרופ' זילברמן מיטל   15/07/2019  09:00  04/09/2019  09:00     
0555465001   אברים ומשתלים מלאכותיים   מר מרטינז אלישע   19/07/2019  09:00  15/08/2019  09:00     
0555471501   מבוא להנדסה תוך תאית ו iGEM   דר טולר תמיר   03/07/2019  09:00  09/08/2019  09:00     
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive