תואר ראשון הנדסת חשמל ואלקטרוניקה סמסטר ב' - לוח בחינות

מס' קורס   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה תאריך
מועד ג
שעה
0512120208   אלקטרוניקה בסיסית   ד"ר אלפי יצחק   30/06/2019  09:00  31/07/2019  09:00     
0512120301   מבוא לעיבוד אותות   מר וייס אמיר   11/07/2019  09:00  12/08/2019  09:00     
0512120501   מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים   מר שפט גבריאל   04/07/2019  09:00  13/08/2019  09:00     
0512120504   מבוא למעגלים מערכות ואותות חשמליים   מר שפט גבריאל   04/07/2019  09:00  13/08/2019  09:00     
0512120601   אלקטרוניקה בסיסית   מר קוזלוב ויטלי   02/07/2019  09:00  08/08/2019  09:00     
0512182001   תכנות 2 שפת C   פרופ' שביט יובל   10/07/2019  09:00  13/08/2019  09:00     
0512182004   תכנות 2 שפת C   פרופ' שביט יובל   10/07/2019  09:00  13/08/2019  09:00     
0512250803   התקנים אלקטרוניים   ד"ר בן כהן אסיה   18/06/2019  09:00  22/07/2019  09:00     
0512250806   התקנים אלקטרוניים   ד"ר נתן אמיר   18/06/2019  09:00  22/07/2019  09:00     
0512250901   מבוא להתקנים אלקטרוניים   ד"ר בן כהן אסיה
ד"ר נתן אמיר  
12/07/2019  09:00  09/08/2019  09:00     
0512250901   מבוא להתקנים אלקטרוניים   ד"ר נתן אמיר
ד"ר בן כהן אסיה  
12/07/2019  09:00  09/08/2019  09:00     
0512251001   מבני נתונים ואלגוריתמים   פרופ' גולדרייך רון דנה   04/07/2019  09:00  08/08/2019  09:00     
0512251004   מבני נתונים ואלגוריתמים   ד"ר סולומון שי   04/07/2019  09:00  08/08/2019  09:00     
0512252504   שדות אלקטרומגנטיים   פרופ' שטינברג בן ציון   10/07/2019  09:00  13/08/2019  09:00     
0512252507   שדות אלקטרומגנטיים   פרופ' גינזבורג פבל   10/07/2019  09:00  13/08/2019  09:00     
0512252601   שדות וגלים אלקטרומגנטיים   ד"ר גולוב מיכאל   17/07/2019  09:00  20/08/2019  09:00     
0512283008   פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק   ד"ר באב"ד אלון
ד"ר בן כהן אסיה  
14/07/2019  09:00  14/08/2019  09:00     
0512283209   מעגלים ומערכות לינאריות   פרופ' מרגליות מיכאל   19/06/2019  09:00  19/07/2019  09:00     
0512283501   אותות ומערכות   ד"ר חדד יקיר   28/06/2019  09:00  04/08/2019  09:00     
0512283504   אותות ומערכות   ד"ר רפאלי דן   28/06/2019  09:00  04/08/2019  09:00     
0512351308   מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים   פרופ' סוחר ערן   25/06/2019  09:00  28/07/2019  09:00     
0512351403   מעגלים אלקטרוניים ספרתיים   גב' ברנדה דנה
ד"ר אלפי יצחק  
21/06/2019  09:00  25/07/2019  09:00     
0512351406   מעגלים אלקטרוניים ספרתיים   ד"ר אלפי יצחק
גב' ברנדה דנה  
21/06/2019  09:00  25/07/2019  09:00     
0512352607   תמסורת גלים ומערכות מפולגות   פרופ' הימן אהוד   01/07/2019  09:00  02/08/2019  09:00     
0512354307   מבוא לתורת הבקרה   פרופ' וויס ג'ורג'   07/07/2019  09:00  07/08/2019  09:00     
0512356106   מערכות לוגיות ספרתיות   פרופ' אבן גיא   30/06/2019  09:00  01/08/2019  09:00     
0512356110   מערכות לוגיות ספרתיות   פרופ' אבן גיא   30/06/2019  09:00  01/08/2019  09:00     
0512357107   המרת אנרגיה   ד"ר בק יובל   18/06/2019  09:00  22/07/2019  09:00     
0512363208   אותות אקראיים ורעש   פרופ' ארז אורי   14/07/2019  09:00  13/08/2019  09:00     
0512410001   מערכות תקשורת   ד"ר רג'א ג'יריס   26/06/2019  09:00  29/07/2019  09:00     
0512416201   העברה ספרתית של אותות   פרופ' זמיר רם   25/06/2019  09:00  28/07/2019  09:00     
0512420001   מבוא לעיבוד ספרתי של אותות   פרופ' ירדאור אריה   04/07/2019  09:00  19/08/2019  09:00     
0512420004   מבוא לעיבוד ספרתי של אותות   פרופ' ירדאור אריה   04/07/2019  09:00  19/08/2019  09:00     
0512426301   עיבוד וניתוח וידאו   פרופ' אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר  
21/06/2019  09:00  22/08/2019  09:00     
0512430001   מבוא לבקרה ספרתית   פרופ' גרשון אליהו   01/07/2019  09:00  02/08/2019  09:00     
0512436001   מבוא לבקרה לינארית מודרנית     08/07/2019  09:00  15/08/2019  09:00     
0512436001   מבוא לבקרה לינארית מודרנית   פרופ פרידמן אמיליה
מר שרון יקיר  
08/07/2019  09:00  15/08/2019  09:00     
0512440004   מבנה המחשב   ד"ר אוקסמן גדליה   18/07/2019  09:00  18/08/2019  09:00     
0512446201   מבוא לתקשורת מחשבים   מר פרי יונדב   11/07/2019  09:00  12/08/2019  09:00     
0512449206   מעבדה מתקדמת במבנה המחשב   פרופ' אבן גיא   07/07/2019  11:00         
0512449207   מעבדה מתקדמת במבנה המחשב   פרופ' אבן גיא   07/07/2019  11:00         
0512449208   מעבדה מתקדמת במבנה המחשב   פרופ' אבן גיא   07/07/2019  11:00         
0512449209   מעבדה מתקדמת במבנה המחשב   פרופ' אבן גיא   07/07/2019  11:00         
0512450301   ממירים ממותגים בתדר גבוה   ד"ר מדיני דרור   27/06/2019  09:00  30/07/2019  09:00     
0512450501   בעיות טכנו כלכליות של מערכות הספק   ד"ר בק יובל
מר תייר טל  
10/07/2019  09:00  12/08/2019  09:00     
0512460201   מבוא לתקשורת אופטית   פרופ אייל אבישי
מר ויסמן שרון  
30/06/2019  09:00  02/08/2019  09:00     
0512466001   אופטיקה קלאסית   פרופ' מנדלוביץ דוד
מר אלמלאם שי אברהם  
14/07/2019  09:00  21/08/2019  09:00     
0512470201   מבוא למערכות מיקרו-אלקטרו-מכניות   פרופ' חנין יעל
מר בנז'מין ארז  
23/06/2019  09:00  04/08/2019  09:00     
0512470301   מבוא לתכנון מעגלי VLSI   פרופ' שחם יוסף   24/07/2019  09:00  23/08/2019  09:00     
0512470401   התקני מצב מוצק   פרופ' אלנבוגן טל
מר קוזלוב ויטלי  
18/06/2019  09:00  19/07/2019  09:00     
0512470501   התקנים אלקטרוניים מתקדמים   פרופ' שחם יוסף   16/07/2019  09:00  02/09/2019  09:00     
0512480001   הנדסת מיקרוגלים   פרופ' בוג אמיר
ד"ר גרב חונה  
03/07/2019  09:00  09/08/2019  09:00     
0512480301   התקני מיקרוגל אקטיביים   פרופ' ג'רבי אליהו   14/07/2019  09:00  20/08/2019  09:00     
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive