לוח בחינות מדעים להיי-טק סמסטר א'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה תאריך
מועד ג
שעה
0560182001   תכנות - פייתון   מר נתנאלי דביר   29/01/2020  09:00  01/03/2020  09:00     
0560182101   תכנות 2 - שפת C   ד"ר רסקין לאוניד   31/01/2020  09:00  01/03/2020  14:00     
0560182301   ניתוח נתונים   מר שריד עדי   13/02/2020  09:00  13/03/2020  09:00     
0560182401   מבוא ללמידת מכונה   מר בנק דור   06/02/2020  09:00  06/03/2020  09:00     
0560251001   מבני נתונים ואלגוריתמים   גב' דוד לירון   18/02/2020  09:00  20/03/2020  09:00     
0560280101   מבוא להסתברות   גב' חלוזין נורית   11/02/2020  09:00  13/03/2020  09:00     
0560280201   שיטות מתמטיות 1   מר בלכמן לב   04/02/2020  14:00  03/03/2020  09:00     
0560280301   שיטות מתמטיות 2   ד"ר לנדסמן גיא   20/02/2020  09:00  20/03/2020  09:00     
0560284701   מבוא למתמטיקה בדידה   גב קמינקר ויקטוריה   26/02/2020  14:00  27/03/2020  09:00     
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive