לוח בחינות הנדסה ביו רפואית סמסטר א' - תארים מתקדמים

מס' קורס   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה תאריך
מועד ג
שעה
0553553001   מודלים אנלוגיים חשמליים של מערכות פיסיולוגיות   פרופ' ברנע עופר   21/02/2018  14:00         
0553554801   שיטות אבחנה אופטיות ברפואה   פרופ' גנות ישראל   26/02/2018  14:00         
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive