לוח בחינות הנדסה ביו רפואית סמסטר א' - תארים מתקדמים

מס' קורס   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה תאריך
מועד ג
שעה
0553554801   שיטות אבחנה אופטיות ברפואה   פרופ' גנות ישראל   06/02/2019  14:00  08/03/2019  09:00     
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive