תארים מתקדמים הנדסת חשמל ואלקטרוניקה סמסטר א' - לוח בחינות

מס' קורס   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה תאריך
מועד ג
שעה
0510500101   משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות   פרופ' מלמד בוריס   26/01/2018  09:00         
0510500301   מתמטיקה בדידה   ד"ר תמו יצחק   09/02/2018  09:00         
0510500401   אלקטרוניקה קוונטית   פרופ' שטייף מרק   16/02/2018  09:00         
0510610101   תורת האינפורמציה (1)   פרופ' זמיר רם   01/02/2018  14:00         
0510620501   למידת מכונה סטטיסטית   פרופ' בורשטיין דוד   12/02/2018  14:00         
0510630101   בקרה אופטימלית   פרופ פרידמן אמיליה   23/01/2018  14:00         
0510640101   תכנון וניתוח אלגוריתמים   פרופ' פת-שמיר בועז   15/02/2018  14:00         
0510650101   עיבוד הספק   פרופ' זינגר זיגמונד   01/02/2018  14:00         
0510670101   פיזיקה מתקדמת של מוליכים למחצה   ד"ר נתן אמיר   08/02/2018  14:00         
0510680201   קרינה והתפשטות של גלים   פרופ' שטינברג בן ציון   12/02/2018  14:00         
0510700401   שיטות אסימפטוטיות בהנדסה   פרופ' מלמד בוריס   29/01/2018  14:00         
0510710301   פרקים נבחרים בתקשורת ספרתית OFDM-MIMO   ד"ר עזרי דורון   29/01/2018  14:00         
0510711401   תכן מעגלי תקשורת ב- RFIC   פרופ' סוחר ערן   08/02/2018  14:00         
0510720401   עקרנות מכ"ם-מורחב   פרופ' לבנון נדב   23/01/2018  14:00         
0510721101   עבוד תמונות מתקדם   פרופ' אבידן שי   08/02/2018  14:00         
0510732501   כיוונים חדשים בתורת המערכות והבקרה עם ישומים בביולוגיה מערכת   פרופ' מרגליות מיכאל   20/02/2018  14:00         
0510740401   תורת הלמידה החישובית   פרופ' גולדרייך רון דנה   05/02/2018  14:00         
0510740501   ארכיטקטורה מתקדמת של מחשבים   פרופ' וייס שלמה   27/02/2018  14:00         
0510750301   מערכות הגנה בפני פגיעת ברק   פרופ' בראונשטיין אריה   14/02/2018  14:00         
0510761501   תכנון מערכות אופטיות מתקדמות   ד"ר גולוב מיכאל   27/02/2018  14:00         
0510780801   מקורות קרינה מבוססי אלקטרונים   פרופ' ג'רבי אליהו   21/02/2018  14:00         
0510781601   אופטיקה של ננו-חומרים   דר סלפיאן גריגורי   22/01/2018  14:00         
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive