תארים מתקדמים הנדסת חשמל ואלקטרוניקה סמסטר א' - לוח בחינות

מס' קורס   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה תאריך
מועד ג
שעה
0510500101   משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות   פרופ' מלמד בוריס
ד"ר שקלובסקי יבגניה  
18/01/2019  09:00  25/02/2019  14:00     
0510500301   מתמטיקה בדידה   ד"ר תמו יצחק   25/01/2019  09:00  01/03/2019  09:00     
0510500401   אלקטרוניקה קוונטית   פרופ' שטייף מרק   15/02/2019  09:00  29/03/2019  09:00     
0510500501   תהליכיים אקראיים   פרופ' ירדאור אריה   15/02/2019  09:00  29/03/2019  09:00     
0510610101   תורת האינפורמציה (1)   פרופ' זמיר רם   14/01/2019  14:00  20/02/2019  14:00     
0510620501   למידת מכונה סטטיסטית   פרופ' בורשטיין דוד   31/01/2019  14:00  08/03/2019  09:00     
0510625101   ראייה ממוחשבת   פרופ' קריתי נחום
פרופ' אבידן שי  
14/01/2019  14:00  20/02/2019  14:00     
0510640101   תכנון וניתוח אלגוריתמים   פרופ' גולדרייך רון דנה   03/02/2019  14:00  15/03/2019  09:00     
0510650101   עיבוד הספק   פרופ' זינגר זיגמונד   14/01/2019  14:00  20/02/2019  14:00     
0510710301   פרקים נבחרים בתקשורת ספרתית OFDM-MIMO   ד"ר עזרי דורון   11/02/2019  14:00  16/04/2019  09:00     
0510711501   תכן מעגלי תקשורת בRfic   פרופ' סוחר ערן   10/02/2019  14:00  05/04/2019  09:00     
0510720401   עקרנות מכ"ם-מורחב   פרופ' לבנון נדב   07/02/2019  14:00  17/04/2019  09:00     
0510731201   נושאים מתקדמים באלגברה לינארית עם יישומים למערכות דינמיות   פרופ' מרגליות מיכאל   03/02/2019  14:00         
0510742001   מעבדים מרובי ליבות ומערכות משובצות מחשב   פרופ' וייס שלמה   18/02/2019  14:00  05/04/2019  09:00     
0510742701   נושאים מתקדמים בניתוב   פרופ' שביט יובל   31/01/2019  14:00  08/03/2019  09:00     
0510751001   אנרגיות מתחדשות :1 אנרגיה פוטוולטאית ואנרגית רוח   ד"ר בק יובל   22/01/2019  14:00  26/02/2019  14:00     
0510760401   אלמנטים אופטיים דיפרקטיביים   ד"ר גולוב מיכאל   12/02/2019  14:00  17/04/2019  09:00     
0510761401   שיטות מדידה אופטיות   פרופ אייל אבישי   26/02/2019  14:00  16/04/2019  09:00     
0510781501   מבוא לננו-אלקטרומגנטיות   דר סלפיאן גריגורי   22/01/2019  14:00  26/02/2019  14:00     
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive