לוח בחינות הנדסת סביבה סמסטר א'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה תאריך
מועד ג
שעה
0545511001   אנרגיה סולארית   פרופ' קריבוס אברהם   06/02/2020  14:00  05/03/2020  14:00     
0545530101   הערכת סיכונים בטיפול בחומרים מסוכנים   דר' שטרן אלי   11/02/2020  14:00  13/03/2020  09:00     
0545540101   טיפול בפסולת מוצקה   מר ניסים אילן   18/02/2020  14:00  20/03/2020  09:00     
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive