תארים מתקדמים הנדסת תעשיה סמסטר א' - לוח בחינות

מס' קורס   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה תאריך
מועד ג
שעה
0572511001   אופטימיזציה שימושית למהנדסים   ד"ר רביב טל   23/01/2018  14:00         
0572511201   יישומי תורת האינפורמציה   פרופ' בן גל עירד   27/02/2018  14:00         
0572512001   פרטיות מידע   ד"ר טוך ערן   31/01/2018  14:00         
0572512201   ויזואליזציה של נתונים   פרופ' יואכים מאיר   28/01/2018  14:00         
0572513901   מבוא למדעי הנתונים   ד"ר ששון אילן   11/02/2018  14:00         
0572520101   מערכות דינאמיות   פרופ' חמלניצקי יבגני   04/02/2018  14:00         
0572535101   קבלת החלטות בתנאי אי וודאות   פרופ' חנני ערן   07/02/2018  14:00         
0572536201   אינטראקציה אדם-רובוט   ד"ר גורן גורדון   14/02/2018  14:00         
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive