תארים מתקדמים הנדסת חשמל ואלקטרוניקה סמסטר ב' - לוח בחינות

מס' קורס   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה תאריך
מועד ג
שעה
0510500102   משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות   פרופ' מלמד בוריס   21/06/2019  09:00  26/07/2019  09:00     
0510500201   אנליזה פונקציונלית   פרופ' וויס ג'ורג'   28/06/2019  09:00  02/08/2019  09:00     
0510610201   עקרונות קידוד וגילוי בתקשורת   ד"ר רפאלי דן   21/07/2019  14:00  21/08/2019  14:00     
0510620101   עבוד ספרתי של אותות חד ורב מימדי   ד"ר רג'א ג'יריס   28/07/2019  14:00  02/09/2019  09:00     
0510620201   תורת השערוך   ד"ר שייביץ עופר   16/06/2019  14:00  18/07/2019  14:00     
0510620502   למידת מכונה סטטיסטית   ד"ר מימון שי   25/06/2019  14:00  18/07/2019  14:00     
0510620503   למידת מכונה סטטיסטית   ד"ר מימון שי   25/06/2019  14:00  18/07/2019  14:00     
0510630101   בקרה אופטימלית   פרופ פרידמן אמיליה   05/07/2019  09:00  04/08/2019  14:00     
0510640201   עקרונות רשתות תקשורת   פרופ' שביט יובל   04/07/2019  14:00  04/08/2019  09:00     
0510660201   אלקטרואופטיקה ואופטיקה לא לינארית   ד"ר באב"ד אלון   08/07/2019  14:00  08/08/2019  14:00     
0510661001   התקנים פוטוניים - עקרונות ויישומים   פרופ' שויער קובי   21/07/2019  14:00  21/08/2018  14:00     
0510670101   פיזיקה מתקדמת של מוליכים למחצה   ד"ר נתן אמיר   04/07/2019  14:00  04/08/2019  14:00     
0510680101   אלקטרודינמיקה קלאסית   דר סלפיאן גריגורי   18/06/2019  14:00  18/07/2019  14:00     
0510700201   אופטימיזציה   ד"ר רביב דן   04/07/2019  14:00  04/08/2019  14:00     
0510711701   מבוא לדור החמישי של תקשורת ניידת - (5g)   ד"ר שטיין יעקב   14/07/2019  14:00  14/08/2019  14:00     
0510721801   ראיה-מנגנונים, מודלים ואלגוריתמים   ד"ר שפיצר חדוה   08/07/2019  14:00  08/08/2019  14:00     
0510740401   תורת הלמידה החישובית   ד"ר לבני רועי   25/07/2019  14:00  18/08/2019  14:00     
0510750801   מתקני מתח גבוה   ד"ר יזרעאלי יצחק   15/07/2019  14:00  15/08/2019  14:00     
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive