תארים מתקדמים הנדסת חשמל ואלקטרוניקה סמסטר ב' - לוח בחינות

מס' קורס   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה תאריך
מועד ג
שעה
0510500102   משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות   פרופ' מלמד בוריס   21/06/2019  09:00         
0510500201   אנליזה פונקציונלית   פרופ' וויס ג'ורג'   28/06/2019  09:00         
0510610201   עקרונות קידוד וגילוי בתקשורת   ד"ר רפאלי דן   21/07/2019  14:00         
0510620201   תורת השערוך   ד"ר שייביץ עופר   18/07/2019  14:00         
0510630101   בקרה אופטימלית   פרופ פרידמן אמיליה   01/07/2019  14:00         
0510640201   עקרונות רשתות תקשורת   פרופ' שביט יובל   04/07/2019  14:00         
0510660201   אלקטרואופטיקה ואופטיקה לא לינארית   ד"ר באב"ד אלון   08/07/2019  14:00         
0510661001   התקנים פוטוניים - עקרונות ויישומים   פרופ' שויער קובי   21/07/2019  14:00         
0510670101   פיזיקה מתקדמת של מוליכים למחצה   ד"ר נתן אמיר   04/07/2019  14:00         
0510680101   אלקטרודינמיקה קלאסית   דר סלפיאן גריגורי   18/07/2019  14:00         
0510700201   אופטימיזציה   ד"ר רביב דן   04/07/2019  14:00         
0510710101   נושאים מתקדמים בתורת האינפורמציה   פרופ' ארז אורי   08/07/2019  14:00         
0510712501   תורת האינפורמציה 2   פרופ' זמיר רם   11/07/2019  14:00         
0510721801   ראיה-מנגנונים, מודלים ואלגוריתמים   ד"ר שפיצר חדוה   08/07/2019  14:00         
0510723001   שימושים של קודים עבור ביג דאטה ורשתות   ד"ר תמו יצחק   21/07/2019  14:00         
0510750801   מתקני מתח גבוה   ד"ר יזרעאלי יצחק   15/07/2019  14:00         
0510761001   סוליטונים אופטיים   פרופ' מלמד בוריס   21/07/2019  14:00         
0510761601   מבוא לתכנון אופטי ותוכנת זימקס   מר רמז רואי   25/06/2019  14:00         
0510762501   אופטיקה סטטיסטית וקוהרנטיות   פרופ' טור משה   11/07/2019  14:00         
0510782001   חומרים מלאכותיים שיטות אנליטיות בתווך מורכב   ד"ר חדד יקיר   25/07/2019  14:00         
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive