תואר שני - הנדסה מכנית סמסטר ב' - לוח בחינות

מס' קורס   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה תאריך
מועד ג
שעה
0540530001   מכניקת זורמים מתקדמת   ד"ר טולדו ירון   28/06/2020  14:00  02/08/2020  14:00     
0540560001   תכן הנדסי: תאוריה ושיטות מתקדמות   פרופ' רייך יורם   05/07/2020  14:00  04/08/2020  14:00     
0540631101   זרימה דו-פאזית   פרופ' טייטל יהודה   10/07/2020  09:00  09/08/2020  14:00     
0540633001   זרימה במאגרי גז טבעי   דר רבינוביץ אבינועם   12/07/2020  14:00  11/08/2020  14:00     
0540634101   חישה ותנועה בהשראת הטבע   פרופ' יובל יוסי   23/07/2020  14:00  18/08/2020  14:00     
0540640201   תנודות לא לינאריות   ד"ר קרילוב ויאציסלב   16/07/2020  14:00  13/08/2020  14:00     
0540641101   אנליזת אלמנטים סופיים 2   פרופ' הררי יצחק   19/07/2020  14:00  16/08/2020  14:00     
0540644001   מכניקת כשל של חומרים וחומרים עם מבנה פנימי   פרופ' שרמן דב   26/07/2020  14:00  20/08/2020  14:00     
0540645001   מבוא להנדסה אופטו-מכאנית   ד"ר לינזון יואב   29/07/2020  14:00  30/08/2020  14:00     
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive