לוח בחינות קורסי שרות סמסטר ב'

מס' קורס   שם קורס   מרצים   תאריך
מועד א
שעה תאריך
מועד ב
שעה תאריך
מועד ג
שעה
0509111710   השלמה מתמטית לפיזיקה   מר כהן אביעד   19/06/2018  09:00  23/07/2018  09:00     
0509111810   פיזיקה קלאסית 1   פרופ' אייזנברג אלי   02/07/2018  09:00  03/08/2018  09:00     
0509144501   משוואות דיפרנציאליות רגילות לתעו"נ   מר שוסטין בוריס   13/07/2018  09:00  13/08/2018  09:00     
0509144701   חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לתעו"נ   דר' מייברג שרה   25/06/2018  09:00  30/07/2018  14:00     
0509154501   משוואות דיפרנציאליות רגילות לביו רפואה   מר קירו אבנר   19/06/2018  09:00  24/07/2018  14:00     
0509154701   חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לביו רפואה   מר מוזיקנטוב יבגני   25/06/2018  09:00  30/07/2018  09:00     
0509162407   אלגברה לינארית למכנית   מר פריד סלע   24/07/2018  09:00  22/08/2018  09:00     
0509164501   משוואות דיפרנציאליות רגילות למכנית   מר סובר ברק   19/06/2018  09:00  24/07/2018  09:00     
0509164504   משוואות דיפרנציאליות רגילות למכנית   פרופ' פישלוב דליה   19/06/2018  09:00  24/07/2018  09:00     
0509164607   חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית   מר מינקין אלכסנדר   26/06/2018  09:00  29/07/2018  09:00     
0509164701   חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' למכנית   ד"ר הרנס יובל   25/06/2018  09:00  30/07/2018  09:00     
0509164704   חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' למכנית   מר יגר ירון   25/06/2018  09:00  30/07/2018  09:00     
0509172410   אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה   ד"ר להר אלי   08/07/2018  09:00  08/08/2018  09:00     
0509174501   משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה   גב אמיר ענת   08/07/2018  14:00  12/08/2018  09:00     
0509174504   משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה   גב' לה בלנק אן   08/07/2018  14:00  12/08/2018  09:00     
0509174610   חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב'   מר בלכמן לב   13/07/2018  09:00  13/08/2018  09:00     
0509174703   חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל   ד"ר טל עזר הלל   02/07/2018  14:00  01/08/2018  09:00     
0509174706   חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל   מר כהן בועז   02/07/2018  14:00  01/08/2018  09:00     
0509182019   תכנות - (פייתון)   מר נתנאלי דביר   24/06/2018  14:00  29/07/2018  09:00     
0509182604   פיזיקה 1   פרופ נקר אהוד   02/07/2018  09:00  05/08/2018  09:00     
0509182608   פיזיקה 1   פרופ' עציון ארז   02/07/2018  09:00  05/08/2018  09:00     
0509182908   פיזיקה (2)   פרופ' פיסצקי אליעזר   26/06/2018  14:00  25/07/2018  09:00     
0509182911   פיזיקה (2)   ד"ר פומרנץ ישי   26/06/2018  14:00  25/07/2018  09:00     
0509280107   מבוא להסתברות וסטטיסטיקה   ד"ר משיח- יעקבי איילה   26/06/2018  09:00  29/07/2018  09:00     
0509280404   אנליזה נומרית   מר שגיב אמיר   09/07/2018  14:00  09/08/2018  09:00     
0509280407   אנליזה נומרית   ד"ר דביר יניב   09/07/2018  14:00  09/08/2018  09:00     
0509280410   אנליזה נומרית   ד"ר מוחוב אלונה   09/07/2018  14:00  09/08/2018  09:00     
0509280413   אנליזה נומרית   מר זילבורג אלון   09/07/2018  14:00  09/08/2018  09:00     
0509284310   אנליזה הרמונית   מר אלישע אורן   15/07/2018  14:00  16/08/2018  09:00     
0509284313   אנליזה הרמונית   מר כהנא אדר   15/07/2018  14:00  16/08/2018  09:00     
0509284413   פונקציות מרוכבות   מר חזן צחי   09/07/2018  09:00  10/08/2018  09:00     
0509284603   משוואות דיפרנציאליות חלקיות   ד"ר דוראל ללה   24/06/2018  09:00  25/07/2018  09:00     
0509284607   משוואות דיפרנציאליות חלקיות   מר כהנא אדר   24/06/2018  09:00  25/07/2018  09:00     
0509284610   משוואות דיפרנציאליות חלקיות   גב' פינק פז   24/06/2018  09:00  25/07/2018  09:00     
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive