מערכת שעות קורסי שרות סמסטר א'

מדעים להיי-טק שנתון תשפ שנה א
0560.2847.01 מבוא למתמטיקה בדידה שיעור ד 17:00-15:00 207 כיתות הנדסה גב קמינקר ויקטוריה
0560.2847.02 מבוא למתמטיקה בדידה תרגיל ד 18:00-17:00 207 כיתות הנדסה גב קמינקר ויקטוריה
0560.2802.01 שיטות מתמטיות 1 שיעור ב 17:00-15:00 120 וולפסון מר בלכמן לב
0560.2802.01 שיעור ד 20:00-18:00 207 כיתות הנדסה מר בלכמן לב
0560.2802.02 שיטות מתמטיות 1 תרגיל ה 20:00-18:00 207 כיתות הנדסה מר יריב אלון
0560.2803.01 שיטות מתמטיות 2 שיעור ב 20:00-17:00 120 וולפסון
0560.2803.02 שיטות מתמטיות 2 תרגיל ה 18:00-17:00 207 כיתות הנדסה מר רוטשטיין ירדן
0560.2801.01 מבוא להסתברות שיעור ג 20:00-17:00 130 וולפסון גב' חלוזין נורית
0560.2801.02 מבוא להסתברות תרגיל ג 21:00-20:00 130 וולפסון גב' שיר פנחס
0560.1820.01 תכנות - פייתון שיעור ג 17:00-15:00 130 וולפסון מר נתנאלי דביר
0560.1820.02 תכנות - פייתון תרגיל ה 17:00-15:00 207 כיתות הנדסה מר נתנאלי דביר
קורסים כלליים וקורסי שירות (0509)
0509.1510.01 גרפיקה הנדסית שו"ת א 16:00-13:00 108 וולפסון גב' הדדי אדריאנה
0509.1510.02 גרפיקה הנדסית שו"ת א 19:00-16:00 108 וולפסון גב' הדדי אדריאנה
0509.1510.03 גרפיקה הנדסית שו"ת ד 16:00-13:00 108 וולפסון גב' הדדי אדריאנה
0509.1510.04 גרפיקה הנדסית שו"ת ג 19:00-16:00 108 וולפסון גב' הדדי אדריאנה
0509.1510.05 גרפיקה הנדסית שו"ת ד 19:00-16:00 108 וולפסון גב' הדדי אדריאנה
0509.1510.06 גרפיקה הנדסית מעבדה א 10:00-08:00 008 תוכנה פרופ' רייך יורם
0509.1510.07 גרפיקה הנדסית מעבדה א 14:00-12:00 008 תוכנה פרופ' רייך יורם
0509.1510.08 גרפיקה הנדסית מעבדה א 16:00-14:00 008 תוכנה פרופ' רייך יורם
0509.1510.09 גרפיקה הנדסית מעבדה א 12:00-10:00 008 תוכנה פרופ' רייך יורם
0509.1510.10 גרפיקה הנדסית מעבדה א 18:00-16:00 008 תוכנה פרופ' רייך יורם
0509.1815.01 כימיה בסיסית להנדסה שיעור ד 12:00-10:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר ליידרמן פבל
0509.1815.02 כימיה בסיסית להנדסה תרגיל ב 13:00-12:00 104 תוכנה גב' אסולין מאשה
0509.1815.03 כימיה בסיסית להנדסה תרגיל ג 13:00-12:00 104 תוכנה גב' אסולין מאשה
0509.1815.04 כימיה בסיסית להנדסה שיעור ד 10:00-08:00 103 כיתות הנדסה ד"ר ליידרמן פבל
0509.1815.05 כימיה בסיסית להנדסה תרגיל ג 14:00-13:00 104 תוכנה מר כהן עשהאל
0509.1815.06 כימיה בסיסית להנדסה תרגיל ב 14:00-13:00 008 כיתות הנדסה מר כהן עשהאל
0509.1820.01 תכנות - (פייתון) שיעור א 12:00-10:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר סגל שחר
0509.1820.02 תכנות - (פייתון) תרגיל ד 10:00-08:00 130 וולפסון מר לויתן אנטון
0509.1820.03 תכנות - (פייתון) תרגיל ג 16:00-14:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר פצ'ורין אלכסיי
0509.1820.04 תכנות - (פייתון) שיעור א 10:00-08:00 020 אודיטוריום הנדסה מר סגל שחר
0509.1820.05 תכנות - (פייתון) תרגיל ד 12:00-10:00 130 וולפסון מר פצ'ורין אלכסיי
0509.1820.06 תכנות - (פייתון) תרגיל ד 12:00-10:00 406 וולפסון מר לויתן אנטון
0509.1820.07 תכנות - (פייתון) שיעור א 14:00-12:00 001 נפתלי מר קון רוני
0509.1820.08 תכנות - (פייתון) תרגיל ה 11:00-09:00 120 וולפסון מר גפט צבי גרגורי
0509.1820.09 תכנות - (פייתון) תרגיל ה 14:00-12:00 120 וולפסון מר גפט צבי גרגורי
0509.1820.10 תכנות - (פייתון) שיעור א 10:00-08:00 101 כיתות הנדסה גב' דנקין לנה
0509.1820.11 תכנות - (פייתון) תרגיל ב 15:00-13:00 207 כיתות הנדסה מר ישרים אופיר
0509.1820.12 תכנות - (פייתון) תרגיל א 15:00-13:00 206 כיתות הנדסה מר ישרים אופיר
0509.1820.13 תכנות - (פייתון) שיעור א 10:00-08:00 001 נפתלי גב' יונגמן ברית
0509.1820.14 תכנות - (פייתון) תרגיל ה 17:00-15:00 103 כיתות הנדסה מר בוסני נמרוד
0509.1820.15 תכנות - (פייתון) תרגיל א 15:00-13:00 120 וולפסון מר בוסני נמרוד
0509.1820.16 תכנות - (פייתון) שיעור א 12:00-10:00 101 כיתות הנדסה מר קון רוני
0509.1820.17 תכנות - (פייתון) תרגיל ב 12:00-10:00 104 תוכנה מר תייר טל
0509.1820.18 תכנות - (פייתון) תרגיל ד 13:00-11:00 118 וולפסון מר תייר טל
0509.1820.50 Programming - Python שיעור א 17:00-15:00 001 כיתות הנדסה מר לוי איתן
0509.1820.51 Programming - Python תרגיל ג 15:00-13:00 001 כיתות הנדסה מר לוי איתן
9509.1820.18 תכנות - (פייתון) תגבור תרגיל
9509.1820.18 תרגיל
0509.1724.01 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ג 11:00-08:00 102 רוזנבלט תוכנה גב' פרידמן לימור
0509.1724.01 שיעור ה 10:00-08:00 102 רוזנבלט תוכנה גב' פרידמן לימור
0509.1724.02 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל א 15:00-13:00 104 תוכנה גב' גוברין-סגל תאיה
0509.1724.03 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ב 15:00-13:00 104 תוכנה גב' גוברין-סגל תאיה
0509.1724.04 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ב 16:00-13:00 101 כיתות הנדסה ד"ר פריד סלע
0509.1724.04 שיעור ג 11:00-09:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר פריד סלע
0509.1724.05 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל א 15:00-13:00 110 דן-דוד מר הימל רוני
0509.1724.06 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ה 17:00-15:00 108 וולפסון מר הימל רוני
0509.1724.07 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ב 16:00-13:00 103 כיתות הנדסה ד"ר אמיר ענת
0509.1724.07 שיעור ד 17:00-15:00 101 כיתות הנדסה ד"ר אמיר ענת
0509.1724.08 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ה 10:00-08:00 205 כיתות הנדסה מר קדיש יותם
0509.1724.09 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ד 10:00-08:00 207 כיתות הנדסה מר צודיקוביץ דניאל
0509.1724.50 Linear Algebra for Electrical Engineering שיעור ד 11:00-08:00 001 כיתות הנדסה ד"ר להר אלי
0509.1724.50 שיעור ג 12:00-10:00 001 כיתות הנדסה ד"ר להר אלי
0509.1724.51 Linear Algebra for Electrical Engineering תרגיל ה 10:00-08:00 001 כיתות הנדסה מר צודיקוביץ דניאל
0509.1624.04 אלגברה לינארית למכנית שיעור ב 16:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה מר דביר יניב
0509.1624.04 שיעור ג 10:00-08:00 020 אודיטוריום הנדסה מר דביר יניב
0509.1624.05 אלגברה לינארית למכנית תרגיל ג 16:00-14:00 104 תוכנה מר צמחוני תומר
0509.1624.06 אלגברה לינארית למכנית תרגיל א 16:00-14:00 118 וולפסון מר צמחוני תומר
0509.1424.01 אלגברה לינארית לתעו"נ שיעור ג 18:00-15:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר טל עזר הלל
0509.1424.01 שיעור ד 12:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר טל עזר הלל
0509.1424.02 אלגברה לינארית לתעו"נ תרגיל ד 15:00-13:00 205 כיתות הנדסה גב' קולטון גל
0509.1424.03 אלגברה לינארית לתעו"נ תרגיל ה 11:00-09:00 406 וולפסון גב' קולטון גל
0509.1524.01 אלגברה לינארית לביו רפואית שיעור ה 11:00-08:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר לנדסמן גיא
0509.1524.01 שיעור א 10:00-08:00 102 כיתות הנדסה ד"ר לנדסמן גיא
0509.1524.02 אלגברה לינארית לביו רפואית תרגיל ב 15:00-13:00 106 תוכנה גב' גרינברג ליאה
0509.1524.03 אלגברה לינארית לביו רפואית תרגיל ב 12:00-10:00 238 וולפסון גב' גרינברג ליאה
0509.1826.01 פיזיקה 1 שיעור ב 17:00-15:00 006(מלמד) מלמד ד"ר אופנהיימר נעמי
0509.1826.01 שיעור ד 12:00-10:00 104 תוכנה ד"ר אופנהיימר נעמי
0509.1826.02 פיזיקה 1 תרגיל ג 14:00-12:00 238 וולפסון מר חליפה רז
0509.1118.01 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל שיעור ב 10:00-08:00 006(מלמד) מלמד ד"ר טרכטנברוט בנימין
0509.1118.01 שיעור ג 14:00-12:00 102 כיתות הנדסה ד"ר טרכטנברוט בנימין
0509.1118.02 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל תרגיל ה 12:00-10:00 118 וולפסון גב' פלדמן נעה
0509.1118.03 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל תרגיל א 12:00-10:00 103 תוכנה גב' פלדמן נעה
0509.1118.04 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל שיעור ב 10:00-08:00 009 אולם לב פרופ' גרבר אלכסנדר
0509.1118.04 שיעור ה 12:00-10:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' גרבר אלכסנדר
0509.1118.05 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל תרגיל ג 13:00-11:00 205 כיתות הנדסה מר אריאלי אורי
0509.1118.06 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל תרגיל א 17:00-15:00 206 כיתות הנדסה מר אריאלי אורי
0509.1118.07 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל שיעור א 12:00-10:00 102 כיתות הנדסה פרופ' גרבר אלכסנדר
0509.1118.07 שיעור ה 15:00-13:00 009 אולם לב פרופ' גרבר אלכסנדר
0509.1118.08 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל תרגיל ב 12:00-10:00 118 שאפל מר פנחי אביעד
0509.1118.09 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל תרגיל ג 13:00-11:00 206 כיתות הנדסה מר פנחי אביעד
0509.1118.50 Classical Mechanics for Electrical Engineering1 שיעור ג 10:00-08:00 006(מלמד) מלמד ד"ר הרכבי יאיר
0509.1118.50 שיעור ד 14:00-12:00 008 כיתות הנדסה ד"ר הרכבי יאיר
0509.1118.51 Classical Mechanics for Electrical Engineering1 תרגיל ה 15:00-13:00 001 כיתות הנדסה
0509.1117.01 כלים מתמטיים לפיזיקה שיעור ב 12:00-10:00 001 דן-דוד מר קרניאלי אביב
0509.1117.02 כלים מתמטיים לפיזיקה תרגיל ג 16:00-14:00 207 כיתות הנדסה מר זיליג הס מאיר
0509.1117.03 כלים מתמטיים לפיזיקה תרגיל ה 12:00-10:00 207 כיתות הנדסה מר זיליג הס מאיר
0509.1117.04 כלים מתמטיים לפיזיקה שיעור א 12:00-10:00 020 אודיטוריום הנדסה מר קרניאלי אביב
0509.1117.05 כלים מתמטיים לפיזיקה תרגיל ג 16:00-14:00 103 תוכנה מר גולני גונן
0509.1117.06 כלים מתמטיים לפיזיקה תרגיל ג 13:00-11:00 118 וולפסון מר גולני גונן
0509.1117.07 כלים מתמטיים לפיזיקה שיעור ב 10:00-08:00 103 כיתות הנדסה מר זיליג הס מאיר
0509.1117.08 כלים מתמטיים לפיזיקה תרגיל ד 12:00-10:00 238 וולפסון מר קרקובסקי חן
0509.1117.09 כלים מתמטיים לפיזיקה תרגיל ב 12:00-10:00 207 כיתות הנדסה מר קרקובסקי חן
0509.1117.50 Mathematical Supplement for Physics שיעור א 14:00-12:00 001 כיתות הנדסה מר חיימוב אהוד
0509.1117.51 Mathematical Supplement for Physics תרגיל ג 17:00-15:00 008 כיתות הנדסה מר חיימוב אהוד
0509.1829.01 פיזיקה (2) שיעור ג 12:00-10:00 006(מלמד) מלמד ד"ר ברומברג עומר
0509.1829.01 שיעור א 12:00-10:00 001 נפתלי ד"ר ברומברג עומר
0509.1829.02 פיזיקה (2) תרגיל א 18:00-16:00 130 וולפסון גב' ויזנר מעיין
0509.1829.03 פיזיקה (2) תרגיל ד 18:00-16:00 406 וולפסון גב' ויזנר מעיין
0509.1829.04 פיזיקה (2) שיעור ג 18:00-16:00 103 כיתות הנדסה ד"ר ברומברג עומר
0509.1829.04 שיעור א 18:00-16:00 009 אולם לב ד"ר ברומברג עומר
0509.1829.05 פיזיקה (2) תרגיל ד 17:00-15:00 238 וולפסון מר גומל רועי
0509.1829.06 פיזיקה (2) תרגיל ד 19:00-17:00 238 וולפסון מר גומל רועי
0509.1829.07 פיזיקה (2) שיעור ד 18:00-16:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' פיסצקי אליעזר
0509.1829.07 שיעור ד 10:00-08:00 009 אולם לב פרופ' פיסצקי אליעזר
0509.1829.08 פיזיקה (2) תרגיל ה 14:00-12:00 406 וולפסון גב' פרי תמר
0509.1829.09 פיזיקה (2) תרגיל ב 12:00-10:00 406 וולפסון גב' פרי תמר
0509.1834.01 מעבדה בפיזיקה מעבדה ג 17:00-13:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' בק ברקאי רועי
0509.1834.02 מעבדה בפיזיקה מעבדה ג 17:00-13:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' בק ברקאי רועי
0509.1834.03 מעבדה בפיזיקה מעבדה ד 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' בק ברקאי רועי
0509.1834.04 מעבדה בפיזיקה מעבדה ד 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' בק ברקאי רועי
0509.1834.05 מעבדה בפיזיקה מעבדה ה 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' בק ברקאי רועי
0509.1834.06 מעבדה בפיזיקה מעבדה ה 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' בק ברקאי רועי
0509.1746.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה שיעור א 17:00-15:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר טל עזר הלל
0509.1746.01 שיעור ב 17:00-15:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר טל עזר הלל
0509.1746.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל א 12:00-10:00 238 וולפסון מר ירחמיאל משה
0509.1746.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ג 16:00-14:00 205 כיתות הנדסה מר שחם מתן
0509.1746.04 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ב 12:00-10:00 102 כיתות הנדסה ד"ר כהן בועז
0509.1746.04 שיעור ה 15:00-13:00 103 כיתות הנדסה ד"ר כהן בועז
0509.1746.05 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל א 17:00-15:00 207 כיתות הנדסה מר ליפשיץ גור
0509.1746.06 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ג 16:00-14:00 406 וולפסון גב' גרובר אוריה
0509.1746.11 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה שיעור א 17:00-15:00 102 רוזנבלט תוכנה מר מינקין אלכסנדר
0509.1746.11 שיעור ה 12:00-10:00 001 שאפל מר מינקין אלכסנדר
0509.1746.12 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ד 15:00-13:00 206 כיתות הנדסה מר עובד אלון
0509.1746.13 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ג 16:00-14:00 206 כיתות הנדסה מר עובד אלון
0509.1746.50 Calculus 1b for Electrical Engineering שיעור א 12:00-10:00 001 כיתות הנדסה פרופ' יעקובוב יעקב
0509.1746.50 שיעור ד 16:00-14:00 001 כיתות הנדסה פרופ' יעקובוב יעקב
0509.1746.51 Calculus 1b for Electrical Engineering תרגיל ה 12:00-10:00 001 כיתות הנדסה מר קנבסקי איליה
0509.1646.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים שיעור ג 12:00-10:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר טל עזר הלל
0509.1646.01 שיעור ד 15:00-13:00 438 וולפסון ד"ר טל עזר הלל
0509.1646.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים תרגיל ב 10:00-08:00 130 וולפסון מר יריב אלון
0509.1646.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים תרגיל א 14:00-12:00 130 וולפסון מר יריב אלון
0509.1646.04 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים שיעור ב 10:00-08:00 102 כיתות הנדסה מר מינקין אלכסנדר
0509.1646.04 שיעור ג 12:00-10:00 102 כיתות הנדסה מר מינקין אלכסנדר
0509.1646.05 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים תרגיל א 14:00-12:00 207 כיתות הנדסה מר בן עטר אמיר
0509.1646.06 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים תרגיל ד 18:00-16:00 118 וולפסון מר איילי נחשון
0509.1446.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לתעו"נ שיעור א 17:00-15:00 102 כיתות הנדסה מר חנן אבי
0509.1446.01 שיעור ג 10:00-08:00 102 כיתות הנדסה מר חנן אבי
0509.1446.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לתעו"נ תרגיל ד 18:00-16:00 104 תוכנה מר בלאיש איתמר
0509.1446.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לתעו"נ תרגיל ד 15:00-13:00 406 וולפסון מר בלאיש איתמר
0509.1546.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לביו רפואה שיעור ב 10:00-08:00 001 דן-דוד דר' מייברג שרה
0509.1546.01 שיעור ד 10:00-08:00 101 כיתות הנדסה דר' מייברג שרה
0509.1546.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לביו רפואה תרגיל ד 12:00-10:00 207 כיתות הנדסה
0509.1546.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לביו רפואה תרגיל ה 16:00-14:00 020 אודיטוריום הנדסה מר דיקשטיין עדי
0509.1747.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב שיעור א 13:00-11:00 103 כיתות הנדסה מר חיון עמינדב מרדכי
0509.1747.01 שיעור ד 16:00-14:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר חיון עמינדב מרדכי
0509.1747.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב תרגיל ב 15:00-13:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר גוטמן בנימין
0509.1747.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב תרגיל ה 19:00-17:00 205 כיתות הנדסה מר אלדר אמיתי
0509.1745.10 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ד 13:00-10:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר מוחוב אלונה
0509.1745.11 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל א 16:00-15:00 128 שאפל מר קדיש יותם
0509.1745.12 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל א 17:00-16:00 128 שאפל מר קדיש יותם
0509.2801.01 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה שיעור ד 16:00-13:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר פרל אפרת
0509.2801.02 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תרגיל ה 17:00-16:00 206 כיתות הנדסה גב' פליישמן סיגל
0509.2801.03 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תרגיל ד 17:00-16:00 206 כיתות הנדסה גב' פליישמן סיגל
0509.2801.04 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה שיעור ה 19:00-17:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר פרל אפרת
0509.2801.05 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תרגיל א 13:00-12:00 104 תוכנה גב' פליישמן סיגל
0509.2801.06 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תרגיל ה 16:00-15:00 008 כיתות הנדסה גב' פליישמן סיגל
0509.2804.01 אנליזה נומרית שיעור א 15:00-12:00 106 תוכנה ד"ר פרחי אלזה
0509.2804.02 אנליזה נומרית תרגיל ב 17:00-16:00 108 וולפסון מר לוין תומר
0509.2804.03 אנליזה נומרית שיעור ג 11:00-08:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל פרופ' פישלוב דליה
0509.2804.04 אנליזה נומרית תרגיל ג 12:00-11:00 207 כיתות הנדסה מר לוין תומר
0509.2804.05 אנליזה נומרית תרגיל ג 17:00-16:00 134 וולפסון מר לוין תומר
0509.2805.01 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית שיעור א 16:00-13:00 101 כיתות הנדסה ד"ר משיח- יעקבי איילה
0509.2805.02 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית תרגיל ג 13:00-12:00 207 כיתות הנדסה מר בראז אבי
0509.2805.03 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית תרגיל ג 14:00-13:00 207 כיתות הנדסה מר בראז אבי
0509.2805.04 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית שיעור ג 13:00-10:00 002 דן-דוד ד"ר משיח- יעקבי איילה
0509.2805.05 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית תרגיל א 13:00-12:00 118 וולפסון מר בראז אבי
0509.2805.06 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית תרגיל ג 15:00-14:00 120 וולפסון מר בראז אבי
0509.2843.01 אנליזה הרמונית שיעור ה 10:00-08:00 001 ( טאו) וולפסון גב שלום ליאור
0509.2843.02 אנליזה הרמונית תרגיל ה 13:00-12:00 206 כיתות הנדסה מר מוזפר קוסאי
0509.2843.03 אנליזה הרמונית תרגיל א 12:00-11:00 130 וולפסון מר מוזפר קוסאי
0509.2843.04 אנליזה הרמונית תרגיל ה 11:00-10:00 206 כיתות הנדסה מר מוזפר קוסאי
0509.2843.05 אנליזה הרמונית שיעור א 12:00-10:00 001 ( טאו) וולפסון גב שלום ליאור
0509.2843.06 אנליזה הרמונית תרגיל ד 10:00-09:00 206 כיתות הנדסה גב' יצחק רחל
0509.2843.07 אנליזה הרמונית תרגיל ד 16:00-15:00 120 וולפסון גב' יצחק רחל
0509.2843.08 אנליזה הרמונית תרגיל ד 17:00-16:00 120 וולפסון גב' יצחק רחל
0509.2843.09 אנליזה הרמונית שיעור ד 16:00-14:00 ד"ר גרומברג נירה
0509.2843.10 אנליזה הרמונית תרגיל ד 11:00-10:00 438 וולפסון גב' יצחק רחל
0509.2843.11 אנליזה הרמונית תרגיל ה 11:00-10:00 130 וולפסון גב' יצחק רחל
0509.2844.01 פונקציות מרוכבות שיעור ב 12:00-10:00 103 כיתות הנדסה ד"ר סגל אלכסנדר
0509.2844.02 פונקציות מרוכבות תרגיל א 11:00-10:00 207 כיתות הנדסה מר לרר שי
0509.2844.03 פונקציות מרוכבות תרגיל ה 12:00-11:00 206 כיתות הנדסה מר לרר שי
0509.2844.04 פונקציות מרוכבות שיעור ד 15:00-13:00 101 כיתות הנדסה ד"ר אמיר ענת
0509.2844.05 פונקציות מרוכבות תרגיל ב 14:00-13:00 238 וולפסון מר רפופורט אור
0509.2844.06 פונקציות מרוכבות תרגיל ב 12:00-11:00 108 וולפסון מר רפופורט אור
0509.2844.07 פונקציות מרוכבות שיעור ג 11:00-09:00 103 כיתות הנדסה ד"ר סגל אלכסנדר
0509.2844.08 פונקציות מרוכבות תרגיל א 12:00-11:00 207 כיתות הנדסה מר בן גיגי רועי
0509.2844.09 פונקציות מורכבות תרגיל ג 19:00-18:00 134 וולפסון מר בן גיגי רועי
0509.2844.10 פונקציות מורכבות שיעור א 15:00-13:00 102 כיתות הנדסה ד"ר כהן בועז
0509.2844.11 פונקציות מורכבות תרגיל ב 15:00-14:00 238 וולפסון מר פדרבוש עמית
0509.2844.12 פונקציות מורכבות תרגיל ב 16:00-15:00 238 וולפסון מר פדרבוש עמית
0509.2846.01 משוואות דיפרנציאליות חלקיות שיעור ב 13:00-11:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר טל עזר הלל
0509.2846.02 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ב 14:00-13:00 206 כיתות הנדסה מר ביאדסה מרואן
0509.2846.03 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ב 16:00-15:00 108 וולפסון מר ביאדסה מרואן
0509.2847.01 מבוא למתמטיקה בדידה שיעור א 16:00-14:00 001 שאפל מר אלון יהב
0509.2847.02 מבוא למתמטיקה בדידה תרגיל ה 15:00-14:00 406 וולפסון מר בן עטר אמיר
0509.2847.03 מבוא למתמטיקה בדידה תרגיל ה 16:00-15:00 130 וולפסון מר בן עטר אמיר
מדע והנדסה של חומרים וכימיה
0509.2192.03 כתיבה טכנית באנגלית שיעור א 12:00-10:00 406 וולפסון גב' מרכוס הדס
0581.2130.01 שיטות מתמטיות שיעור א 17:00-14:00 406 וולפסון ד"ר כהן רועי
0581.2130.02 שיטות מתמטיות תרגיל ג 10:00-09:00 406 וולפסון ד"ר כהן רועי
0555.2240.01 סטטיסטיקה שיעור א 12:00-10:00 134 וולפסון גב' ביתן (טליתמן) מיכל
0555.2240.02 סטטיסטיקה תרגיל ב 10:00-09:00 207 כיתות הנדסה מר נאסר ראמי
0555.2240.03 סטטיסטיקה תרגיל ה 10:00-09:00 108 וולפסון מר נאסר ראמי
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive