תואר ראשון - הנדסה מכנית סמסטר א' - מערכת שעות

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0512.1204.01 המרת אנרגיה והנע חשמלי שיעור א 16:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר אברמוביץ אלכסנדר
0512.1204.02 המרת אנרגיה והנע חשמלי תרגיל ג 14:00-12:00 207 כיתות הנדסה מר גוולבר רועי
0512.1204.03 המרת אנרגיה והנע חשמלי תרגיל ג 10:00-08:00 406 וולפסון מר גוולבר רועי
0512.1204.04 המרת אנרגיה והנע חשמלי תרגיל ב 10:00-08:00 120 וולפסון מר חיים אליהו
0512.1204.05 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 10:00-08:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.06 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 12:00-10:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.1204.07 המרת אנרגיה והנע חשמלי מעבדה ג 14:00-12:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
הנדסה מכנית (0542)
0542.1800.01 מבוא להנדסה מכנית שיעור ב 12:00-10:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' זייפרט אברהם
0542.2110.01 דינמיקה של גוף קשיח שו"ת א 12:00-10:00 001 ( טאו) וולפסון גב' מרקמן אלה
0542.2110.01 שו"ת ג 16:00-14:00 001 ( טאו) וולפסון גב' מרקמן אלה
0542.2200.01 מכניקת המוצקים (1) שו"ת ב 10:00-08:00 238 וולפסון פרופ' שרמן דב
0542.2200.01 שו"ת ד 10:00-08:00 238 וולפסון פרופ' שרמן דב
0542.2200.01 שו"ת ב 11:00-10:00 238 וולפסון מר סימון עידו
0542.4320.01 מכניקת הזורמים (2) שיעור ב 14:00-11:00 438 וולפסון ד"ר טולדו ירון
0542.4320.01 שיעור ה 16:00-15:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל גב' קליין אשרת
0542.2400.01 תכן מכני (1) שו"ת א 10:00-08:00 134 וולפסון ד"ר פרישמן מיכאל
0542.2400.01 שו"ת ד 10:00-08:00 134 וולפסון ד"ר פרישמן מיכאל
0542.2400.02 תכן מכני (1) שו"ת א 12:00-10:00 134 וולפסון ד"ר פרישמן מיכאל
0542.2400.02 שו"ת ד 12:00-10:00 134 וולפסון ד"ר פרישמן מיכאל
0542.2500.01 מכניקת הזורמים (1) שיעור ב 12:00-10:00 134 וולפסון דר רבינוביץ אבינועם
0542.2500.01 שיעור ג 12:00-10:00 238 וולפסון דר רבינוביץ אבינועם
0542.2500.02 מכניקת הזורמים (1) תרגיל ד 13:00-12:00 238 וולפסון מר שנפ רון
0542.2500.03 מכניקת הזורמים (1) תרגיל ג 15:00-14:00 206 כיתות הנדסה מר שנפ רון
0542.2600.01 תרמודינמיקה (1) שו"ת ב 14:00-11:00 101 כיתות הנדסה פרופ' ברנע דבורה
0542.2600.01 שו"ת ד 12:00-10:00 101 כיתות הנדסה פרופ' ברנע דבורה
0542.3243.01 מבוא לבקרה שיעור ד 16:00-13:00 003 דן-דוד ד"ר לינזון יואב
0542.3243.02 מבוא לבקרה תרגיל ד 18:00-16:00 020 אודיטוריום הנדסה מר הראל מאיר
0542.3243.08 מבוא לבקרה תרגיל ד 13:00-11:00 011 ברגלס מר הראל מאיר
0542.3243.04 מבוא לבקרה - מעבדה מעבדה ה 12:00-08:00 202 כיתות הנדסה ד"ר לינזון יואב
0542.3243.05 מבוא לבקרה- מעבדה מעבדה ה 16:00-12:00 202 כיתות הנדסה ד"ר לינזון יואב
0542.3243.06 מבוא לבקרה - מעבדה מעבדה ד 20:00-16:00 202 כיתות הנדסה ד"ר לינזון יואב
0542.3243.07 מבוא לבקרה- מעבדה מעבדה ה 20:00-16:00 202 כיתות הנדסה ד"ר לינזון יואב
0542.3360.01 הנעה שו"ת א 12:00-10:00 120 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
0542.3360.01 שו"ת ד 10:00-08:00 130 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
0542.3620.01 מעבר חום שיעור ה 15:00-12:00 108 וולפסון פרופ' גלפגט אלכסנדר
0542.3620.02 מעבר חום תרגיל ב 11:00-10:00 406 וולפסון מר גולקוב רומן
0542.3780.01 תהליכי עיבוד (1) שו"ת ה 12:00-09:00 238 וולפסון מר אלברג בוריס
0542.3791.01 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.02 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.03 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.04 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.05 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.3791.06 תהליכי עיבוד-מעבדה מעבדה ב 19:00-14:00 008 תוכנה פרופ' רבקין שמואל
מר יוסף דניאל
0542.4010.01 תיכון ופרוייקט (1) פרויקט פרופ' רייך יורם
0542.4020.02 תיכון ופרוייקט (2) פרויקט פרופ' רייך יורם
0542.4091.01 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה א 10:00-08:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.02 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה א 12:00-10:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.03 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה א 14:00-12:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4091.05 מעבדה במכניקת המוצקים מעבדה ג 12:00-10:00 366 וולפסון פרופ' חג'-עלי ראמי
0542.4092.01 מעבדת זרימה ומעבר חם מעבדה ג 11:00-08:00 269/370 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
מר חממי-ביסור איתן
0542.4092.02 מעבדת זרימה ומעבר חם מעבדה ג 14:00-11:00 269/370 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
מר חממי-ביסור איתן
0542.4092.03 מעבדת זרימה ומעבר חם מעבדה ג 17:00-14:00 269/370 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
מר חממי-ביסור איתן
0542.4092.04 מעבדת זרימה ומעבר חם מעבדה ג 20:00-17:00 269/370 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
מר חממי-ביסור איתן
0542.4120.01 תרמודינמיקה (2) שו"ת א 18:00-16:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר קושניר רועי
0542.4120.01 שו"ת ג 18:00-16:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר קושניר רועי
0542.4132.01 אנרגיה מתחדשת שו"ת ב 10:00-08:00 134 וולפסון פרופ' קריבוס אברהם
0542.4132.01 שו"ת ה 10:00-08:00 134 וולפסון פרופ' קריבוס אברהם
0542.4179.01 מתקנים לייצור כח וניצול אנרגיה שו"ת ה 20:00-16:00 106 תוכנה ד"ר ברנע יעקב
0542.4223.01 מבוא לאלמנטים סופיים שו"ת ג 15:00-13:00 118 וולפסון פרופ' יוסיבאש זהר
מר כץ יקותיאל
0542.4223.01 שו"ת ד 14:00-12:00 103 תוכנה פרופ' יוסיבאש זהר
מר כץ יקותיאל
0542.4224.01 מכניקת המוצקים (2) שו"ת ב 14:00-12:00 134 וולפסון פרופ' רבקין שמואל
0542.4224.01 שו"ת ד 10:00-08:00 438 וולפסון פרופ' רבקין שמואל
מר סופר רותם
0542.4224.01 שו"ת ד 20:00-18:00 130 וולפסון מר סופר רותם
0542.4391.01 מעבדה בסימולציות נומריות בזרימה ומעבר חום שיעור ד 17:00-15:00 106 תוכנה פרופ' רוזנפלד משה
0542.4391.02 מעבדה בסימולציות נומריות בזרימה ומעבר חום מעבדה ד 20:00-17:00 008 תוכנה פרופ' רוזנפלד משה
0542.4422.01 תכן הנדסי: מבוא ושיטות שו"ת ג 20:00-16:00 102 כיתות הנדסה פרופ' רייך יורם
0542.4422.01 שו"ת ג 20:00-16:00 053 שאפל פרופ' רייך יורם
0542.4422.01 שו"ת ג 20:00-16:00 121 שאפל פרופ' רייך יורם
0542.4422.01 שו"ת ג 20:00-16:00 126 שאפל פרופ' רייך יורם
0542.4522.01 מכניקה של טייס וגופים בחלל שו"ת ד 12:00-08:00 108 וולפסון פרופ' רוזנפלד משה
0542.4620.01 מכאטרוניקה -עקרונות השימוש במיקרו מעבדים שו"ת ב 13:00-10:00 103 תוכנה דר גבאי רן
0542.4620.02 מכאטרוניקה -עקרונות השימוש במיקרו מעבדים מעבדה ב 16:00-13:00 278 וולפסון דר גבאי רן
0542.4620.03 מכאטרוניקה -עקרונות השימוש במיקרו מעבדים מעבדה ה 17:00-14:00 278 וולפסון דר גבאי רן
0581.4131.01 מעבדה בחומרים הנדסיים מעבדה ה 11:00-08:00 266 וולפסון פרופ' אליעז נעם
פרופ' גולדפרב אילן
0542.4121.01 תהליכי הפרדה בהנדסת סביבה שו"ת א 18:00-16:00 406 וולפסון פרופ' אולמן עמוס
0542.4121.01 שו"ת ד 18:00-16:00 207 כיתות הנדסה פרופ' אולמן עמוס
0542.4166.01 מכניקה אנליטית שו"ת ה 13:00-10:00 406 וולפסון פרופ' שוקף יאיר
0542.4166.01 שו"ת ה 14:00-13:00 406 וולפסון פרופ' שוקף יאיר
0542.4351.01 הנדסה ימית שיעור ב 19:00-16:00 108 וולפסון ד"ר טולדו ירון
9042.4351.01 הנדסה ימית מעבדה שיעור ב 18:00-16:00
0542.4351.01 הנדסה ימית שיעור ב 20:00-19:00 108 וולפסון גב' קליין אשרת
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive