מערכת שעות קורסי שרות סמסטר א' - תשפ"א

מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0509.1117.01 כלים מתמטיים לפיזיקה שיעור ב 15:00-13:00 001 דן-דוד מר חן בר
0509.1117.02 כלים מתמטיים לפיזיקה תרגיל ה 12:00-10:00 020 אודיטוריום הנדסה גב' אלקניד מיכל
0509.1117.03 כלים מתמטיים לפיזיקה תרגיל ה 13:00-11:00 102 כיתות הנדסה מר כסלו אמיתי
0509.1117.04 כלים מתמטיים לפיזיקה שיעור א 14:00-12:00 001 ( טאו) וולפסון מר חן בר
0509.1117.05 כלים מתמטיים לפיזיקה תרגיל ב 14:00-12:00 101 כיתות הנדסה מר זלטין גרישה
0509.1117.06 כלים מתמטיים לפיזיקה תרגיל ג 11:00-09:00 206 כיתות הנדסה מר זלטין גרישה
0509.1117.07 כלים מתמטיים לפיזיקה שיעור א 12:00-10:00 101 כיתות הנדסה מר חן בר
0509.1117.08 כלים מתמטיים לפיזיקה תרגיל ג 12:00-10:00 238 וולפסון גב' אלקניד מיכל
0509.1117.09 כלים מתמטיים לפיזיקה תרגיל ג 10:00-08:00 102 כיתות הנדסה גב' אלקניד מיכל
0509.1117.50 Mathematical Supplement for Physics שיעור א 12:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה מר חיימוב אהוד
0509.1117.51 Mathematical Supplement for Physics תרגיל ג 15:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה מר חיימוב אהוד
0509.1118.01 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל שיעור א 12:00-10:00 פרופ' לוינסון עמיר
0509.1118.01 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל שיעור ה 15:00-13:00 פרופ' לוינסון עמיר
0509.1118.02 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל תרגיל ג 11:00-09:00 101 כיתות הנדסה גב' פלדמן נעה
0509.1118.03 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל תרגיל ג 18:00-16:00 103 כיתות הנדסה גב' פלדמן נעה
0509.1118.04 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל שיעור ב 16:00-14:00 002 דן-דוד פרופ' גרבר אלכסנדר
0509.1118.04 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל שיעור ג 18:00-16:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' גרבר אלכסנדר
0509.1118.05 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל תרגיל א 18:00-16:00 102 כיתות הנדסה מר אריאלי אורי
0509.1118.06 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל תרגיל ה 15:00-13:00 102 כיתות הנדסה מר אריאלי אורי
0509.1118.07 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל שיעור ג 15:00-13:00 101 - אולם טרובוביץ פרופ' גרבר אלכסנדר
0509.1118.07 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל שיעור ה 12:00-10:00 101 כיתות הנדסה פרופ' גרבר אלכסנדר
0509.1118.08 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל תרגיל ב 13:00-11:00 108 וולפסון מר פנחי אביעד
0509.1118.09 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל תרגיל ג 20:00-18:00 103 כיתות הנדסה מר פנחי אביעד
0509.1118.50 Classical Mechanics for Electrical Engineering1 שיעור ג 12:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' בק שרה
0509.1118.50 Classical Mechanics for Electrical Engineering1 שיעור ד 12:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' בק שרה
0509.1118.51 Classical Mechanics for Electrical Engineering1 תרגיל ה 10:00-08:00 102 רוזנבלט תוכנה מר טוביה גל
0509.1424.01 אלגברה לינארית לתעו"נ שיעור ד 12:00-09:00 002 דן-דוד ד"ר להר אלי
0509.1424.01 אלגברה לינארית לתעו"נ שיעור א 17:00-15:00 002 דן-דוד ד"ר להר אלי
0509.1424.02 אלגברה לינארית לתעו"נ תרגיל ד 16:00-14:00 103 כיתות הנדסה גב' בן ציון ורדי חופית
0509.1424.03 אלגברה לינארית לתעו"נ תרגיל א 12:00-10:00 104 תוכנה גב' בן ציון ורדי חופית
0509.1446.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לתעו"נ שיעור א 15:00-13:00 001 דן-דוד פרופ' יעקובוב יעקב
0509.1446.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לתעו"נ שיעור ג 16:00-14:00 003 דן-דוד פרופ' יעקובוב יעקב
0509.1446.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לתעו"נ תרגיל ה 13:00-11:00 103 כיתות הנדסה מר בלאיש איתמר
0509.1446.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לתעו"נ תרגיל ה 16:00-14:00 134 וולפסון מר בלאיש איתמר
0509.1510.01 גרפיקה הנדסית שו"ת א 16:00-13:00 102 כיתות הנדסה גב' הדדי אדריאנה
פרופ' רייך יורם
0509.1510.02 גרפיקה הנדסית שו"ת א 19:00-16:00 101 כיתות הנדסה גב' הדדי אדריאנה
פרופ' רייך יורם
0509.1510.03 גרפיקה הנדסית שו"ת ד 16:00-13:00 101 כיתות הנדסה גב' הדדי אדריאנה
פרופ' רייך יורם
0509.1510.04 גרפיקה הנדסית שו"ת ג 19:00-16:00 101 כיתות הנדסה גב' הדדי אדריאנה
פרופ' רייך יורם
0509.1510.05 גרפיקה הנדסית שו"ת ד 19:00-16:00 101 כיתות הנדסה גב' הדדי אדריאנה
פרופ' רייך יורם
0509.1510.06 גרפיקה הנדסית מעבדה א 10:00-08:00 008 תוכנה פרופ' רייך יורם
0509.1510.07 גרפיקה הנדסית מעבדה א 14:00-12:00 008 תוכנה פרופ' רייך יורם
0509.1510.08 גרפיקה הנדסית מעבדה א 16:00-14:00 008 תוכנה פרופ' רייך יורם
0509.1510.09 גרפיקה הנדסית מעבדה א 12:00-10:00 008 תוכנה פרופ' רייך יורם
0509.1510.10 גרפיקה הנדסית מעבדה א 18:00-16:00 008 תוכנה פרופ' רייך יורם
0509.1524.01 אלגברה לינארית לביו רפואית שיעור ג 11:00-08:00 001 דן-דוד ד"ר טל עזר הלל
0509.1524.01 אלגברה לינארית לביו רפואית שיעור ד 11:00-09:00 001 דן-דוד ד"ר טל עזר הלל
0509.1524.02 אלגברה לינארית לביו רפואית תרגיל ב 12:00-10:00 103 כיתות הנדסה גב' קולטון גיל
0509.1524.03 אלגברה לינארית לביו רפואית תרגיל ב 12:00-10:00 020 אודיטוריום הנדסה מר וישנבסקי לאוניד
0509.1546.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לביו רפואה שיעור א 13:00-11:00 003 דן-דוד מר מינקין אלכסנדר
0509.1546.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לביו רפואה שיעור ב 10:00-08:00 102 רוזנבלט תוכנה מר מינקין אלכסנדר
0509.1546.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לביו רפואה תרגיל ג 14:00-12:00 103 כיתות הנדסה מר בר ניר יואב
0509.1546.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לביו רפואה תרגיל ג 14:00-12:00 102 כיתות הנדסה מר כלב איתי
0509.1624.01 אלגברה לינארית למכנית שיעור ב 16:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה מר דביר יניב
0509.1624.01 אלגברה לינארית למכנית שיעור ג 12:00-10:00 003 דן-דוד מר דביר יניב
0509.1624.02 אלגברה לינארית למכנית תרגיל ד 14:00-12:00 134 וולפסון מר דיסקין סהר
0509.1624.03 אלגברה לינארית למכנית תרגיל ד 14:00-12:00 102 כיתות הנדסה גב' גלנטי ליאן
0509.1624.05 אלגברה לינארית למכנית תרגיל ד 18:00-16:00 020 אודיטוריום הנדסה מר דיסקין סהר
0509.1646.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים שיעור ג 10:00-08:00 101 - אולם טרובוביץ מר חנן אבי
0509.1646.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים שיעור ד 10:00-08:00 001 ( טאו) וולפסון מר חנן אבי
0509.1646.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים תרגיל א 12:00-10:00 118 וולפסון מר יריב אלון
0509.1646.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים תרגיל א 10:00-08:00 101 כיתות הנדסה מר יניב עומר
0509.1646.04 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים שיעור א 12:00-10:00 103 כיתות הנדסה ד"ר מוחוב אלונה
0509.1646.04 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים שיעור ב 18:00-16:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר מוחוב אלונה
0509.1646.05 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים תרגיל א 16:00-14:00 020 אודיטוריום הנדסה מר לוי רפאל
0509.1646.06 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים תרגיל ג 10:00-08:00 103 כיתות הנדסה גב' לירן נטלי
0509.1724.01 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ב 12:00-09:00 003 דן-דוד ד"ר אמיר ענת
0509.1724.01 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ג 13:00-11:00 002 דן-דוד ד"ר אמיר ענת
0509.1724.02 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ב 20:00-18:00 102 כיתות הנדסה מר צמחוני תומר
0509.1724.03 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ה 17:00-15:00 102 כיתות הנדסה מר צמחוני תומר
0509.1724.04 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ב 11:00-08:00 001 דן-דוד ד"ר לנדסמן גיא
0509.1724.04 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ג 13:00-11:00 001 דן-דוד ד"ר לנדסמן גיא
0509.1724.05 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ב 20:00-18:00 103 כיתות הנדסה מר חנן אבי
0509.1724.06 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל א 16:00-14:00 101 כיתות הנדסה מר אלון יהב
0509.1724.07 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ג 18:00-15:00 001 דן-דוד מר מוזיקנטוב יבגני
0509.1724.07 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה שיעור א 10:00-08:00 001 דן-דוד מר מוזיקנטוב יבגני
0509.1724.08 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ד 17:00-15:00 102 כיתות הנדסה גב בשן סהר
0509.1724.09 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ה 17:00-15:00 238 וולפסון גב בשן סהר
0509.1724.50 Linear Algebra for Electrical Engineering שיעור א 16:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' קוניאבסקי בוריס
0509.1724.50 Linear Algebra for Electrical Engineering שיעור ד 15:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' קוניאבסקי בוריס
0509.1724.51 Linear Algebra for Electrical Engineering תרגיל ה 12:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה מר צודיקוביץ דניאל
0509.1745.10 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ג 14:00-11:00 פרופ' לבנט אריה
0509.1745.11 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל א 16:00-15:00 מר כלב איתי
0509.1745.12 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ד 18:00-17:00 מר אמיר גיא
0509.1746.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ג 16:00-14:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר טל עזר הלל
0509.1746.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ב 17:00-15:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר טל עזר הלל
0509.1746.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ה 10:00-08:00 102 כיתות הנדסה מר אגין אלון
0509.1746.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל א 17:00-15:00 108 וולפסון מר אגין אלון
0509.1746.04 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ג 16:00-14:00 002 דן-דוד מר מינקין אלכסנדר
0509.1746.04 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ה 12:00-10:00 001 דן-דוד מר מינקין אלכסנדר
0509.1746.05 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל א 11:00-09:00 020 אודיטוריום הנדסה מר זליג יובל
0509.1746.06 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ב 13:00-11:00 104 תוכנה מר זליג יובל
0509.1746.11 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ב 15:00-13:00 003 דן-דוד ד"ר להר אלי
0509.1746.11 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ה 15:00-13:00 001 דן-דוד ד"ר להר אלי
0509.1746.12 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל א 17:00-15:00 103 כיתות הנדסה מר פליישר אופיר
0509.1746.13 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל א 10:00-08:00 102 כיתות הנדסה מר פליישר אופיר
0509.1746.50 Calculus 1b for Electrical Engineering שיעור ה 15:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' אוסטרובר ירון
0509.1746.50 Calculus 1b for Electrical Engineering שיעור ג 10:00-08:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' אוסטרובר ירון
0509.1746.51 Calculus 1b for Electrical Engineering תרגיל ד 17:00-15:00 102 רוזנבלט תוכנה מר קנבסקי איליה
0509.1747.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב שיעור ב 15:00-13:00 ד"ר לנדסמן גיא
0509.1747.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב שיעור ג 10:00-08:00 ד"ר לנדסמן גיא
0509.1747.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב תרגיל ג 17:00-15:00 מר דיקשטיין עדי
0509.1747.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב תרגיל ג 17:00-15:00 מר יריב אלון
0509.1815.01 כימיה בסיסית להנדסה שיעור ד 16:00-14:00 002 דן-דוד ד"ר ליידרמן פבל
0509.1815.02 כימיה בסיסית להנדסה תרגיל ב 10:00-09:00 102 כיתות הנדסה גב' אסולין מאשה
מר כהן עשהאל
0509.1815.03 כימיה בסיסית להנדסה תרגיל ב 09:00-08:00 102 כיתות הנדסה גב' אסולין מאשה
מר כהן עשהאל
0509.1815.04 כימיה בסיסית להנדסה שיעור ב 11:00-09:00 101 - אולם טרובוביץ ד"ר ליידרמן פבל
0509.1815.05 כימיה בסיסית להנדסה תרגיל א 13:00-12:00 020 אודיטוריום הנדסה גב' אסולין מאשה
מר כהן עשהאל
0509.1815.06 כימיה בסיסית להנדסה תרגיל א 14:00-13:00 020 אודיטוריום הנדסה גב' אסולין מאשה
מר כהן עשהאל
0509.1820.01 תכנות -(פייתון) שיעור ב 12:00-10:00 102 כיתות הנדסה מר סגל שחר
0509.1820.02 תכנות - (פייתון) תרגיל ג 17:00-15:00 238 וולפסון מר עיט תום אהרן
0509.1820.03 תכנות - (פייתון) תרגיל ד 12:00-10:00 101 כיתות הנדסה מר צימרמן איתמר
0509.1820.05 תכנות - (פייתון) תרגיל ג 17:00-15:00 108 וולפסון מר שר שלום אביעד
0509.1820.06 תכנות - (פייתון) תרגיל ד 16:00-14:00 020 אודיטוריום הנדסה מר שר שלום אביעד
0509.1820.07 תכנות - (פייתון) שיעור ה 11:00-09:00 002 דן-דוד מר סגל שחר
0509.1820.08 תכנות - (פייתון) תרגיל א 12:00-10:00 238 וולפסון מר עיט תום אהרן
0509.1820.09 תכנות - (פייתון) תרגיל ה 14:00-12:00 020 אודיטוריום הנדסה מר צימרמן איתמר
0509.1820.10 תכנות - (פייתון) שיעור א 14:00-12:00 002 דן-דוד מר לויתן אנטון
0509.1820.11 תכנות - (פייתון) תרגיל ג 18:00-16:00 102 כיתות הנדסה מר לוונטל גיל
0509.1820.12 תכנות - (פייתון) תרגיל ה 10:00-08:00 020 אודיטוריום הנדסה מר לוונטל גיל
0509.1820.13 תכנות - (פייתון) שיעור ה 10:00-08:00 001 ( טאו) וולפסון מר גפט צבי גרגורי
0509.1820.14 תכנות - (פייתון) תרגיל א 16:00-14:00 001 ( טאו) וולפסון מר משה אשר
0509.1820.15 תכנות - (פייתון) תרגיל ה 17:00-15:00 101 כיתות הנדסה מר משה אשר
0509.1820.16 תכנות - (פייתון) שיעור א 11:00-09:00 002 דן-דוד מר לויתן אנטון
0509.1820.17 תכנות - (פייתון) תרגיל ג 16:00-14:00 118 וולפסון מר גורן שחף
0509.1820.18 תכנות - (פייתון) תרגיל ב 15:00-13:00 103 כיתות הנדסה מר גורן שחף
0501.1820 תכנות פייתון תגבור הייטק תגבור ג 21:00-19:00
0509.1820.50 Programming - Python שיעור ה 17:00-15:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר הוד רני
0509.1820.51 Programming - Python תרגיל ג 18:00-16:00 102 רוזנבלט תוכנה
0509.1826.01 פיזיקה 1 שיעור ב 15:00-13:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר סויפר הדס
0509.1826.01 פיזיקה 1 שיעור ג 12:00-10:00 103 כיתות הנדסה ד"ר סויפר הדס
0509.1826.02 פיזיקה 1 תרגיל ד 12:00-10:00 102 כיתות הנדסה מר שרייר נדב
0509.1829.01 פיזיקה (2) שיעור א 11:00-09:00 פרופ' ברקנא רנן
0509.1829.02 פיזיקה (2) תרגיל א 17:00-15:00 גב' ויזנר מעיין
0509.1829.03 פיזיקה (2) תרגיל ד 19:00-17:00 גב' חיימוב תמר
0509.1829.04 פיזיקה (2) שיעור ב 16:00-14:00 ד"ר ברומברג עומר
0509.1829.04 פיזיקה (2) שיעור ד 15:00-13:00 ד"ר ברומברג עומר
0509.1829.05 פיזיקה (2) תרגיל א 14:00-12:00 גב' חיימוב תמר
0509.1829.06 פיזיקה (2) תרגיל ג 11:00-09:00 גב' ויזנר מעיין
0509.1829.07 פיזיקה (2) שיעור ב 12:00-10:00 ד"ר ברומברג עומר
0509.1829.07 פיזיקה (2) שיעור ד 10:00-08:00 ד"ר ברומברג עומר
0509.1829.08 פיזיקה (2) תרגיל ה 12:00-10:00 מר גומל רועי
0509.1829.09 פיזיקה (2) תרגיל ד 12:00-10:00 מר גומל רועי
0509.1834.02 מעבדה בפיזיקה מעבדה ג 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
ד"ר אופנהיימר נעמי
0509.1834.03 מעבדה בפיזיקה מעבדה ד 12:00-08:00 פרופ' אברמוביץ הלינה
ד"ר אופנהיימר נעמי
0509.1834.04 מעבדה בפיזיקה מעבדה ד 12:00-08:00 פרופ' אברמוביץ הלינה
ד"ר אופנהיימר נעמי
0509.1834.05 מעבדה בפיזיקה מעבדה ה 12:00-08:00 פרופ' אברמוביץ הלינה
ד"ר אופנהיימר נעמי
0509.1834.06 מעבדה בפיזיקה מעבדה ה 12:00-08:00 פרופ' אברמוביץ הלינה
ד"ר אופנהיימר נעמי
0509.2192.03 כתיבה טכנית באנגלית שיעור א 12:00-10:00 גב' מרכוס הדס
0509.2801.01 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה שיעור ה 18:00-15:00 ד"ר פרל אפרת
0509.2801.02 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תרגיל ד 14:00-13:00 מר פרוסטיג צביאל
0509.2801.03 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תרגיל ב 11:00-10:00 מר פרוסטיג צביאל
0509.2801.04 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה שיעור ב 10:00-08:00 ד"ר פרל אפרת
0509.2801.05 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תרגיל ב 12:00-11:00 מר פרוסטיג צביאל
0509.2801.06 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תרגיל ה 13:00-12:00 מר פרוסטיג צביאל
0509.2801.50 Intr. to Probability and Statistics שיעור ג 16:00-13:00 104 תוכנה ד"ר אשכנזי גלית
0509.2801.51 Intr. to Probability and Statistics תרגיל ה 12:00-11:00 104 תוכנה מר רפאלי דוד
0509.2804.01 אנליזה נומרית שיעור ה 13:00-10:00 ד"ר פרחי אלזה
0509.2804.02 אנליזה נומרית תרגיל ב 17:00-16:00 מר לוין תומר
0509.2804.03 אנליזה נומרית שיעור ג 11:00-08:00 פרופ' פישלוב דליה
0509.2804.04 אנליזה נומרית תרגיל ד 14:00-13:00 מר לוין תומר
0509.2804.05 אנליזה נומרית תרגיל ג 12:00-11:00 מר לוין תומר
0509.2805.01 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית שיעור א 17:00-14:00 ד"ר משיח- יעקבי איילה
0509.2805.02 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית תרגיל ג 13:00-12:00 מר בראז אבי
0509.2805.03 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית תרגיל ג 12:00-11:00 מר בראז אבי
0509.2805.04 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית שיעור ג 12:00-09:00 ד"ר משיח- יעקבי איילה
0509.2805.05 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית תרגיל א 11:00-10:00 מר בראז אבי
0509.2805.06 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית תרגיל א 10:00-09:00 מר בראז אבי
0509.2843.01 אנליזה הרמונית שיעור ה 12:00-10:00 ד"ר גרומברג נירה
0509.2843.02 אנליזה הרמונית תרגיל א 16:00-15:00 מר מוזפר קוסאי
0509.2843.03 אנליזה הרמונית תרגיל א 13:00-12:00 מר מוזפר קוסאי
0509.2843.04 אנליזה הרמונית תרגיל א 14:00-13:00 מר מוזפר קוסאי
0509.2843.05 אנליזה הרמונית שיעור א 17:00-15:00 גב שלום ליאור
0509.2843.06 אנליזה הרמונית תרגיל ב 18:00-17:00 מר מוקטרן מועתז
0509.2843.07 אנליזה הרמונית תרגיל א 18:00-17:00 מר מוקטרן מועתז
0509.2843.08 אנליזה הרמונית תרגיל א 10:00-09:00 מר מוקטרן מועתז
0509.2843.09 אנליזה הרמונית שיעור ב 10:00-08:00 ד"ר פריד סלע
0509.2843.10 אנליזה הרמונית תרגיל א 11:00-10:00 מר מוקטרן מועתז
0509.2843.11 אנליזה הרמונית תרגיל ד 12:00-11:00 מר מוזפר קוסאי
0509.2843.50 Harmonic Analysis שיעור א 12:00-10:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר פריד סלע
0509.2843.51 Harmonic Analysis תרגיל ג 19:00-18:00 134 וולפסון מר מוקטרן מועתז
0509.2844.01 פונקציות מרוכבות שיעור ה 15:00-13:00 ד"ר אמיר ענת
0509.2844.02 פונקציות מרוכבות תרגיל ד 15:00-14:00 מר רוטמן גיא
0509.2844.03 פונקציות מרוכבות תרגיל א 15:00-14:00 מר רוטמן גיא
0509.2844.04 פונקציות מרוכבות שיעור ד 12:00-10:00 ד"ר אמיר ענת
0509.2844.05 פונקציות מרוכבות תרגיל ד 17:00-16:00 מר רוטמן גיא
0509.2844.06 פונקציות מרוכבות תרגיל ב 12:00-11:00 מר רוטמן גיא
0509.2844.07 פונקציות מרוכבות שיעור ג 18:00-16:00 ד"ר סגל אלכסנדר
0509.2844.08 פונקציות מרוכבות תרגיל ג 14:00-13:00 מר פופוב אלכסנדר
0509.2844.09 פונקציות מורכבות תרגיל ד 18:00-17:00 מר פופוב אלכסנדר
0509.2844.10 פונקציות מורכבות שיעור א 16:00-14:00 ד"ר כהן בועז
0509.2844.11 פונקציות מורכבות תרגיל ה 14:00-13:00 מר לרר שי
0509.2844.12 פונקציות מורכבות תרגיל ה 13:00-12:00 מר לרר שי
0509.2844.50 Complex Functions שיעור ד 15:00-13:00 104 תוכנה מר אנקונה מישל
0509.2844.51 Complex Functions תרגיל ה 10:00-09:00 103 כיתות הנדסה גב' קולטון גיל
0509.2846.01 משוואות דיפרנציאליות חלקיות שיעור א 15:00-13:00 ד"ר גרומברג נירה
0509.2846.02 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל א 16:00-15:00 מר אמיר גיא
0509.2846.03 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל א 17:00-16:00 מר אמיר גיא
0555.2240.01 סטטיסטיקה שיעור ה 10:00-08:00 גב' ביתן (טליתמן) מיכל
0555.2240.02 סטטיסטיקה תרגיל ה 13:00-12:00 ד"ר סעד יערה
0555.2240.03 סטטיסטיקה תרגיל א 14:00-13:00 ד"ר סעד יערה
0560.1820.01 תכנות - פייתון שיעור א 20:00-18:00 מר נתנאלי דביר
0560.1820.03 תכנות - פייתון תרגיל ה 20:00-18:00 מר נתנאלי דביר
0560.2801.01 מבוא להסתברות שיעור ב 20:00-17:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר אוסטרומצקי יונתן
0560.2801.02 מבוא להסתברות תרגיל ג 19:00-18:00 102 כיתות הנדסה מר ארבל נדב
0560.2801.03 מבוא להסתברות תרגיל ד 18:00-17:00 102 כיתות הנדסה מר ארבל נדב
0560.2802.01 שיטות מתמטיות 1 שיעור א 16:00-14:00 003 דן-דוד מר מינקין אלכסנדר
0560.2802.01 שיטות מתמטיות 1 שיעור ה 18:00-16:00 001 ( טאו) וולפסון מר מינקין אלכסנדר
0560.2802.02 שיטות מתמטיות 1 תרגיל ב 17:00-15:00 020 אודיטוריום הנדסה מר מוזיקנטוב יבגני
0560.2802.03 שיטות מתמטיות 1 תרגיל ג 16:00-14:00 020 אודיטוריום הנדסה מר בלאיש איתמר
0560.2803.01 שיטות מתמטיות 2 שיעור ד 17:00-14:00 001 דן-דוד ד"ר אמיר ענת
0560.2803.02 שיטות מתמטיות 2 תרגיל ג 18:00-16:00 020 אודיטוריום הנדסה גב' שחודה אור
0560.2803.03 שיטות מתמטיות 2 תרגיל ה 16:00-14:00 020 אודיטוריום הנדסה מר גבארה אדם
0560.2847.01 מבוא למתמטיקה בדידה שיעור א 18:00-16:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר הוד רני
0560.2847.02 מבוא למתמטיקה בדידה תרגיל ב 15:00-14:00 102 כיתות הנדסה גב' קולטון גיל
0560.2847.03 מבוא למתמטיקה בדידה תרגיל ה 19:00-18:00 001 ( טאו) וולפסון גב' קולטון גיל
0581.2130.01 שיטות מתמטיות שיעור א 17:00-14:00 ד"ר כהן רועי
0581.2130.02 שיטות מתמטיות תרגיל ג 13:00-12:00 ד"ר כהן רועי
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive