מערכת שעות קורסי שרות סמסטר א' - תשפ"ב

מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0509.1117.01 כלים מתמטיים לפיזיקה שיעור ד 15:00-13:00 101 כיתות הנדסה מר חן בר
0509.1117.02 כלים מתמטיים לפיזיקה תרגיל ה 15:00-13:00 207 כיתות הנדסה מר זלטין גרישה
0509.1117.03 כלים מתמטיים לפיזיקה תרגיל ב 13:00-11:00 205 כיתות הנדסה מר זלטין גרישה
0509.1117.04 כלים מתמטיים לפיזיקה שיעור א 17:00-15:00 101 כיתות הנדסה מר חן בר
0509.1117.05 כלים מתמטיים לפיזיקה תרגיל ה 15:00-13:00 120 וולפסון מר כסלו אמיתי
0509.1117.06 כלים מתמטיים לפיזיקה תרגיל ד 15:00-13:00 207 כיתות הנדסה גב' אלקניד מיכל
0509.1117.07 כלים מתמטיים לפיזיקה שיעור ב 14:00-12:00 003 דן-דוד מר חן בר
0509.1117.08 כלים מתמטיים לפיזיקה תרגיל ד 11:00-09:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל גב' אלקניד מיכל
0509.1117.09 כלים מתמטיים לפיזיקה תרגיל ד 10:00-08:00 206 כיתות הנדסה מר כסלו אמיתי
0509.1118.01 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל שיעור א 12:00-10:00 101 כיתות הנדסה ד"ר ברק לירון
0509.1118.01 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל שיעור ב 11:00-09:00 101 כיתות הנדסה ד"ר ברק לירון
0509.1118.02 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל תרגיל ד 10:00-08:00 104 תוכנה מר רזניק גרגורי
0509.1118.03 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל תרגיל ה 15:00-13:00 104 תוכנה מר רזניק גרגורי
0509.1118.04 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל שיעור א 12:00-10:00 103 כיתות הנדסה פרופ' גרבר אלכסנדר
0509.1118.04 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל שיעור ב 14:00-12:00 103 כיתות הנדסה פרופ' גרבר אלכסנדר
0509.1118.05 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל תרגיל ה 10:00-08:00 206 כיתות הנדסה גב' פלדמן נעה
0509.1118.06 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל תרגיל ד 10:00-08:00 110 דן-דוד מר אריאלי אורי
0509.1118.07 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל שיעור ד 15:00-13:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' גרבר אלכסנדר
0509.1118.07 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל שיעור א 17:00-15:00 009 אולם לב פרופ' גרבר אלכסנדר
0509.1118.08 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל תרגיל ה 17:00-15:00 104 תוכנה גב' פלדמן נעה
0509.1118.09 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל תרגיל ה 17:00-15:00 238 וולפסון מר אריאלי אורי
0509.1424.01 אלגברה לינארית לתעו"נ שיעור א 14:00-11:00 020 אודיטוריום הנדסה מר דביר יניב
0509.1424.01 אלגברה לינארית לתעו"נ שיעור ג 11:00-09:00 020 אודיטוריום הנדסה מר דביר יניב
0509.1424.02 אלגברה לינארית לתעו"נ תרגיל ה 12:00-10:00 120 וולפסון מר דיסקין סהר
0509.1424.03 אלגברה לינארית לתעו"נ תרגיל ה 10:00-08:00 120 וולפסון מר דיסקין סהר
0509.1446.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לתעו"נ שיעור ד 10:00-08:00 101 כיתות הנדסה ד"ר מעיין יוחאי
0509.1446.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לתעו"נ שיעור ה 14:00-12:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר מעיין יוחאי
0509.1446.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לתעו"נ תרגיל ה 10:00-08:00 207 כיתות הנדסה מר בלאיש איתמר
0509.1446.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לתעו"נ תרגיל א 10:00-08:00 120 וולפסון מר בלאיש איתמר
0509.1510.01 גרפיקה הנדסית שו"ת א 16:00-13:00 108 וולפסון גב' הדדי אדריאנה
0509.1510.02 גרפיקה הנדסית שו"ת א 19:00-16:00 108 וולפסון גב' הדדי אדריאנה
0509.1510.03 גרפיקה הנדסית שו"ת ד 16:00-13:00 108 וולפסון גב' הדדי אדריאנה
0509.1510.04 גרפיקה הנדסית שו"ת ג 19:00-16:00 108 וולפסון גב' הדדי אדריאנה
0509.1510.05 גרפיקה הנדסית שו"ת ד 19:00-16:00 108 וולפסון גב' הדדי אדריאנה
0509.1510.06 גרפיקה הנדסית מעבדה א 10:00-08:00 008 תוכנה פרופ' רייך יורם
0509.1510.07 גרפיקה הנדסית מעבדה א 14:00-12:00 008 תוכנה פרופ' רייך יורם
0509.1510.08 גרפיקה הנדסית מעבדה א 16:00-14:00 008 תוכנה פרופ' רייך יורם
0509.1510.09 גרפיקה הנדסית מעבדה א 12:00-10:00 008 תוכנה פרופ' רייך יורם
0509.1510.10 גרפיקה הנדסית מעבדה א 18:00-16:00 008 תוכנה פרופ' רייך יורם
0509.1524.01 אלגברה לינארית לביו רפואית שיעור ד 11:00-08:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר טל עזר הלל
0509.1524.01 אלגברה לינארית לביו רפואית שיעור א 10:00-08:00 001 ברודקום ד"ר טל עזר הלל
0509.1524.02 אלגברה לינארית לביו רפואית תרגיל ב 12:00-10:00 238 וולפסון מר רום אריאל
0509.1524.03 אלגברה לינארית לביו רפואית תרגיל ד 17:00-15:00 102 כיתות הנדסה מר רום אריאל
0509.1546.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לביו רפואה שיעור ב 10:00-08:00 003 דן-דוד מר אילת מתן
0509.1546.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לביו רפואה שיעור ג 11:00-09:00 003 דן-דוד מר אילת מתן
0509.1546.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לביו רפואה תרגיל ג 14:00-12:00 134 וולפסון מר מילוא תומר
0509.1546.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לביו רפואה תרגיל ג 16:00-14:00 104 תוכנה מר מילוא תומר
0509.1624.01 אלגברה לינארית למכנית שיעור ב 16:00-13:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר מרכוס אפשטיין לודה
0509.1624.01 אלגברה לינארית למכנית שיעור ג 12:00-10:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר מרכוס אפשטיין לודה
0509.1624.02 אלגברה לינארית למכנית תרגיל ד 15:00-13:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר רום אריאל
0509.1624.03 אלגברה לינארית למכנית תרגיל ד 15:00-13:00 253 רקנאטי גב' ישרים מעיין
0509.1624.05 אלגברה לינארית למכנית תרגיל ב 10:00-08:00 104 תוכנה גב' ראט מיה
0509.1646.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים שיעור ג 10:00-08:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר מרכוס אפשטיין לודה
0509.1646.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים שיעור ד 10:00-08:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר מרכוס אפשטיין לודה
0509.1646.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים תרגיל א 12:00-10:00 130 וולפסון מר שדה אורי
0509.1646.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים תרגיל א 14:00-12:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר קשת עומר
0509.1646.04 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים שיעור א 12:00-10:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר יגר ירון
0509.1646.04 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים שיעור ב 19:00-17:00 102 כיתות הנדסה מר יגר ירון
0509.1646.05 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים תרגיל ג 18:00-16:00 206 כיתות הנדסה מר לוי רפאל
0509.1646.06 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית וחומרים תרגיל ג 10:00-08:00 130 וולפסון מר לוי רפאל
0509.1724.01 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ב 17:00-14:00 001 דן-דוד ד"ר אמיר ענת
0509.1724.01 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ה 12:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר אמיר ענת
0509.1724.02 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל א 10:00-08:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל גב' לירן נטלי
0509.1724.03 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ד 12:00-10:00 020 אודיטוריום הנדסה גב' גרינברג ליאה
0509.1724.04 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ב 11:00-08:00 102 כיתות הנדסה ד"ר מרכוס אפשטיין לודה
0509.1724.04 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ד 12:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר מרכוס אפשטיין לודה
0509.1724.05 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ה 12:00-10:00 134 וולפסון גב' גרינברג ליאה
0509.1724.06 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ה 12:00-10:00 001 ברודקום גב בשן סהר
0509.1724.07 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ד 18:00-15:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר לנדסמן גיא
0509.1724.07 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה שיעור א 10:00-08:00 101 כיתות הנדסה ד"ר לנדסמן גיא
0509.1724.08 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ג 16:00-14:00 205 כיתות הנדסה גב בשן סהר
0509.1724.09 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ב 16:00-14:00 205 כיתות הנדסה מר בר ניר יואב
0509.1745.10 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ב 16:00-13:00 134 וולפסון ד"ר כהן בועז
0509.1745.11 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ד 14:00-13:00 134 וולפסון מר רייני יוני
0509.1745.12 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל א 09:00-08:00 134 וולפסון מר רייני יוני
0509.1746.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה שיעור א 15:00-13:00 101 כיתות הנדסה פרופ' יעקובוב יעקב
0509.1746.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ד 17:00-15:00 101 כיתות הנדסה פרופ' יעקובוב יעקב
0509.1746.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ב 13:00-11:00 207 כיתות הנדסה מר עין אלי אלון
0509.1746.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ה 17:00-15:00 102 כיתות הנדסה מר עין אלי אלון
0509.1746.04 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ב 17:00-15:00 102 כיתות הנדסה מר יגר ירון
0509.1746.04 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה שיעור א 15:00-13:00 102 כיתות הנדסה מר יגר ירון
0509.1746.05 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ד 15:00-13:00 205 כיתות הנדסה מר אגין אלון
0509.1746.06 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ה 15:00-13:00 206 כיתות הנדסה מר אגין אלון
0509.1746.11 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה שיעור א 12:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר טל עזר הלל
0509.1746.11 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ה 14:00-12:00 001 ברודקום ד"ר טל עזר הלל
0509.1746.12 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ב 11:00-09:00 130 וולפסון מר בלומברג רועי
0509.1746.13 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל א 15:00-13:00 104 תוכנה מר עין אלי אלון
0509.1747.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב שיעור א 12:00-10:00 134 וולפסון ד"ר לנדסמן גיא
0509.1747.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב שיעור ד 12:00-10:00 134 וולפסון ד"ר לנדסמן גיא
0509.1747.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב תרגיל ג 11:00-09:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר קשת עומר
0509.1747.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2ב תרגיל ד 17:00-15:00 127 שאפל מר קשת עומר
0509.1815.01 כימיה בסיסית להנדסה שיעור ד 12:00-10:00 101 כיתות הנדסה ד"ר ליידרמן פבל
0509.1815.02 כימיה בסיסית להנדסה תרגיל ב 10:00-09:00 134 וולפסון מר כהן עשהאל
גב' אסולין מאשה
0509.1815.03 כימיה בסיסית להנדסה תרגיל ב 11:00-10:00 134 וולפסון מר כהן עשהאל
גב' אסולין מאשה
0509.1815.04 כימיה בסיסית להנדסה שיעור ב 13:00-11:00 102 כיתות הנדסה ד"ר ליידרמן פבל
0509.1815.05 כימיה בסיסית להנדסה תרגיל ג 16:00-15:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל גב' אסולין מאשה
מר כהן עשהאל
0509.1815.06 כימיה בסיסית להנדסה תרגיל ג 17:00-16:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל גב' אסולין מאשה
מר כהן עשהאל
0509.1820.01 תכנות -(פייתון) שיעור ב 13:00-11:00 134 וולפסון מר שכנר משה
0509.1820.02 תכנות - (פייתון) תרגיל א 18:00-16:00 001 ברודקום מר לוי חגי
0509.1820.03 תכנות - (פייתון) תרגיל ג 17:00-15:00 207 כיתות הנדסה מר גפט צבי גרגורי
0509.1820.04 תכנות- (פייתון) שיעור ד 12:00-10:00 102 כיתות הנדסה מר לויתן אנטון
0509.1820.05 תכנות - (פייתון) תרגיל א 15:00-13:00 207 כיתות הנדסה מר עיט תום אהרן
0509.1820.06 תכנות - (פייתון) תרגיל א 10:00-08:00 207 כיתות הנדסה מר לבנה איתי
0509.1820.07 תכנות - (פייתון) שיעור ד 13:00-11:00 010 ברודקום מר שכנר משה
0509.1820.08 תכנות - (פייתון) תרגיל א 10:00-08:00 130 וולפסון מר עיט תום אהרן
0509.1820.09 תכנות - (פייתון) תרגיל ה 16:00-14:00 106 תוכנה מר עיט תום אהרן
0509.1820.10 תכנות - (פייתון) שיעור ה 10:00-08:00 102 רוזנבלט תוכנה מר לויתן אנטון
0509.1820.11 תכנות - (פייתון) תרגיל ד 13:00-11:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר לוונטל גיל
0509.1820.12 תכנות - (פייתון) תרגיל א 10:00-08:00 020 אודיטוריום הנדסה מר לוי חגי
0509.1820.13 תכנות - (פייתון) שיעור א 10:00-08:00 102 רוזנבלט תוכנה מר צימרמן איתמר
0509.1820.14 תכנות - (פייתון) תרגיל ד 17:00-15:00 134 וולפסון מר לוונטל גיל
0509.1820.15 תכנות - (פייתון) תרגיל ד 17:00-15:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר לבנה איתי
0509.1820.16 תכנות - (פייתון) שיעור א 13:00-11:00 001 נפתלי מר צימרמן איתמר
0509.1820.17 תכנות - (פייתון) תרגיל ג 16:00-14:00 020 אודיטוריום הנדסה מר מלניק שמעון
0509.1820.18 תכנות - (פייתון) תרגיל ג 14:00-12:00 238 וולפסון מר מלניק שמעון
0501.1820 תכנות פייתון תגבור תגבור ג 12:00-10:00 008 תוכנה
0509.1826.01 פיזיקה 1 שיעור ב 15:00-13:00 006(מלמד) מלמד ד"ר טרכטנברוט בנימין
0509.1826.01 פיזיקה 1 שיעור ג 12:00-10:00 101 כיתות הנדסה ד"ר טרכטנברוט בנימין
0509.1826.02 פיזיקה 1 תרגיל ד 12:00-10:00 238 וולפסון מר בן יעקב אור
0509.1826.03 פיזיקה 1 תרגיל ד 19:00-17:00 134 וולפסון מר בן יעקב אור
0509.1829.01 פיזיקה (2) שיעור א 19:00-17:00 009 אולם לב פרופ' יצחקי ניסן
0509.1829.01 פיזיקה (2) שיעור ג 12:00-10:00 010 ברודקום פרופ' יצחקי ניסן
0509.1829.02 פיזיקה (2) תרגיל ד 12:00-10:00 108 וולפסון מר בוריסקובסקי דמיטרי
0509.1829.03 פיזיקה (2) תרגיל ד 19:00-17:00 238 וולפסון מר בוריסקובסקי דמיטרי
0509.1829.04 פיזיקה (2) שיעור ג 12:00-10:00 102 כיתות הנדסה ד"ר ברומברג עומר
0509.1829.04 פיזיקה (2) שיעור א 14:00-12:00 009 אולם לב ד"ר ברומברג עומר
0509.1829.05 פיזיקה (2) תרגיל ג 16:00-14:00 201 דן-דוד מר אלגזי זמיר
0509.1829.06 פיזיקה (2) תרגיל ב 12:00-10:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר אלגזי זמיר
0509.1829.07 פיזיקה (2) שיעור ב 12:00-10:00 009 אולם לב ד"ר גלר מיכאל
0509.1829.07 פיזיקה (2) שיעור א 15:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר גלר מיכאל
0509.1829.08 פיזיקה (2) תרגיל ה 12:00-10:00 102 כיתות הנדסה מר עמיאל יחזקאל
0509.1829.09 פיזיקה (2) תרגיל ד 10:00-08:00 134 וולפסון מר עמיאל יחזקאל
0509.1834.02 מעבדה בפיזיקה מעבדה ג 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר ד"ר לחיני יואב
0509.1834.03 מעבדה בפיזיקה מעבדה ד 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר ד"ר לחיני יואב
0509.1834.04 מעבדה בפיזיקה מעבדה ד 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר ד"ר לחיני יואב
0509.1834.05 מעבדה בפיזיקה מעבדה ה 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר ד"ר לחיני יואב
0509.1834.06 מעבדה בפיזיקה מעבדה ה 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר ד"ר לחיני יואב
0509.2192.03 כתיבה טכנית באנגלית שיעור א 12:00-10:00 008 כיתות הנדסה ד"ר סוסמן אב-רון אביבה
0509.2192.04 כתיבה טכנית באנגלית שיעור ב 14:00-12:00 008 כיתות הנדסה ד"ר ג'וליה שלאם סלמן
0509.2801.01 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה שיעור ג 15:00-12:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר פרל אפרת
0509.2801.02 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תרגיל ד 14:00-13:00 111 דן-דוד מר בריף יובל
0509.2801.03 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תרגיל ד 13:00-12:00 130 וולפסון מר בריף יובל
0509.2801.04 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה שיעור ה 10:00-08:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר פרל אפרת
0509.2801.05 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תרגיל ה 16:00-15:00 207 כיתות הנדסה מר בריף יובל
0509.2801.06 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תרגיל ב 15:00-14:00 238 וולפסון מר בריף יובל
0509.2801.50 Intr. to Probability and Statistics שיעור א 15:00-12:00 001 כיתות הנדסה ד"ר הוד רני
0509.2801.51 Intr. to Probability and Statistics תרגיל ב 11:00-10:00 001 כיתות הנדסה מר נאסר ראמי
0509.2804.01 אנליזה נומרית שיעור ה 15:00-12:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר פרחי אלזה
0509.2804.02 אנליזה נומרית תרגיל א 10:00-09:00 134 וולפסון מר גולן עמית
0509.2804.03 אנליזה נומרית שיעור ג 11:00-08:00 103 כיתות הנדסה פרופ' פישלוב דליה
0509.2804.04 אנליזה נומרית תרגיל ד 15:00-14:00 406 וולפסון מר גולן עמית
0509.2804.05 אנליזה נומרית תרגיל ג 14:00-13:00 108 וולפסון מר גולן עמית
0509.2805.01 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית שיעור א 17:00-14:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר משיח- יעקבי איילה
0509.2805.02 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית תרגיל ב 12:00-11:00 406 וולפסון מר פלג עמרי
0509.2805.03 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית תרגיל ד 14:00-13:00 406 וולפסון מר פלג עמרי
0509.2805.04 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית שיעור ג 12:00-09:00 134 וולפסון ד"ר מעיין יוחאי
0509.2805.05 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית תרגיל א 13:00-12:00 118 וולפסון מר פלג עמרי
0509.2805.06 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה להנדסה מכנית תרגיל א 15:00-14:00 118 וולפסון מר פלג עמרי
0509.2843.01 אנליזה הרמונית שיעור ג 10:00-08:00 101 כיתות הנדסה ד"ר פריד סלע
0509.2843.02 אנליזה הרמונית תרגיל ב 17:00-16:00 104 תוכנה מר מוקטרן מועתז
0509.2843.03 אנליזה הרמונית תרגיל ג 19:00-18:00 130 וולפסון מר מוקטרן מועתז
0509.2843.04 אנליזה הרמונית תרגיל ד 10:00-09:00 406 וולפסון מר מוקטרן מועתז
0509.2843.05 אנליזה הרמונית שיעור ב 18:00-16:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר גרומברג נירה
0509.2843.06 אנליזה הרמונית תרגיל ד 10:00-09:00 130 וולפסון מר צוקר שי
0509.2843.07 אנליזה הרמונית תרגיל ה 13:00-12:00 206 כיתות הנדסה מר צוקר שי
0509.2843.08 אנליזה הרמונית תרגיל ד 12:00-11:00 120 וולפסון מר צוקר שי
0509.2843.09 אנליזה הרמונית שיעור ב 10:00-08:00 103 כיתות הנדסה ד"ר פריד סלע
0509.2843.10 אנליזה הרמונית תרגיל ה 13:00-12:00 120 וולפסון מר קובליוב מיכאל
0509.2843.11 אנליזה הרמונית תרגיל ד 12:00-11:00 104 תוכנה מר קובליוב מיכאל
0509.2843.50 Harmonic Analysis שיעור ב 14:00-12:00 001 כיתות הנדסה ד"ר פריד סלע
0509.2843.51 Harmonic Analysis תרגיל ה 10:00-09:00 001 כיתות הנדסה מר קובליוב מיכאל
0509.2844.01 פונקציות מרוכבות שיעור ה 15:00-13:00 102 כיתות הנדסה ד"ר סגל אלכסנדר
0509.2844.02 פונקציות מרוכבות תרגיל ב 15:00-14:00 108 וולפסון מר לרר שי
0509.2844.03 פונקציות מרוכבות תרגיל ב 10:00-09:00 118 וולפסון מר לרר שי
0509.2844.04 פונקציות מרוכבות שיעור ה 15:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר אמיר ענת
0509.2844.05 פונקציות מרוכבות תרגיל ג 16:00-15:00 130 וולפסון מר רוטמן גיא
0509.2844.06 פונקציות מרוכבות תרגיל ב 10:00-09:00 120 וולפסון מר רוטמן גיא
0509.2844.07 פונקציות מרוכבות שיעור ד 13:00-11:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר אמיר ענת
0509.2844.08 פונקציות מרוכבות תרגיל ג 13:00-12:00 108 וולפסון מר רוטמן גיא
0509.2844.09 פונקציות מורכבות תרגיל ג 14:00-13:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר רוטמן גיא
0509.2844.10 פונקציות מורכבות שיעור א 13:00-11:00 001 ברודקום ד"ר כהן בועז
0509.2844.11 פונקציות מורכבות תרגיל ד 12:00-11:00 118 וולפסון מר לרר שי
0509.2844.12 פונקציות מורכבות תרגיל ה 13:00-12:00 104 תוכנה מר לרר שי
0509.2844.50 Complex Functions שיעור ה 12:00-10:00 001 כיתות הנדסה ד"ר מעיין יוחאי
0509.2844.51 Complex Functions תרגיל ג 16:00-15:00 001 כיתות הנדסה מר צודיקוביץ דניאל
0509.2846.01 משוואות דיפרנציאליות חלקיות שיעור א 15:00-13:00 134 וולפסון ד"ר גרומברג נירה
0509.2846.02 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ה 12:00-11:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל גב' רוסטיין ברנדה
0509.2846.03 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ה 11:00-10:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל גב' רוסטיין ברנדה
0555.2240.01 סטטיסטיקה שיעור ה 10:00-08:00 102 כיתות הנדסה ד"ר ביתן (טליתמן) מיכל
0555.2240.02 סטטיסטיקה תרגיל א 11:00-10:00 118 וולפסון ד"ר סעד יערה
0555.2240.03 סטטיסטיקה תרגיל ד 11:00-10:00 206 כיתות הנדסה ד"ר סעד יערה
0560.1820.01 תכנות - פייתון שיעור א 20:00-18:00 001 ברודקום ד"ר נתנאלי דביר
0560.1820.03 תכנות - פייתון תרגיל ד 18:00-16:00 206 כיתות הנדסה מר עפרוני עומרי
0560.2801.01 מבוא להסתברות שיעור ב 20:00-17:00 101 כיתות הנדסה ד"ר אוסטרומצקי יונתן
0560.2801.02 מבוא להסתברות תרגיל ג 17:00-16:00 008 כיתות הנדסה מר ארבל נדב
0560.2801.03 מבוא להסתברות תרגיל ה 15:00-14:00 406 וולפסון מר ארבל נדב
0560.2802.01 שיטות מתמטיות 1 שיעור א 16:00-14:00 103 כיתות הנדסה מר מינקין אלכסנדר
0560.2802.01 שיטות מתמטיות 1 שיעור ד 16:00-14:00 103 כיתות הנדסה מר מינקין אלכסנדר
0560.2802.02 שיטות מתמטיות 1 תרגיל ב 17:00-15:00 207 כיתות הנדסה מר פליישר אופיר
0560.2802.03 שיטות מתמטיות 1 תרגיל ה 19:00-17:00 207 כיתות הנדסה מר פליישר אופיר
0560.2803.01 שיטות מתמטיות 2 שיעור ה 17:00-14:00 103 כיתות הנדסה ד"ר מרכוס אפשטיין לודה
0560.2803.02 שיטות מתמטיות 2 תרגיל א 20:00-18:00 206 כיתות הנדסה גב' ישרים מעיין
0560.2803.03 שיטות מתמטיות 2 תרגיל ג 16:00-14:00 206 כיתות הנדסה גב' ישרים מעיין
0560.2847.01 מבוא למתמטיקה בדידה שיעור א 18:00-16:00 127 שאפל גב קמינקר ויקטוריה
0560.2847.02 מבוא למתמטיקה בדידה תרגיל ג 20:00-19:00 207 כיתות הנדסה גב' גלנטי ליאן
0560.2847.03 מבוא למתמטיקה בדידה תרגיל ד 19:00-18:00 207 כיתות הנדסה גב' גלנטי ליאן
0581.2130.01 שיטות מתמטיות שיעור א 18:00-15:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל גב' ויזנר מעיין
0581.2130.02 שיטות מתמטיות תרגיל ג 16:00-15:00 134 וולפסון
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>