תואר ראשון הנדסה ביו רפואית סמסטר ב' - מערכת שעות

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0555.2401.01 תרמודינמיקה שיעור ד 15:00-12:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר פנחסיק בת אל שני
0555.2401.02 תרמודינמיקה תרגיל ה 13:00-12:00 238 וולפסון
0555.2401.03 תרמודינמיקה תרגיל ה 10:00-09:00 120 וולפסון
0555.3110.01 מדידות ומתמרים ביו-רפואיים שיעור א 15:00-12:00 406 וולפסון גב' צדקה יוליה
0555.3110.03 מדידות ומתמרים ביו-רפואיים תרגיל א 16:00-15:00 406 וולפסון גב' שמולבסקי תמר
0555.3115.01 שדות וגלים אלקטרומגנטיים להנדסה ביו רפואית שיעור ד 19:00-16:00 020 אודיטוריום הנדסה דר' שקד נתי
0555.3115.02 שדות וגלים אלקטרומגנטיים להנדסה ביו רפואית תרגיל ה 16:00-15:00 205 כיתות הנדסה מר דודאי מתן
0555.3115.03 שדות וגלים אלקטרומגנטיים להנדסה ביו רפואית תרגיל ד 20:00-19:00 118 וולפסון מר דודאי מתן
0555.3140.01 ביו-מכניקה שיעור ד 11:00-08:00 134 וולפסון
0555.3140.02 ביו-מכניקה תרגיל ד 12:00-11:00 134 וולפסון
0555.3170.01 קרינה ודימות ברפואה שיעור א 19:00-16:00 120 וולפסון ד"ר אילוביץ טלי
0555.3170.02 קרינה ודימות ברפואה תרגיל א 20:00-19:00 120 וולפסון
0555.3261.01 מעבדה בהנדסה ביו רפואית - 2 מעבדה א 16:00-08:00 328 וולפסון דר בן אליעזר נועם
גב' לוסטינג מעין
0555.3261.01 מעבדה ב 20:00-15:00 328 וולפסון דר בן אליעזר נועם
גב' לוסטינג מעין
0555.4540.01 מבוא לגנומיקה חישובית ומערכתית שיעור ג 17:00-14:00 315 רב-תחומי דר טולר תמיר
0555.4540.02 מבוא לגנומיקה חישובית ומערכתית תרגיל ג 18:00-17:00 315 רב-תחומי גב' בהירי שיר
0555.4550.01 מבוא לביופיזיקה של התא שיעור ד 15:00-12:00 130 וולפסון ד"ר נבו אורי
0555.4550.02 מבוא לביו פיזיקה של התא תרגיל ד 16:00-15:00 130 וולפסון
0555.4711.01 מכניקה של תאים ורקמות: יישום למערכות עצב-שריר-שלד שיעור ב 14:00-11:00 001 כיתות הנדסה פרופ' גפן עמית
0555.4711.02 מכניקה של תאים ורקמות: יישום למערכות עצב-שריר-שלד תרגיל ב 15:00-14:00 130 וולפסון
הנדסה ביו רפואית (0555)
0555.1131.01 כימיה להנדסה ביו-רפואית שיעור ד 14:00-12:00 103 כיתות הנדסה ד"ר ליידרמן פבל
0555.1131.02 כימיה להנדסה ביו-רפואית תרגיל א 18:00-17:00 205 כיתות הנדסה גב' בן סעדון שרה
0555.1131.03 כימיה להנדסה ביו-רפואית תרגיל א 10:00-09:00 406 וולפסון גב' בן סעדון שרה
0555.1820.01 תוכנה 2: מבני נתונים ותכנות במטלב שיעור א 13:00-12:00 101 כיתות הנדסה דר בן אליעזר נועם
0555.1820.02 תוכנה 2: מבני נתונים ותכנות במטלב תרגיל ד 10:00-08:00 008 תוכנה גב' שטרן נטע
0555.1820.03 תוכנה 2: מבני נתונים ותכנות במטלב תרגיל ה 19:00-17:00 008 תוכנה מר זילבירג אוהד
0555.1820.04 תוכנה 2: מבני נתונים ותכנות במטלב תרגיל ה 12:00-10:00 010 תוכנה
0555.1820.05 תוכנה 2: מבני נתונים ותכנות במטלב תרגיל ג 18:00-16:00 008 תוכנה
0555.2250.01 מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2) שיעור ב 12:00-09:00 פרופ' שיינוביץ מיקי
0555.2250.02 מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2) תרגיל ד 16:00-15:00 118 וולפסון גב' פיין לריסה
0555.2250.03 מערכות פיזיולוגיות בגוף האדם (2) תרגיל ב 13:00-12:00 ד"ר ויסמן יונתן
0555.2403.01 מכניקת הזורמים שיעור ג 12:00-09:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר קסלר יואב
0555.2403.02 מכניקת הזורמים (אחת לשבועיים) תרגיל ב 11:00-09:00 108 וולפסון מר קסלר יואב
0555.2403.03 מכניקת הזורמים (אחת לשבועיים) תרגיל ב 11:00-09:00 108 וולפסון מר קסלר יואב
0555.4200.01 פרוייקט (2) פרויקט ד"ר גבאי תמיר
0555.4520.01 עיבוד תמונות רפואיות (2) שיעור ד 19:00-16:00 101 כיתות הנדסה פרופ' גרינשפן חיית
0555.4520.02 עיבוד תמונות רפואיות (2) תרגיל ד 20:00-19:00 101 כיתות הנדסה מר שגיא נמרוד
0555.4520.03 עיבוד תמונות רפואיות (2) תרגיל ד 16:00-15:00 101 כיתות הנדסה מר שגיא נמרוד
0555.4530.01 אופטיקה ולייזרים ברפואה שיעור ה 15:00-12:00 438 וולפסון ד"ר ביסקר גילי
0555.4530.02 אופטיקה ולייזרים ברפואה תרגיל ה 16:00-15:00 438 וולפסון גב' לוזון דיה
0555.4561.03 חישה רציפה של פרמטרים פיזיולוגיים שיעור
0555.4561.04 חישה רציפה של פרמטרים פיזיולוגיים תרגיל
0555.4570.01 מבוא הנדסי לדימות ע"י תהודה מגנטית שיעור ב 14:00-11:00 101 תוכנה דר בן אליעזר נועם
0555.4570.02 מבוא הנדסי לדימות ע"י תהודה מגנטית תרגיל ב 15:00-14:00 101 תוכנה
0555.4610.01 עקרונות הנדסיים בביולוגיה מולקולרית ותאית שיעור ג 11:00-08:00 315 רב-תחומי פרופ' בינדרמן יצחק
0555.4610.02 עקרונות הנדסיים בביולוגיה מולקולרית ותאית תרגיל ג 12:00-11:00 315 רב-תחומי גב' לוסטינג מעין
0555.4630.01 ביו חומרים פולימריים ותאימותם שיעור ד 15:00-12:00 רב-תחומי רב-תחומי פרופ' זילברמן מיטל
0555.4630.02 ביו חומרים פולימריים ותאימותם תרגיל ד 16:00-15:00 רב-תחומי רב-תחומי מר מצליח ליאור
0555.4720.01 זרימה במערכות ביולוגיות ופיזיולוגיות שיעור ב 18:00-15:00 101 תוכנה
0555.4720.02 זרימה במערכות ביולוגיות ופיזיולוגיות תרגיל ב 19:00-18:00 101 תוכנה
0555.4760.01 שיטות מחקר בהנדסת תאים ורקמות (2) מעבדה ד 12:00-10:00 101 תוכנה פרופ' גפן עמית
ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
0555.4717.01 פרוייקט בביולוגיה סינטטית, הנדסה תוך תאית ו Igem : חלק ב שיעור א 19:00-16:00 118 וולפסון דר טולר תמיר
0555.4717.02 פרוייקט בביולוגיה סינטטית, הנדסה תוך תאית ו Igem : חלק ב תרגיל א 20:00-19:00 118 וולפסון
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive