תואר ראשון הנדסת חשמל ואלקטרוניקה סמסטר ב' - מערכת שעות

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0512.4704.01 התקני מצב מוצק שו"ת ג 12:00-10:00 104 תוכנה פרופ' אלנבוגן טל
מר קוזלוב ויטלי
0512.4704.01 שו"ת ה 15:00-13:00 101 תוכנה פרופ' אלנבוגן טל
מר קוזלוב ויטלי
0512.4890.02 מעבדה מתקדמת למיקרוגלים מעבדה 327 וולפסון פרופ' ג'רבי אליהו
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה (0512)
0512.1202.08 אלקטרוניקה בסיסית שיעור ד 11:00-08:00 103 כיתות הנדסה ד"ר אלפי יצחק
0512.1202.09 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ה 09:00-08:00 206 כיתות הנדסה מר הרן אביעד
0512.1202.11 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ג 12:00-08:00 306 וולפסון ד"ר אלפי יצחק
0512.1202.12 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ג 16:00-12:00 306 וולפסון ד"ר אלפי יצחק
0512.1202.13 אלקטרוניקה בסיסית מעבדה ה 20:00-16:00 306 וולפסון ד"ר אלפי יצחק
0512.1203.01 מבוא לעיבוד אותות שיעור ד 15:00-12:00 003 דן-דוד מר וייס אמיר
0512.1203.02 מבוא לעיבוד אותות תרגיל ב 17:00-16:00 238 וולפסון מר פישמן בן
0512.1203.03 מבוא לעיבוד אותות תרגיל ב 19:00-18:00 102 כיתות הנדסה מר פישמן בן
0512.1206.03 אלקטרוניקה בסיסית תרגיל ה 13:00-12:00 130 וולפסון מר גוולבר רועי
0512.3571.07 המרת אנרגיה שיעור ד 13:00-10:00 108 וולפסון ד"ר בק יובל
0512.3571.08 המרת אנרגיה תרגיל א 13:00-12:00 406 וולפסון מר לביא דורי
0512.1820.01 תכנות 2 שפת C שיעור א 15:00-13:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' שביט יובל
0512.1820.02 תכנות 2 שפת C תרגיל ה 16:00-14:00 008 תוכנה גב' גרביץ אסיה
0512.1820.03 תכנות 2 שפת C תרגיל ה 14:00-13:00 008 תוכנה גב' גרביץ אסיה
0512.1820.03 תרגיל ה 17:00-16:00 008 תוכנה גב' גרביץ אסיה
0512.1820.04 תכנות 2 שפת C שיעור א 12:00-10:00 001 שאפל פרופ' שביט יובל
0512.1820.05 תכנות 2 שפת C תרגיל ג 16:00-14:00 008 תוכנה מר עוז נבות
0512.1820.06 תכנות 2 שפת C תרגיל ה 12:00-10:00 008 תוכנה מר רוטשטיין ירדן
0512.1820.07 תכנות 2 שפת C תרגיל ה 10:00-08:00 008 תוכנה מר רוטשטיין ירדן
0512.2508.03 התקנים אלקטרוניים שיעור ד 13:00-11:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר בן כהן אסיה
0512.2508.03 שיעור ה 10:00-08:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר בן כהן אסיה
0512.2508.04 התקנים אלקטרוניים תרגיל ה 12:00-10:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל
0512.2508.05 התקנים אלקטרוניים תרגיל ה 15:00-13:00 102 כיתות הנדסה
0512.2508.06 התקנים אלקטרוניים שיעור ב 15:00-13:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר נתן אמיר
0512.2508.06 שיעור ד 14:00-12:00 002 דן-דוד ד"ר נתן אמיר
0512.2508.07 התקנים אלקטרוניים תרגיל ה 17:00-15:00 103 כיתות הנדסה מר כץ נעם
0512.2508.08 התקנים אלקטרוניים תרגיל ה 10:00-08:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר שאבי אורן
0512.2509.01 מבוא להתקנים אלקטרוניים שיעור ב 10:00-08:00 106 תוכנה ד"ר נתן אמיר
ד"ר בן כהן אסיה
0512.2509.01 שיעור ד 10:00-09:00 130 וולפסון ד"ר בן כהן אסיה
ד"ר נתן אמיר
0512.2509.02 מבוא להתקנים אלקטרוניים תרגיל ה 13:00-12:00 207 כיתות הנדסה
0512.2510.01 מבני נתונים ואלגוריתמים שיעור ב 12:00-10:00 002 דן-דוד פרופ' גולדרייך רון דנה
0512.2510.01 שיעור ג 16:00-15:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' גולדרייך רון דנה
0512.2510.02 מבני נתונים ואלגוריתמים תרגיל ה 15:00-14:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר גרינהוט זיו
0512.2510.03 מבני נתונים ואלגורתמים תרגיל ה 11:00-10:00 130 וולפסון מר גרינהוט זיו
0512.2510.04 מבני נתונים ואלגוריתמים שיעור ב 18:00-16:00 102 כיתות הנדסה ד"ר סולומון שי
0512.2510.04 שיעור ה 15:00-14:00 103 כיתות הנדסה ד"ר סולומון שי
0512.2510.05 מבני נתונים ואלגוריתמים תרגיל ה 18:00-17:00 108 וולפסון מר פיאט נמרוד
0512.2510.06 מבני נתונים ואלגוריתמים תרגיל ה 17:00-16:00 134 וולפסון מר פיאט נמרוד
0512.2525.04 שדות אלקטרומגנטיים שיעור ד 18:00-15:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' שטינברג בן ציון
0512.2525.05 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ה 14:00-13:00 438 וולפסון ד"ר גרב חונה
0512.2525.06 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ה 12:00-11:00 130 וולפסון ד"ר גרב חונה
0512.2525.07 שדות אלקטרומגנטיים שיעור ה 13:00-10:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר גינזבורג פבל
0512.2525.08 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ג 16:00-15:00 104 תוכנה מר מרימה דניאל
0512.2525.09 שדות אלקטרומגנטיים תרגיל ה 16:00-15:00 102 כיתות הנדסה מר מרימה דניאל
0512.2526.01 שדות וגלים אלקטרומגנטיים שיעור ג 15:00-12:00 104 תוכנה ד"ר גולוב מיכאל
0512.2526.02 שדות וגלים אלקטרומגנטיים תרגיל ה 16:00-15:00 120 וולפסון מר גוולבר רועי
0512.2830.08 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק שיעור ב 13:00-11:00 101 תוכנה ד"ר באב"ד אלון
ד"ר בן כהן אסיה
0512.2830.08 שיעור ה 12:00-10:00 108 וולפסון ד"ר באב"ד אלון
ד"ר בן כהן אסיה
0512.2830.09 פיזיקה קוואנטית ומצב מוצק תרגיל ה 15:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה מר שולגה גאורגיי
0512.2832.09 מעגלים ומערכות לינאריות שיעור ב 10:00-08:00 438 וולפסון פרופ' מרגליות מיכאל
0512.2832.09 שיעור ד 15:00-13:00 103 כיתות הנדסה פרופ' מרגליות מיכאל
0512.2832.10 מעגלים ומערכות לינאריות תרגיל ד 18:00-16:00 207 דן-דוד מר דדוש יוסי
0512.2835.01 אותות ומערכות שיעור ג 19:00-16:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר חדד יקיר
0512.2835.02 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ב 10:00-08:00 108 וולפסון מר הראל יובל
0512.2835.03 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ד 10:00-08:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל גב' בר-שביט אלונה
0512.2835.04 אותות ומערכות שיעור ד 18:00-15:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר רפאלי דן
0512.2835.05 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ד 12:00-10:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל גב' בר-שביט אלונה
0512.2835.06 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ג 12:00-10:00 206 כיתות הנדסה גב' בר-שביט אלונה
0512.2835.07 אותות ומערכות (אחת לשבועיים) תרגיל ב 12:00-10:00 238 וולפסון גב' דובא סיוון
0512.3513.08 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים שיעור א 12:00-10:00 102 כיתות הנדסה פרופ' סוחר ערן
0512.3513.08 שיעור ג 12:00-10:00 103 כיתות הנדסה פרופ' סוחר ערן
0512.3513.09 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ד 10:00-08:00 205 כיתות הנדסה מר אלעזר טל
0512.3513.10 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ה 13:00-11:00 104 תוכנה מר פרימור דניאל
0512.3513.11 מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים תרגיל ג 20:00-18:00 205 כיתות הנדסה מר הרן אביעד
0512.3514.03 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים שיעור ב 16:00-13:00 020 אודיטוריום הנדסה גב' ברנדה דנה
ד"ר אלפי יצחק
0512.3514.04 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ד 11:00-10:00 406 וולפסון מר ונה דניאל
0512.3514.05 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ד 13:00-12:00 207 כיתות הנדסה מר פז דניאל
0512.3514.06 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים שיעור ה 16:00-13:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר אלפי יצחק
גב' ברנדה דנה
0512.3514.07 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ב 09:00-08:00 103 תוכנה מר ונה דניאל
0512.3514.08 מעגלים אלקטרוניים ספרתיים תרגיל ב 09:00-08:00 134 וולפסון מר פז דניאל
0512.3526.07 תמסורת גלים ומערכות מפולגות שיעור ב 17:00-14:00 406 וולפסון פרופ' הימן אהוד
0512.3526.08 תמסורת גלים ומערכות מפולגות תרגיל ה 11:00-10:00 205 כיתות הנדסה
0512.3542.04 מעבדת בקרה מעבדה ב 16:00-12:00 202 כיתות הנדסה פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3542.05 מעבדת בקרה מעבדה ב 16:00-12:00 202 כיתות הנדסה פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3543.07 מבוא לתורת הבקרה שיעור ג 10:00-08:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' וויס ג'ורג'
0512.3543.08 מבוא לתורת הבקרה תרגיל ה 16:00-15:00 205 דן-דוד מר נניקשוילי יצחק
0512.3543.09 מבוא לתורת הבקרה תרגיל ה 15:00-14:00 205 דן-דוד מר נניקשוילי יצחק
0512.3561.06 מערכות לוגיות ספרתיות שיעור א 17:00-14:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' אבן גיא
0512.3561.07 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ג 12:00-11:00 118 וולפסון מר גינזבורג דביר
0512.3561.08 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ג 17:00-16:00 406 וולפסון מר גינזבורג דביר
0512.3561.09 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ג 17:00-16:00 207 כיתות הנדסה
0512.3561.10 מערכות לוגיות ספרתיות שיעור א 12:00-09:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' אבן גיא
0512.3561.11 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ג 15:00-14:00 118 וולפסון
0512.3561.12 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ג 11:00-10:00 103 תוכנה מר ברסטיז'בסקי קונסטנטי
0512.3561.13 מערכות לוגיות ספרתיות תרגיל ג 16:00-15:00 406 וולפסון
0512.3572.03 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה א 16:00-12:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.04 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה א 20:00-16:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.05 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ב 16:00-12:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.06 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ב 20:00-16:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.07 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ג 12:00-08:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.08 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ג 16:00-12:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3572.09 מעבדה בהמרת אנרגיה מעבדה ג 20:00-16:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.3591.05 אלקטרוניקה - מעבדה (1) מעבדה ב 12:00-08:00 306 וולפסון פרופ' ג'רבי אליהו
0512.3591.06 אלקטרוניקה - מעבדה (1) מעבדה א 16:00-12:00 306 וולפסון פרופ' ג'רבי אליהו
0512.3592.03 אלקטרוניקה-מעבדה (2) מעבדה ב 16:00-12:00 306 וולפסון פרופ' רוזין אריה
0512.3592.04 אלקטרוניקה-מעבדה (2) מעבדה ג 20:00-16:00 306 וולפסון פרופ' רוזין אריה
0512.3593.04 אלקטרוניקה-מעבדה (3) מעבדה ה 12:00-08:00 306 וולפסון
0512.3593.05 אלקטרוניקה-מעבדה (3) מעבדה א 12:00-08:00 306 וולפסון
0512.3632.08 אותות אקראיים ורעש שיעור א 16:00-13:00 102 כיתות הנדסה פרופ' ארז אורי
0512.3632.09 אותות אקראיים ורעש תרגיל ד 10:00-08:00 120 וולפסון מר ברג תומר
0512.3632.10 אותות אקראיים ורעש תרגיל ה 10:00-08:00 106 תוכנה מר דאובר אסף
0512.4000.02 פרוייקט שלב ב' פרויקט א 13:00-12:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה מר פיינגלרנט יעקב
0512.4000.02 פרויקט ב 15:00-14:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה מר פיינגלרנט יעקב
0512.4000.02 פרויקט ג 13:00-12:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה מר פיינגלרנט יעקב
0512.4000.02 פרויקט ד 13:00-12:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה מר פיינגלרנט יעקב
0512.4001.02 פרוייקט שלב א' פרויקט ב 16:00-15:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה מר פיינגלרנט יעקב
0512.4001.02 פרויקט ג 14:00-13:00 לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה מר פיינגלרנט יעקב
0512.4100.01 מערכות תקשורת שיעור ב 12:00-09:00 003 דן-דוד ד"ר רג'א ג'יריס
0512.4100.02 מערכות תקשורת תרגיל ד 09:00-08:00 207 כיתות הנדסה גב' אורן לוברמן מור
0512.4100.03 מערכות תקשורת תרגיל ד 10:00-09:00 207 כיתות הנדסה גב' אורן לוברמן מור
0512.4162.01 העברה ספרתית של אותות שו"ת א 18:00-16:00 001 כיתות הנדסה פרופ' זמיר רם
0512.4162.01 שו"ת ה 15:00-13:00 104 תוכנה פרופ' זמיר רם
0512.4190.03 מעבדה מתקדמת בתקשורת מעבדה א 16:00-13:00 201 כיתות הנדסה פרופ' בורשטיין דוד
0512.4190.04 מעבדה מתקדמת בתקשורת מעבדה ג 12:00-09:00 201 כיתות הנדסה פרופ' בורשטיין דוד
0512.4200.01 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות שיעור ג 18:00-16:00 102 כיתות הנדסה פרופ' ירדאור אריה
0512.4200.01 שיעור ה 18:00-16:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' ירדאור אריה
0512.4200.02 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות (פעם בשבועיים בזמן ההרצאה) תרגיל ה 18:00-16:00 020 אודיטוריום הנדסה מר רגב אביב
0512.4200.06 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות (פעם בשבועיים בזמן ההרצאה) תרגיל ה 14:00-12:00 001 כיתות הנדסה מר יעקובי דרור
0512.4200.04 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות שיעור ג 12:00-10:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' ירדאור אריה
0512.4200.04 שיעור ה 12:00-10:00 134 וולפסון פרופ' ירדאור אריה
0512.4200.05 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות (פעם בשבועיים בזמן ההרצאה) תרגיל ה 12:00-10:00 134 וולפסון מר רגב אביב
0512.4263.01 עיבוד וניתוח וידאו שיעור ג 16:00-13:00 013B פורטר פרופ' אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0512.4263.02 עיבוד וניתוח וידאו מעבדה ד 09:00-08:00 203 כיתות הנדסה פרופ' אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0512.4263.03 עיבוד וניתוח וידאו מעבדה ד 10:00-09:00 203 כיתות הנדסה פרופ' אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0512.4263.04 עיבוד וניתוח וידאו מעבדה ד 11:00-10:00 203 כיתות הנדסה פרופ' אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0512.4263.05 עיבוד וניתוח וידאו מעבדה ד 12:00-11:00 203 כיתות הנדסה פרופ' אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0512.4263.06 עיבוד וניתוח וידאו מעבדה לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה פרופ' אבידן שי
ד"ר ברונשטיין אלכסנדר
0512.4291.01 מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונות מעבדה א 12:00-09:00 203 כיתות הנדסה פרופ' אבידן שי
ד"ר בילביץ לאוניד
0512.4291.02 מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונות מעבדה א 16:00-13:00 203 כיתות הנדסה פרופ' אבידן שי
ד"ר בילביץ לאוניד
0512.4291.03 מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונות מעבדה ד 16:00-13:00 203 כיתות הנדסה פרופ' אבידן שי
ד"ר בילביץ לאוניד
0512.4291.04 מעבדה מתקדמת בעיבוד תמונות מעבדה ד 20:00-17:00 203 כיתות הנדסה פרופ' אבידן שי
ד"ר בילביץ לאוניד
0512.4300.01 מבוא לבקרה ספרתית שיעור ב 12:00-09:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל פרופ' גרשון אליהו
0512.4300.02 מבוא לבקרה ספרתית (אחת לשבועיים במקום הרצאה) תרגיל ג 20:00-18:00 102 כיתות הנדסה מר קאופמן שי
0512.4360.01 מבוא לבקרה לינארית מודרנית שו"ת ב 19:00-17:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל פרופ פרידמן אמיליה
מר שרון יקיר
0512.4360.01 שו"ת ג 16:00-14:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל פרופ פרידמן אמיליה
מר שרון יקיר
0512.4390.03 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה ד 19:00-16:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
0512.4390.04 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה ה 15:00-12:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
0512.4390.05 מעבדה מתקדמת בבקרה מעבדה ה 19:00-16:00 202 כיתות הנדסה פרופ' בוברובסקי בן-ציון
0512.4400.04 מבנה המחשב שיעור ג 14:00-12:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר אוקסמן גדליה
0512.4400.05 מבנה המחשב תרגיל א 10:00-08:00 438 וולפסון מר נאור איל
0512.4400.06 מבנה המחשב תרגיל ה 20:00-18:00 206 כיתות הנדסה מר גוליברודה יקיר
9512.4409.01 אלגורתמים ברשתות שו"ת
9512.4409.01 שו"ת
0512.4462.01 מבוא לתקשורת מחשבים שיעור ג 16:00-14:00 101 כיתות הנדסה מר פרי יונדב
0512.4462.01 שיעור ד 12:00-11:00 103 כיתות הנדסה מר פרי יונדב
0512.4462.02 מבוא לתקשורת מחשבים תרגיל ד 13:00-12:00 103 כיתות הנדסה מר גינזבורג דביר
0512.4462.03 מבוא לתקשורת מחשבים תרגיל ד 14:00-13:00 207 כיתות הנדסה מר גינזבורג דביר
0512.4491.03 מעבדה מתקדמת בתקשורת מחשבים מעבדה לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה פרופ' פת-שמיר בועז
0512.4491.04 מעבדה מתקדמת בתקשורת מחשבים תרגיל ג 20:00-18:00 008 כיתות הנדסה
0512.4492.06 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב מעבדה ב 12:00-09:00 204 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
0512.4492.07 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב מעבדה ב 17:00-14:00 204 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
0512.4492.08 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב מעבדה ג 12:00-09:00 204 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
0512.4492.09 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב מעבדה ג 17:00-14:00 204 כיתות הנדסה פרופ' אבן גיא
0512.4492.10 מעבדה מתקדמת במבנה המחשב תרגיל ה 14:00-12:00 008 כיתות הנדסה מר מרקוב מרקו
מר ונה דניאל
0512.4493.03 מעבדה מתקדמת בשפת C מעבדה א 19:00-16:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר אבירם נמרוד
0512.4493.04 מעבדה מתקדמת בשפת C תרגיל א 20:00-19:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר אבירם נמרוד
0512.4503.01 ממירים ממותגים בתדר גבוה שו"ת ג 14:00-12:00 206 כיתות הנדסה ד"ר מדיני דרור
0512.4503.01 שו"ת ה 15:00-13:00 103 תוכנה ד"ר מדיני דרור
0512.4505.01 בעיות טכנו כלכליות של מערכות הספק שו"ת ג 12:00-08:00 406 וולפסון ד"ר בק יובל
מר תייר טל
0512.4590.02 מעבדה מתקדמת בהמרת אנרגיה מעבדה ה 13:00-10:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.4590.03 מעבדה מתקדמת בהמרת אנרגיה מעבדה ה 18:00-15:00 132 וולפסון פרופ שמילוביץ דורון
מר בשארה בשארה
0512.4602.01 מבוא לתקשורת אופטית שו"ת ג 14:00-12:00 205 כיתות הנדסה פרופ אייל אבישי
מר ויסמן שרון
0512.4602.01 שו"ת ה 17:00-15:00 103 תוכנה פרופ אייל אבישי
מר ויסמן שרון
0512.4803.01 התקני מיקרוגל אקטיביים שו"ת ד 16:00-13:00 101 תוכנה פרופ' ג'רבי אליהו
0512.4660.01 אופטיקה קלאסית שו"ת א 10:00-08:00 103 תוכנה פרופ' מנדלוביץ דוד
מר אלמלאם שי אברהם
0512.4660.01 שו"ת ג 10:00-08:00 103 תוכנה פרופ' מנדלוביץ דוד
מר אלמלאם שי אברהם
0512.4690.02 מעבדה מתקדמת באלקטרו-אופטיקה מעבדה 012 וולפסון פרופ' אלנבוגן טל
0512.4702.01 מבוא למערכות מיקרו-אלקטרו-מכניות שו"ת ד 12:00-10:00 101 תוכנה פרופ' חנין יעל
מר בנז'מין ארז
0512.4702.01 שו"ת ה 12:00-10:00 103 תוכנה פרופ' חנין יעל
מר בנז'מין ארז
0512.4703.01 מבוא לתכנון מעגלי VLSI שיעור ב 19:00-16:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' שחם יוסף
0512.4703.02 מבוא לתכנון מעגלי VLSI תרגיל ה 13:00-12:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר קוקלין יבגני
0512.4703.03 מבוא לתכנון מעגלי VLSI תרגיל ה 10:00-09:00 104 תוכנה מר קוקלין יבגני
0512.4705.01 התקנים אלקטרוניים מתקדמים שיעור ד 19:00-16:00 102 כיתות הנדסה פרופ' שחם יוסף
0512.4705.02 התקנים אלקטרוניים מתקדמים תרגיל ה 10:00-09:00 130 וולפסון
0512.4705.03 התקנים אלקטרוניים מתקדמים תרגיל ה 13:00-12:00 108 וולפסון
0512.4790.02 מעבדה מתקדמת להתקנים מעבדה 005 כיתות הנדסה פרופ' שחם יוסף
0512.4800.01 הנדסת מיקרוגלים שו"ת ב 18:00-16:00 207 כיתות הנדסה פרופ' בוג אמיר
ד"ר גרב חונה
0512.4800.01 שו"ת ד 18:00-16:00 001 כיתות הנדסה פרופ' בוג אמיר
ד"ר גרב חונה
0555.3801.01 אנטומיה ופיזיולוגיה למהנדסים שו"ת א 12:00-10:00 001 כיתות הנדסה ד"ר שביט גבריאל
0555.3801.01 שו"ת ה 13:00-11:00 101 תוכנה ד"ר שביט גבריאל
0555.4551.01 ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית שיעור ב 14:00-12:00 134 וולפסון ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
גב' צלנצ'וק קרן
0555.4551.01 שיעור ד 15:00-13:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר שהרבני-יוסף אורנה
גב' צלנצ'וק קרן
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive