תואר ראשון הנדסת חומרים - מערכת שעות סמסטר ב'

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0581.1118.01 מבוא מתמטי 2 לתכנית חומרים-כימיה שיעור ד 14:00-12:00 103 תוכנה ד"ר יוסף יצחק
0581.1118.01 שיעור ה 12:00-10:00 103 תוכנה ד"ר יוסף יצחק
0581.1118.02 מבוא מתמטי 2 לתכנית חומרים-כימיה תרגיל ג 16:00-14:00 103 תוכנה
0509.2192.01 כתיבה טכנית באנגלית שיעור א 19:00-17:00 ד"ר סוסמן אב-רון אביבה
0509.2192.02 כתיבה טכנית באנגלית שיעור ג 11:00-09:00 008 תוכנה ד"ר סוסמן אב-רון אביבה
0555.2407.03 מכניקת המוצקים שיעור ה 15:00-12:00 106 תוכנה ד"ר לסמן איילת
0555.2407.04 מכניקת המוצקים תרגיל ד 16:00-15:00 106 תוכנה מר גולן עילם
0581.3122.01 מבוא למדע חישובי בחומרים שיעור ב 10:00-08:00 101 תוכנה ד"ר טרשצ'וק פולינה
0581.3122.01 שיעור א 09:00-08:00 101 תוכנה ד"ר טרשצ'וק פולינה
0581.3122.02 מבוא למדע חישובי בחומרים תרגיל ד 19:00-17:00 008 כיתות הנדסה גב' כהן נתנאלה
0581.3123.01 דיפוזיה במוצקים שיעור ה 20:00-17:00 207 כיתות הנדסה מר המו אלירן
0581.3123.02 דיפוזיה במוצקים תרגיל ג 15:00-14:00 001 כיתות הנדסה מר המו אלירן
0581.3181.01 התנהגות מכנית של חומרים שיעור ד 15:00-12:00 104 תוכנה פרופ' גולדפרב אילן
0581.3181.02 התנהגות מכנית של חומרים תרגיל ג 16:00-15:00 205 כיתות הנדסה מר שור סטניסלב
0581.3331.01 מפגשי מדע וטכנולוגיה 2 סדנה
0581.3411.01 קריאה מודרכת 2 ק"מ
0581.3294.01 חניכה אישית 2 הדרכה אישית
0581.4111.01 חומרים מרוכבים 2 שו"ת ב 20:00-17:00 001 כיתות הנדסה פרופ' וינברג אמוץ
0581.4114.01 תהליכי עיבוד וייצור חומרים 2 שיעור ד 17:00-14:00 001 כיתות הנדסה ד"ר ישמח אריאל
0581.4115.01 בחירת חומרים שיעור ד 11:00-08:00 008 כיתות הנדסה פרופ' אליעז נעם
0581.4115.02 בחירת חומרים תרגיל ד 12:00-11:00 008 כיתות הנדסה מר סבטלציקי דוד
0581.4132.01 מבוא לקריסטלוגרפיה ואנליזה מבנית שיעור ב 12:00-09:00 206 כיתות הנדסה ד"ר גורפמן סמיון
0581.4132.02 מבוא לקריסטלוגרפיה ואנליזה מבנית תרגיל ד 16:00-15:00 101 תוכנה גב' ורטהיים ליאור
9581.4132.01 מבוא לקריסטלוגרפיה ואנליזה מבנית שיעור ד"ר גורפמן סמיון
0581.3133.01 אפיון חומרים שיעור ב 16:00-13:00 103 תוכנה פרופ' ריכטר שחר
0581.3133.02 אפיון חומרים תרגיל ב 17:00-16:00 103 תוכנה מר רובינסקי לב
0581.5002.02 סמינר משותף סמינר
0351.2206.01 קוונטים וקשר כימי שיעור א 14:00-12:00 ד"ר כהן גיא
0351.2206.01 שיעור א 17:00-16:00 ד"ר כהן גיא
0351.2206.01 שיעור ג 17:00-15:00 ד"ר כהן גיא
0351.2206.03 קוונטים וקשר כימי תרגיל ג 15:00-13:00
0351.2305.01 כימיה אורגנית 2 שיעור א 16:00-14:00 פרופ' שבת דורון
0351.2305.01 שיעור ג 10:00-08:00 פרופ' שבת דורון
0351.2305.02 כימיה אורגנית 2 תרגיל ג 11:00-10:00
0351.2305.03 כימיה אורגנית 2 תרגיל ג 12:00-11:00
0351.1825.01 קינטיקה שיעור ה 14:00-12:00 פרופ' מרקוביץ גיל
0351.1825.04 קינטיקה תרגיל ד 16:00-15:00
0351.1108.01 מעבדה בכימיה 1 מעבדה א 15:00-08:00 פרופ' גולודניצקי דינה
0351.1108.02 מעבדה בכימיה 1 מעבדה ב 15:00-08:00 ד"ר קמינקר איליה
0351.1109.01 מבוא לכימיה אורגנית שיעור ה 10:00-08:00 פרופ' פורטנוי משה
0351.1109.04 מבוא לכימיה אורגנית תרגיל ד 17:00-16:00
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive