מערכת שעות קורסי שרות סמסטר ב' - תשפ"ב

מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0509.1117.10 כלים מתמטיים לפיזיקה שיעור ב 10:00-08:00 134 וולפסון גב' קניג מירי
0509.1117.11 כלים מתמטיים לפיזיקה תרגיל ה 15:00-13:00 206 כיתות הנדסה מר כהן איתמר
0509.1118.10 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל שיעור ב 16:00-14:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר ברומברג עומר
0509.1118.10 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל שיעור ד 12:00-10:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר ברומברג עומר
0509.1118.11 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל תרגיל ה 12:00-10:00 130 וולפסון גב' אלקניד מיכל
0509.1445.01 משוואות דיפרנציאליות רגילות לתעו"נ שיעור א 16:00-13:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר כהן בועז
0509.1445.02 משוואות דיפרנציאליות רגילות לתעו"נ תרגיל ד 17:00-16:00 120 וולפסון מר צוקר שי
0509.1445.03 משוואות דיפרנציאליות רגילות לתעו"נ תרגיל ד 16:00-15:00 205 כיתות הנדסה מר צוקר שי
0509.1447.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לתעו"נ שיעור א 12:00-10:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר לנדסמן גיא
0509.1447.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לתעו"נ שיעור ב 10:00-08:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר לנדסמן גיא
0509.1447.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לתעו"נ תרגיל ה 13:00-11:00 206 כיתות הנדסה מר ברכאן אלון
0509.1447.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לתעו"נ תרגיל ב 15:00-13:00 106 תוכנה מר ברכאן אלון
0509.1545.01 משוואות דיפרנציאליות רגילות לביו רפואה שיעור ב 11:00-08:00 ד"ר אמיר ענת
0509.1545.02 משוואות דיפרנציאליות רגילות לביו רפואה תרגיל ד 16:00-15:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר לרר שי
0509.1545.03 משוואות דיפרנציאליות רגילות לביו רפואה תרגיל ה 16:00-15:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר לרר שי
0509.1547.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לביו רפואה שיעור ג 12:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר מרכוס אפשטיין לודה
0509.1547.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לביו רפואה שיעור ד 12:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר מרכוס אפשטיין לודה
0509.1547.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לביו רפואה תרגיל ה 15:00-13:00 104 תוכנה מר גבאי אריאל
0509.1547.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לביו רפואה תרגיל ב 17:00-15:00 238 וולפסון מר בר ניר יואב
0509.1624.07 אלגברה לינארית למכנית שיעור ג 18:00-15:00 102 רוזנבלט תוכנה מר דביר יניב
0509.1624.07 אלגברה לינארית למכנית שיעור ד 17:00-15:00 001 ( טאו) וולפסון מר דביר יניב
0509.1624.08 אלגברה לינארית למכנית תרגיל ד 19:00-17:00 101 כיתות הנדסה גב' ראט מיה
0509.1645.01 משוואות דיפרנציאליות רגילות למכנית שיעור ב 18:00-15:00 120 וולפסון פרופ' פישלוב דליה
0509.1645.02 משוואות דיפרנציאליות רגילות למכנית תרגיל א 13:00-12:00 206 כיתות הנדסה מר לרר שי
0509.1645.03 משוואות דיפרנציאליות רגילות למכנית תרגיל א 12:00-11:00 406 וולפסון מר לרר שי
0509.1645.05 משוואות דיפרנציאליות רגילות למכנית שיעור ב 18:00-15:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר מרכוס אפשטיין לודה
0509.1645.06 משוואות דיפרנציאליות רגילות למכנית תרגיל ה 13:00-12:00 134 וולפסון מר לרר שי
0509.1646.07 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית שיעור ב 19:00-17:00 101 כיתות הנדסה ד"ר אידלמן יולי
0509.1646.07 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית שיעור ג 18:00-16:00 010 ברודקום ד"ר אידלמן יולי
0509.1646.08 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית תרגיל א 20:00-18:00 238 וולפסון מר בלאיש איתמר
0509.1647.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' למכנית שיעור ב 14:00-12:00 103 כיתות הנדסה מר מינקין אלכסנדר
0509.1647.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' למכנית שיעור א 15:00-13:00 101 כיתות הנדסה מר מינקין אלכסנדר
0509.1647.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' למכנית תרגיל ג 15:00-13:00 130 וולפסון מר לוי רפאל
0509.1647.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' למכנית תרגיל ה 14:00-12:00 207 כיתות הנדסה מר בר ניר יואב
0509.1647.05 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' למכנית שיעור ב 14:00-12:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר מעיין יוחאי
0509.1647.05 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' למכנית שיעור א 15:00-13:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר מעיין יוחאי
0509.1647.06 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' למכנית תרגיל ד 12:00-10:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר לוי רפאל
0509.1724.10 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ג 12:00-10:00 020 אודיטוריום הנדסה דר' שצ'רבק אינה
0509.1724.10 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ב 13:00-10:00 020 אודיטוריום הנדסה דר' שצ'רבק אינה
0509.1724.11 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ד 15:00-13:00 118 וולפסון גב בשן סהר
0509.1724.12 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ד 18:00-16:00 118 וולפסון גב בשן סהר
0509.1745.01 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ד 12:00-09:00 101 כיתות הנדסה ד"ר אמיר ענת
0509.1745.02 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ה 14:00-13:00 118 וולפסון מר רוטמן גיא
0509.1745.03 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ה 15:00-14:00 118 וולפסון מר רוטמן גיא
0509.1745.04 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה שיעור א 14:00-11:00 103 כיתות הנדסה ד"ר אמיר ענת
0509.1745.05 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ה 12:00-11:00 207 כיתות הנדסה מר רוטמן גיא
0509.1745.06 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ב 16:00-15:00 134 וולפסון מר רוטמן גיא
0509.1745.07 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ב 16:00-13:00 001 ברודקום ד"ר בן סימון גבריאל
0509.1745.08 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ד 13:00-12:00 108 וולפסון מר צוקר שי
0509.1745.09 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ה 11:00-10:00 238 וולפסון מר צוקר שי
0509.1746.10 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' שיעור ד 10:00-08:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר מעיין יוחאי
0509.1746.10 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' שיעור ג 17:00-15:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר מעיין יוחאי
0509.1746.14 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' תרגיל ג 15:00-13:00 118 וולפסון מר מילוא תומר
0509.1746.15 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' תרגיל א 19:00-17:00 118 וולפסון מר מילוא תומר
0509.1747.04 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל שיעור א 15:00-13:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר לנדסמן גיא
0509.1747.04 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל שיעור ב 15:00-13:00 102 כיתות הנדסה ד"ר לנדסמן גיא
0509.1747.05 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל תרגיל ה 12:00-10:00 118 וולפסון מר קשת עומר
0509.1747.06 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל תרגיל ה 14:00-12:00 120 וולפסון מר קשת עומר
0509.1747.07 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל שיעור ב 15:00-13:00 101 כיתות הנדסה ד"ר מרכוס אפשטיין לודה
0509.1747.07 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל שיעור ה 11:00-09:00 101 כיתות הנדסה ד"ר מרכוס אפשטיין לודה
0509.1747.08 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל תרגיל א 17:00-15:00 207 כיתות הנדסה מר בלומברג רועי
0509.1747.09 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל תרגיל ה 14:00-12:00 130 וולפסון מר בלומברג רועי
0509.1747.10 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל שיעור א 12:00-10:00 001 ברודקום ד"ר פריד סלע
0509.1747.10 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל שיעור ב 10:00-08:00 001 ברודקום ד"ר פריד סלע
0509.1747.11 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל תרגיל ד 18:00-16:00 130 וולפסון מר אגין אלון
0509.1747.12 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל תרגיל ה 14:00-12:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר אגין אלון
0509.1820.19 תכנות - (פייתון) שיעור ד 18:00-16:00 102 כיתות הנדסה
0509.1820.20 תכנות - (פייתון) תרגיל ב 11:00-09:00 108 וולפסון
0509.1820.21 תכנות - (פייתון) תרגיל ה 14:00-12:00 238 וולפסון
0509.1820.24 תכנות - (פייתון) שיעור ג 10:00-08:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל
0509.1820.25 תכנות - (פייתון) תרגיל ד 17:00-15:00 206 כיתות הנדסה
0509.1826.04 פיזיקה 1 שיעור ה 15:00-13:00 001 ברודקום ד"ר סויפר הדס
0509.1826.04 פיזיקה 1 שיעור ד 12:00-10:00 006(מלמד) מלמד ד"ר סויפר הדס
0509.1826.05 פיזיקה 1 תרגיל ב 15:00-13:00 010 ברודקום מר נסטור עמית
0509.1826.06 פיזיקה 1 תרגיל א 10:00-08:00 104 תוכנה מר נסטור עמית
0509.1826.08 פיזיקה 1 שיעור ב 15:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר טרכטנברוט בנימין
0509.1826.08 פיזיקה 1 שיעור ד 10:00-08:00 009 אולם לב ד"ר טרכטנברוט בנימין
0509.1826.09 פיזיקה 1 תרגיל ה 17:00-15:00 104 תוכנה מר שרייר נדב
0509.1826.10 פיזיקה 1 תרגיל ד 17:00-15:00 238 וולפסון מר שרייר נדב
0509.1829.10 פיזיקה (2) שיעור ד 15:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' סופר אבנר
0509.1829.10 פיזיקה (2) שיעור ה 10:00-08:00 009 אולם לב פרופ' סופר אבנר
0509.1829.11 פיזיקה (2) תרגיל ב 12:00-10:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר גרשוני יונתן
0509.1829.12 פיזיקה (2) תרגיל ב 12:00-10:00 134 וולפסון מר אלגזי זמיר
0509.1829.13 פיזיקה (2) שיעור ג 15:00-13:00 102 כיתות הנדסה ד"ר פומרנץ ישי
0509.1829.13 פיזיקה (2) שיעור ה 12:00-10:00 009 אולם לב ד"ר פומרנץ ישי
0509.1829.14 פיזיקה (2) תרגיל ד 20:00-18:00 108 וולפסון מר אלגזי זמיר
0509.1829.15 פיזיקה (2) תרגיל א 14:00-12:00 130 וולפסון מר גרשוני יונתן
0509.1829.16 פיזיקה (2) שיעור א 10:00-08:00 009 אולם לב פרופ' סבטיצקי בנימין
0509.1829.16 פיזיקה (2) שיעור ב 12:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' סבטיצקי בנימין
0509.1829.17 פיזיקה (2) תרגיל ד 16:00-14:00 020 אודיטוריום הנדסה מר רזניק גרגורי
0509.1829.18 פיזיקה (2) תרגיל ד 14:00-12:00 020 אודיטוריום הנדסה מר רזניק גרגורי
0509.1834.07 מעבדה בפיזיקה מעבדה ג 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר ד"ר לחיני יואב
0509.1834.08 מעבדה בפיזיקה מעבדה ג 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר ד"ר לחיני יואב
0509.1834.09 מעבדה בפיזיקה מעבדה ה 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר ד"ר לחיני יואב
0509.1834.10 מעבדה בפיזיקה מעבדה ה 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר ד"ר לחיני יואב
0509.1834.11 מעבדה בפיזיקה מעבדה ד 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר ד"ר לחיני יואב
0509.1834.12 מעבדה בפיזיקה מעבדה ד 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר ד"ר לחיני יואב
0509.1834.13 מעבדה בפיזיקה מעבדה ה 17:00-13:00 201 פיזיקה שנקר ד"ר לחיני יואב
0509.1834.14 מעבדה בפיזיקה מעבדה ה 17:00-13:00 201 פיזיקה שנקר ד"ר לחיני יואב
0509.1834.15 מעבדה בפיזיקה מעבדה ג 17:00-13:00 201 פיזיקה שנקר ד"ר לחיני יואב
0509.2192.01 כתיבה טכנית באנגלית שיעור ג 10:00-08:00 008 כיתות הנדסה ד"ר סוסמן אב-רון אביבה
0509.2192.02 כתיבה טכנית באנגלית שיעור ד 10:00-08:00 008 כיתות הנדסה ד"ר סוסמן אב-רון אביבה
0509.2801.08 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה שיעור ב 11:00-08:00 207 כיתות הנדסה ד"ר משיח- יעקבי איילה
0509.2801.09 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תרגיל ה 13:00-12:00 108 וולפסון מר בריף יובל
0509.2801.12 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תרגיל ה 14:00-13:00 108 וולפסון מר בריף יובל
0509.2804.06 אנליזה נומרית שיעור ב 16:00-13:00 002 דן-דוד ד"ר גרומברג נירה
0509.2804.07 אנליזה נומרית תרגיל ד 12:00-11:00 134 וולפסון מר גולן עמית
0509.2804.08 אנליזה נומרית תרגיל א 15:00-14:00 108 וולפסון מר גולן עמית
0509.2843.12 אנליזה הרמונית שיעור ג 12:00-10:00 103 כיתות הנדסה ד"ר פרחי אלזה
0509.2843.13 אנליזה הרמונית תרגיל ד 16:00-15:00 120 וולפסון מר מוקטרן מועתז
0509.2843.14 אנליזה הרמונית תרגיל ג 14:00-13:00 120 וולפסון מר מוקטרן מועתז
0509.2843.15 אנליזה הרמונית שיעור ג 12:00-10:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל ד"ר מעיין יוחאי
0509.2843.16 אנליזה הרמונית תרגיל ד 13:00-12:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר מוקטרן מועתז
0509.2844.13 פונקציות מרוכבות שיעור ג 14:00-12:00 103 כיתות הנדסה ד"ר אמיר ענת
0509.2844.14 פונקציות מרוכבות תרגיל ה 10:00-09:00 118 וולפסון מר רוטמן גיא
0509.2844.15 פונקציות מרוכבות תרגיל ד 17:00-16:00 008 כיתות הנדסה מר רוטמן גיא
0509.2846.04 משוואות דיפרנציאליות חלקיות שיעור ג 15:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר גרומברג נירה
0509.2846.05 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ג 16:00-15:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל גב' קולטון גיל בר
0509.2846.06 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ה 16:00-15:00 134 וולפסון מר רייני יוני
0509.2846.07 משוואות דיפרנציאליות חלקיות שיעור ב 13:00-11:00 010 ברודקום ד"ר דוראל ללה
0509.2846.08 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ג 10:00-09:00 206 כיתות הנדסה מר רייני יוני
0509.2846.09 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ג 17:00-16:00 120 וולפסון גב' קולטון גיל בר
0509.2846.10 משוואות דיפרנציאליות חלקיות שיעור א 14:00-12:00 010 ברודקום מר חנן אבי
0509.2846.11 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ג 15:00-14:00 120 וולפסון גב' רוסטיין ברנדה
0509.2846.12 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ג 13:00-12:00 108 וולפסון גב' רוסטיין ברנדה
0509.2846.13 משוואות דיפרנציאליות חלקיות שיעור א 16:00-14:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר דוראל ללה
0509.2846.14 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל א 14:00-13:00 207 כיתות הנדסה מר רייני יוני
0509.2846.15 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ב 17:00-16:00 020 אודיטוריום הנדסה מר ארז רון
0509.2846.50 Partial Differential Equa שיעור ב 10:00-08:00 001 כיתות הנדסה ד"ר גרומברג נירה
0509.2846.51 Partial Differential Equa תרגיל ג 17:00-16:00 101 כיתות הנדסה מר ארז רון
0555.1140.01 הסתברות שיעור ג 10:00-08:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר אגאי נירית
0555.1140.02 הסתברות תרגיל ד 17:00-16:00 104 תוכנה מר בן גיגי רועי
0555.1140.03 הסתברות תרגיל ה 17:00-16:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר בן גיגי רועי
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>