מערכת שעות קורסי שרות סמסטר ב' - תשפ"א

מס' קורס שם קורס אופן הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0509.1117.10 כלים מתמטיים לפיזיקה שיעור ב 10:00-08:00 101 כיתות הנדסה ד"ר כהן רועי
0509.1117.11 כלים מתמטיים לפיזיקה תרגיל ג 10:00-08:00 108 וולפסון מר כהן איתמר
0509.1118.10 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל שיעור ד 12:00-10:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' וולנסקי תומר
0509.1118.10 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל שיעור ב 16:00-14:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' וולנסקי תומר
0509.1118.11 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל תרגיל ה 12:00-10:00 120 וולפסון גב' אלקניד מיכל
0509.1118.12 מכניקה קלאסית להנדסת חשמל תרגיל ה 12:00-10:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר גרשוני יונתןן
0509.1445.01 משוואות דיפרנציאליות רגילות לתעו"נ שיעור א 18:00-15:00 101 כיתות הנדסה ד"ר כהן בועז
0509.1445.02 משוואות דיפרנציאליות רגילות לתעו"נ תרגיל ה 15:00-14:00 130 וולפסון מר לרר שי
0509.1445.03 משוואות דיפרנציאליות רגילות לתעו"נ תרגיל ה 14:00-13:00 103 כיתות הנדסה מר לרר שי
0509.1447.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לתעו"נ שיעור ה 13:00-11:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר מרכוס אפשטיין לודה
0509.1447.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לתעו"נ שיעור ד 10:00-08:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר מרכוס אפשטיין לודה
0509.1447.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לתעו"נ תרגיל ד 12:00-10:00 130 וולפסון גב' גלנטי ליאן
0509.1447.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לתעו"נ תרגיל ד 15:00-13:00 108 וולפסון מר לוי רפאל
0509.1545.01 משוואות דיפרנציאליות רגילות לביו רפואה שיעור ב 12:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה מר ארז רון
0509.1545.01 משוואות דיפרנציאליות רגילות לביו רפואה שיעור ד 15:00-14:00 102 רוזנבלט תוכנה מר ארז רון
0509.1545.02 משוואות דיפרנציאליות רגילות לביו רפואה תרגיל ה 16:00-15:00 134 וולפסון מר וישנבסקי לאוניד
0509.1545.03 משוואות דיפרנציאליות רגילות לביו רפואה תרגיל ה 15:00-14:00 103 כיתות הנדסה מר וישנבסקי לאוניד
0509.1547.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לביו רפואה שיעור ד 12:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר מרכוס אפשטיין לודה
0509.1547.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לביו רפואה שיעור ג 12:00-10:00 003 דן-דוד ד"ר מרכוס אפשטיין לודה
0509.1547.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לביו רפואה תרגיל ב 16:00-14:00 134 וולפסון מר יריב אלון
0509.1547.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לביו רפואה תרגיל ב 18:00-16:00 134 וולפסון מר סלמה רועי
0509.1624.07 אלגברה לינארית למכנית שיעור ד 19:00-16:00 102 כיתות הנדסה מר דביר יניב
0509.1624.07 אלגברה לינארית למכנית שיעור ג 20:00-18:00 238 וולפסון מר דביר יניב
0509.1624.08 אלגברה לינארית למכנית תרגיל א 20:00-18:00 102 כיתות הנדסה מר דיסקין סהר
0509.1645.01 משוואות דיפרנציאליות רגילות למכנית שיעור א 18:00-15:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' פישלוב דליה
0509.1645.02 משוואות דיפרנציאליות רגילות למכנית תרגיל ג 14:00-13:00 101 כיתות הנדסה מר רוטמן גיא
0509.1645.03 משוואות דיפרנציאליות רגילות למכנית תרגיל ד 13:00-12:00 108 וולפסון מר רוטמן גיא
0509.1645.04 משוואות דיפרנציאליות רגילות למכנית תרגיל ה 18:00-17:00 108 וולפסון מר כלב איתי
0509.1646.07 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית שיעור ב 19:00-17:00 102 כיתות הנדסה פרופ' יעקובוב יעקב
0509.1646.07 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית שיעור ג 18:00-16:00 130 וולפסון פרופ' יעקובוב יעקב
0509.1646.08 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' למכנית תרגיל ה 20:00-18:00 101 כיתות הנדסה מר שלו תום
0509.1647.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' למכנית שיעור ג 10:00-08:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר מרכוס אפשטיין לודה
0509.1647.01 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' למכנית שיעור ה 10:00-08:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר מרכוס אפשטיין לודה
0509.1647.02 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' למכנית תרגיל א 15:00-13:00 238 וולפסון מר לוי רפאל
0509.1647.03 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' למכנית תרגיל א 15:00-13:00 118 וולפסון מר זנגביל איתמר
0509.1724.10 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ג 12:00-10:00 ד"ר פריד סלע
0509.1724.10 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ב 13:00-10:00 ד"ר פריד סלע
0509.1724.11 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ד 15:00-13:00 102 כיתות הנדסה מר מוזפר קוסאי
0509.1724.12 אלגברה לינארית לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ה 18:00-16:00 130 וולפסון מר מוזפר קוסאי
0509.1745.01 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה שיעור א 15:00-12:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר אמיר ענת
0509.1745.02 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ה 12:00-11:00 238 וולפסון מר רוטמן גיא
0509.1745.03 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ב 15:00-14:00 101 כיתות הנדסה מר רוטמן גיא
0509.1745.04 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ב 12:00-09:00 001 ( טאו) וולפסון ד"ר אמיר ענת
0509.1745.05 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ג 10:00-09:00 134 וולפסון מר רוטמן גיא
0509.1745.06 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ה 13:00-12:00 108 וולפסון מר רוטמן גיא
0509.1745.07 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה שיעור ה 16:00-13:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר ארז רון
0509.1745.08 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל א 14:00-13:00 134 וולפסון מר אמיר גיא
0509.1745.09 משוואות דיפרנציאליות רגילות לחשמל ואלקטרוניקה תרגיל ב 12:00-11:00 134 וולפסון מר אמיר גיא
0509.1745.50 Ordinary Differential Equations for Electrical Engineering שיעור ג 18:00-15:00 020 אודיטוריום הנדסה ד"ר טל עזר הלל
0509.1745.51 Ordinary Differential Equations for Electrical Engineering תרגיל ה 14:00-13:00 020 אודיטוריום הנדסה מר קנבסקי איליה
0509.1746.10 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' שיעור ג 15:00-13:00 103 כיתות הנדסה מר מינקין אלכסנדר
0509.1746.10 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' שיעור ה 15:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה מר מינקין אלכסנדר
0509.1746.14 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' תרגיל ה 10:00-08:00 102 כיתות הנדסה מר בלאיש איתמר
0509.1746.15 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 1 ב' תרגיל ד 10:00-08:00 130 וולפסון מר בלאיש איתמר
0509.1747.04 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל שיעור א 11:00-09:00 101 כיתות הנדסה מר מינקין אלכסנדר
0509.1747.04 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל שיעור ב 18:00-16:00 101 כיתות הנדסה מר מינקין אלכסנדר
0509.1747.05 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל תרגיל ה 15:00-13:00 134 וולפסון מר שבתאי אוד
0509.1747.06 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל תרגיל ה 13:00-11:00 103 כיתות הנדסה מר שבתאי אוד
0509.1747.07 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל שיעור ב 15:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה מר יגר ירון
0509.1747.07 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל שיעור ג 16:00-14:00 102 כיתות הנדסה מר יגר ירון
0509.1747.08 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל תרגיל ה 13:00-11:00 206 כיתות הנדסה מר שמואלי רועי
0509.1747.09 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל תרגיל ה 16:00-14:00 108 וולפסון מר שמואלי רועי
0509.1747.10 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל שיעור ב 10:00-08:00 ד"ר לנדסמן גיא
0509.1747.10 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל שיעור ג 17:00-15:00 ד"ר לנדסמן גיא
0509.1747.11 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל תרגיל ד 12:00-10:00 134 וולפסון מר צמחוני תומר
0509.1747.12 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי 2 ב' לאלקטרוניקה וחשמל תרגיל ה 12:00-10:00 134 וולפסון מר צמחוני תומר
0509.1747.50 Calculus 2b for Electrical Engineering שיעור ג 12:00-10:00 207 כיתות הנדסה פרופ' אוסטרובר ירון
0509.1747.50 Calculus 2b for Electrical Engineering שיעור א 12:00-10:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' אוסטרובר ירון
0509.1747.51 Calculus 2b for Electrical Engineering תרגיל ה 13:00-11:00 207 כיתות הנדסה מר סלמה רועי
0509.1820.19 תכנות - (פייתון) שיעור ד 18:00-16:00 001 ( טאו) וולפסון מר צימרמן איתמר
0509.1820.20 תכנות - (פייתון) תרגיל ג 14:00-12:00 134 וולפסון מר גפט צבי גרגורי
0509.1820.21 תכנות - (פייתון) תרגיל ה 14:00-12:00 118 וולפסון מר ירון יואב
0509.1820.22 תכנות - (פייתון) תרגיל ג 18:00-16:00 118 וולפסון מר גפט צבי גרגורי
0501.1820 תכנות פייתון תגבור תגבור א 19:00-17:00
0509.1826.04 פיזיקה 1 שיעור א 14:00-12:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' ברעד שמשון
0509.1826.04 פיזיקה 1 שיעור ד 17:00-15:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' ברעד שמשון
0509.1826.05 פיזיקה 1 תרגיל ב 15:00-13:00 238 וולפסון מר אברהם שילה
0509.1826.06 פיזיקה 1 תרגיל ב 17:00-15:00 130 וולפסון מר אברהם שילה
0509.1826.08 פיזיקה 1 שיעור ב 14:00-12:00 101 כיתות הנדסה ד"ר טרכטנברוט בנימין
0509.1826.08 פיזיקה 1 שיעור ד 10:00-08:00 101 כיתות הנדסה ד"ר טרכטנברוט בנימין
0509.1826.09 פיזיקה 1 תרגיל ה 15:00-13:00 238 וולפסון מר שרייר נדב
0509.1826.10 פיזיקה 1 תרגיל ה 18:00-16:00 120 וולפסון מר שרייר נדב
0509.1829.10 פיזיקה (2) שיעור ב 14:00-12:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' סופר אבנר
0509.1829.10 פיזיקה (2) שיעור ג 14:00-12:00 009 אולם לב פרופ' סופר אבנר
0509.1829.11 פיזיקה (2) תרגיל ה 10:00-08:00 101 כיתות הנדסה מר חן בר
0509.1829.12 פיזיקה (2) תרגיל ה 18:00-16:00 134 וולפסון מר אריאלי אורי
0509.1829.13 פיזיקה (2) שיעור ג 15:00-13:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר פומרנץ ישי
0509.1829.13 פיזיקה (2) שיעור ה 12:00-10:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר פומרנץ ישי
0509.1829.14 פיזיקה (2) תרגיל ד 20:00-18:00 134 וולפסון מר אריאלי אורי
0509.1829.15 פיזיקה (2) תרגיל א 12:00-10:00 134 וולפסון גב' ויזנר מעיין
0509.1829.16 פיזיקה (2) שיעור ג 13:00-11:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר פומרנץ ישי
0509.1829.16 פיזיקה (2) שיעור ה 10:00-08:00 102 רוזנבלט תוכנה ד"ר פומרנץ ישי
0509.1829.17 פיזיקה (2) תרגיל א 15:00-13:00 108 וולפסון גב' ויזנר מעיין
0509.1829.18 פיזיקה (2) תרגיל א 15:00-13:00 101 כיתות הנדסה מר חן בר
0509.1829.50 (2) Physics שיעור ה 10:00-08:00 020 אודיטוריום הנדסה פרופ' ויידמן לב
0509.1829.50 (2) Physics שיעור ד 15:00-13:00 006(מלמד) מלמד פרופ' ויידמן לב
0509.1829.51 (2) Physics תרגיל ג 15:00-13:00 020 אודיטוריום הנדסה מר רוזנמן גרי
0509.1834.07 מעבדה בפיזיקה מעבדה ג 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
ד"ר אופנהיימר נעמי
0509.1834.08 מעבדה בפיזיקה מעבדה ג 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
ד"ר אופנהיימר נעמי
0509.1834.09 מעבדה בפיזיקה מעבדה ה 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
ד"ר אופנהיימר נעמי
0509.1834.10 מעבדה בפיזיקה מעבדה ה 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
ד"ר אופנהיימר נעמי
0509.1834.11 מעבדה בפיזיקה מעבדה ד 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
ד"ר אופנהיימר נעמי
0509.1834.12 מעבדה בפיזיקה מעבדה ד 12:00-08:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
ד"ר אופנהיימר נעמי
0509.1834.13 מעבדה בפיזיקה מעבדה ה 17:00-13:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
ד"ר אופנהיימר נעמי
0509.1834.14 מעבדה בפיזיקה מעבדה ה 17:00-13:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
ד"ר אופנהיימר נעמי
0509.1834.15 מעבדה בפיזיקה מעבדה ג 17:00-13:00 201 פיזיקה שנקר פרופ' אברמוביץ הלינה
ד"ר אופנהיימר נעמי
0509.2192.01 כתיבה טכנית באנגלית שיעור א 19:00-17:00 ד"ר סוסמן אב-רון אביבה
0509.2192.02 כתיבה טכנית באנגלית שיעור ד 14:00-12:00 ד"ר סוסמן אב-רון אביבה
0509.2801.08 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה שיעור ב 11:00-08:00 103 כיתות הנדסה ד"ר משיח- יעקבי איילה
0509.2801.09 מבוא להסתברות וסטטיסטיקה תרגיל ה 11:00-10:00 020 אודיטוריום הנדסה מר גרבויס דוד
0509.2804.06 אנליזה נומרית שיעור ה 13:00-10:00 001 דן-דוד ד"ר פרחי אלזה
0509.2804.07 אנליזה נומרית תרגיל ג 12:00-11:00 134 וולפסון מר חדי עידו
0509.2804.08 אנליזה נומרית תרגיל ב 15:00-14:00 207 כיתות הנדסה מר חדי עידו
0509.2804.09 אנליזה נומרית שיעור ג 11:00-08:00 001 דן-דוד מר רוזן איתן
0509.2804.10 אנליזה נומרית תרגיל ג 16:00-15:00 130 וולפסון מר לוין תומר
0509.2804.11 אנליזה נומרית תרגיל ה 12:00-11:00 020 אודיטוריום הנדסה מר לוין תומר
0509.2804.12 אנליזה נומרית שיעור ב 13:00-10:00 מר רוזן איתן
0509.2804.13 אנליזה נומרית תרגיל ד 12:00-11:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר לוין תומר
0509.2804.14 אנליזה נומרית תרגיל ג 15:00-14:00 130 וולפסון מר לוין תומר
0509.2804.50 Numerical Analysis שיעור א 12:00-09:00 120 וולפסון ד"ר בטנקוב דמיטרי
0509.2804.51 Numerical Analysis תרגיל ב 14:00-13:00 120 וולפסון מר חדי עידו
0509.2843.12 אנליזה הרמונית שיעור ג 11:00-09:00 002 דן-דוד ד"ר טל עזר הלל
0509.2843.13 אנליזה הרמונית תרגיל ג 12:00-11:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר מוקטרן מועתז
0509.2843.14 אנליזה הרמונית תרגיל ג 13:00-12:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר מוקטרן מועתז
0509.2843.15 אנליזה הרמונית שיעור ג 12:00-10:00 ד"ר פרחי אלזה
0509.2843.16 אנליזה הרמונית תרגיל א 14:00-13:00 102 כיתות הנדסה מר מוקטרן מועתז
0509.2844.13 פונקציות מרוכבות שיעור ה 13:00-11:00 002 דן-דוד ד"ר אמיר ענת
0509.2844.14 פונקציות מרוכבות תרגיל ג 15:00-14:00 134 וולפסון מר לרר שי
0509.2844.15 פונקציות מרוכבות תרגיל ב 14:00-13:00 056 אולם הנדסה בסוצ שאפל מר לרר שי
0509.2846.04 משוואות דיפרנציאליות חלקיות שיעור א 12:00-10:00 103 כיתות הנדסה ד"ר אידלמן יולי
0509.2846.05 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ב 15:00-14:00 104 תוכנה גב' קולטון גיל
0509.2846.06 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ב 12:00-11:00 207 כיתות הנדסה גב' קולטון גיל
0509.2846.07 משוואות דיפרנציאליות חלקיות שיעור ה 10:00-08:00 001 דן-דוד מר חנן אבי
0509.2846.08 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ה 11:00-10:00 108 וולפסון מר חנן אבי
0509.2846.09 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ב 11:00-10:00 134 וולפסון מר אמיר גיא
0509.2846.10 משוואות דיפרנציאליות חלקיות שיעור ד 14:00-12:00 020 אודיטוריום הנדסה מר מוזיקנטוב יבגני
0509.2846.11 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל א 12:00-11:00 238 וולפסון מר אמיר גיא
0509.2846.12 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל א 13:00-12:00 134 וולפסון מר אמיר גיא
0509.2846.13 משוואות דיפרנציאליות חלקיות שיעור א 16:00-14:00 102 כיתות הנדסה ד"ר גרומברג נירה
0509.2846.14 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ב 16:00-15:00 205 כיתות הנדסה גב' קולטון גיל
0509.2846.15 משוואות דיפרנציאליות חלקיות תרגיל ב 13:00-12:00 238 וולפסון גב' קולטון גיל
0509.2846.50 Partial Differential Equa שיעור ה 15:00-13:00 120 וולפסון ד"ר טל עזר הלל
0509.2846.51 Partial Differential Equa תרגיל ב 15:00-14:00 120 וולפסון ד"ר טל עזר הלל
0509.2847.04 מבוא למתמטיקה בדידה שיעור ה 11:00-09:00 103 כיתות הנדסה ד"ר סגל אלכסנדר
0509.2847.05 מבוא למתמטיקה בדידה תרגיל ה 14:00-13:00 130 וולפסון מר פליישר אופיר
0509.2847.06 מבוא למתמטיקה בדידה תרגיל ה 15:00-14:00 104 תוכנה מר פליישר אופיר
0555.1140.01 הסתברות שיעור ג 10:00-08:00 003 דן-דוד ד"ר אשכנזי גלית
0555.1140.02 הסתברות תרגיל ה 17:00-16:00 238 וולפסון מר בן גיגי רועי
0555.1140.03 הסתברות תרגיל ה 16:00-15:00 238 וולפסון מר בן גיגי רועי
אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive