מערכת שעות הנדסת חומרים סמסטר ב'

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0512.4704.01 התקני מצב מוצק שו"ת ג 12:00-10:00 001 כיתות הנדסה פרופ' אלנבוגן טל
מר קוזלוב ויטלי
0512.4704.01 שו"ת ה 15:00-13:00 102 כיתות הנדסה פרופ' אלנבוגן טל
מר קוזלוב ויטלי
0512.4702.01 מבוא למערכות מיקרו-אלקטרו-מכניות שו"ת ד 14:00-12:00 101 תוכנה פרופ' חנין יעל
מר בנז'מין ארז
0512.4702.01 שו"ת ה 12:00-10:00 101 תוכנה פרופ' חנין יעל
מר בנז'מין ארז
0553.7000.01 אתיקה מעשית לתלמידי הנדסה ומדעים שיעור ב 19:00-16:00 206 כיתות הנדסה פרופ' גנות ישראל
0581.5233.01 מיקרוסקופית אלקטרונים חודרים אנליטית שיעור ה 18:00-15:00 פרופ' כהן עמית
0581.5234.01 מעבדה במיקרוסקופית אלקטרונים חודרים אנליטית לאיפיון חומרים T מעבדה ה 18:00-15:00 פרופ' כהן עמית
0581.5332.01 מיקרוסקופית אלקטרונים סורקים (sem) שיעור א 17:00-15:00 008 כיתות הנדסה ד"ר ברקאי זהבה
0581.5232.01 מעבדה במיקרוסקופית אלקטרונים סורקים (SEM) מעבדה א 19:00-15:00 ד"ר ברקאי זהבה
0510.5002.01 אנליזה פונקציונלית שיעור ג 19:00-16:00 001 ( טאו) וולפסון פרופ' וויס ג'ורג'
0510.6610.01 התקנים פוטוניים - עקרונות ויישומים שיעור ג 18:00-15:00 406 וולפסון פרופ' שויער קובי
0510.7003.03 כתיבה מדעית באנגלית שיעור ד 18:00-16:00 010 תוכנה גב' ברוידו מוניקה
0510.7003.04 כתיבה מדעית הדרכה אישית הדרכה אישית לא לשיבוץ לא נדרשת כיתה
0510.7701.01 המרה פוטו-וולטאית של אנרגית שמש שיעור ב 18:00-16:00 104 תוכנה פרופ' רוזנוקס יוסי
0553.5335.01 פולימרים טבעיים ליישומים ביו רפואים שיעור ב 19:00-16:00 207 כיתות הנדסה פרופ' זילברמן מיטל
0581.5002.02 סמינר משותף סמינר
0581.5312.01 חומרים חכמים שיעור ג 19:00-16:00 206 כיתות הנדסה ד"ר ישמח אריאל
0581.5211.01 חומרים אופטיים שיעור א 20:00-17:00 130 וולפסון ד"ר גלון אהוד
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive