תואר שני - הנדסה מכנית סמסטר ב' - מערכת שעות

מס' קורס שם קורס שיטת הוראה יום שעות חדר בניין מרצים
0542.4123.01 תהליכי מעבר חום וחומר שו"ת ג 17:00-15:00 108 וולפסון ד"ר קושניר רועי
0542.4123.01 שו"ת א 16:00-14:00 108 וולפסון ד"ר קושניר רועי
0542.4455.01 בינה חישובית שיעור ב 19:00-16:00 108 וולפסון ד"ר מושיוב עמירם
0542.4455.01 שיעור ה 17:00-16:00 134 וולפסון ד"ר מושיוב עמירם
0542.4622.01 דינמיקה ובקרה של מערכות שו"ת א 19:00-16:00 438 וולפסון ד"ר מושיוב עמירם
0542.4622.01 שו"ת א 20:00-19:00 438 וולפסון ד"ר מושיוב עמירם
0540.6430.01 מכניקה סטטיסטית של חומר גרגריים שיעור ב 19:00-16:00 438 וולפסון פרופ' שוקף יאיר
0540.6700.01 הנדסת מאגרי גז ונפט - יסודות ההפקה שיעור א 19:00-15:00 020 אודיטוריום הנדסה דר רבינוביץ אבינועם
0540.6700.01 שיעור ב 19:00-15:00 134 וולפסון דר רבינוביץ אבינועם
0540.6700.01 שיעור ג 19:00-15:00 118 וולפסון דר רבינוביץ אבינועם
0540.6700.01 שיעור ד 19:00-15:00 206 וולפסון דר רבינוביץ אבינועם
0540.6700.01 שיעור ה 19:00-15:00 206 וולפסון דר רבינוביץ אבינועם
0540.6700.01 שיעור א 19:00-15:00 020 אודיטוריום הנדסה דר רבינוביץ אבינועם
0540.6700.01 שיעור ב 19:00-15:00 134 וולפסון דר רבינוביץ אבינועם
0540.6700.01 שיעור ג 19:00-15:00 118 וולפסון דר רבינוביץ אבינועם
0540.6700.01 שיעור ד 19:00-15:00 206 וולפסון דר רבינוביץ אבינועם
0540.6700.01 שיעור ה 19:00-15:00 206 וולפסון דר רבינוביץ אבינועם
0553.7000.01 אתיקה מעשית לתלמידי הנדסה ומדעים שיעור ג 19:00-16:00 315 רב-תחומי פרופ' גנות ישראל
0510.5001.02 משוואות דיפרנציאליות ואינטגרליות שיעור ו 12:00-09:00 102 רוזנבלט תוכנה פרופ' מלמד בוריס
0510.5002.01 אנליזה פונקציונלית שיעור ג 19:00-16:00 101 כיתות הנדסה פרופ' וויס ג'ורג'
בית הספר להנדסה מכנית(0540)
0540.5000.02 סמינר מחלקתי סמינר ב 15:00-14:00 206 וולפסון ד"ר האושטיין הרמן
0540.6306.01 הידרודינמיקה של גלים שיעור ד 19:00-16:00 108 וולפסון ד"ר טולדו ירון
0540.5300.01 מכניקת זורמים מתקדמת שיעור ב 19:00-16:00 008 כיתות הנדסה פרופ' גלפגט אלכסנדר
0540.5600.01 תכן הנדסי: תאוריה ושיטות מתקדמות שיעור ב 19:00-16:00 205 כיתות הנדסה פרופ' רייך יורם
0540.6407.01 מכניקת השבר שיעור א 19:00-16:00 238 וולפסון פרופ' שרמן דב
0540.6408.01 אנליזת אלמנטים סופיים 1 שיעור ג 18:00-15:00 120 וולפסון פרופ' הררי יצחק
0540.6501.01 מעבר חום-הסעה שיעור ד 19:00-16:00 406 וולפסון פרופ' טייטל יהודה
0540.6450.01 מבוא להנדסה אופטו-מכאנית שיעור ה 19:00-16:00 104 תוכנה ד"ר לינזון יואב
0540.9999.02 עבודת גמר
0540.5999.02 פרוייקט (מסלול ללא תיזה)
0545.5303.01 הערכת סיכוני קרינה ובטיחות קרינה שיעור ג 20:00-17:00 406 וולפסון ד"ר קוך ז'אן
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive