פרופ' חנוך אור

מנהלת הפקולטה להנדסה בדימוס
ניווט מהיר:
פרופ' חנוך אור
טלפון פנימי: 03-6407785
פקס: 03-6407095

תחומי מחקר

עיבוד ספרתי של אותות: דגימה, אינטרפולציה, אקסטרפולציה ושחזור של אפקטים של אורך מלה סופי ומניעתם. מסננים ספרתיים שיטות חיפוש (גרדינט), סנון אדפטיבי. רגישות והקטנתה. שימושי שיטות נומריות בעיבוד אותות ובקרה. בקרה ומערכות: שיטות  לא לינאריות ואוסילציות, רגישות.

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive