תערכות פרויקטים של הנדסה בתחום הרפואה

19 באוגוסט 2019, 9:15 - 11:30 
הפקולטה להנדסה אוניברסיטת תל-אביב 
תערכות פרויקטים של הנדסה בתחום הרפואה

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive