תכנית מצויינות של הפקולטה להנדסה

תכנית  מצויינות

תכנית המצטיינים לתואר ראשון

הפקולטה להנדסה מעוניינת לטפח ולעודד את ערך המצוינות בקרב תלמידיה. תכנית המצטיינים נועדה לפתוח אפשרויות לימוד ומחקר נוספות לתלמידים מצטיינים כבר במהלך התואר הראשון ולעודד תלמידים אלה להמשיך את לימודיהם לתארים גבוהים בפקולטה. התכנית מיועדת למצטייני הדקאן בשנים ב' ו-ג'. עבור כל שנת השתתפות יינתן מענק כספי (כ-5000 ₪).  על מנת להישאר בתכנית ולהימנות על מצטייני הדקאן יש לשמור על ממוצע גבוה (להיות ב-5% העליונים של הכיתה), ולהיות חלק ממצטייני הדקאן באותה שנה. לכל סטודנט בתכנית המצטיינים, ימונה חבר סגל בכיר כחונך אישי. סטודנטים אלה יוכלו ללמוד תכנית לימודים גמישה יותר, באישור, וישתתפו בפעילויות נוספות מעבר לתכנית הלימודים הרגילה כגון: סמינרים, מפגשים עם חברי סגל ודמויות בולטות בתעשייה, סיורים במעבדות ובחברות ובהשתתפות בפרויקט קיץ, בתום שנה שנייה, באחת ממעבדות המחקר בפקולטה. בתום שנה ג' של הלימודים, יוכלו הסטודנטים המצטיינים לעבור למסלול הישיר לתואר שני. סטודנטים בשנה ד' , שיהיו מצטייני דקאן, ולא ימשיכו למסלול הישיר, יוכלו לקחת חלק בפעילות התוכנית אך לא יקבלו מענק כספי.

 

הנדסה ורוח עם הקבץ לימודים במדעי הרוח

ההקבץ מיועד לתלמידים מצטיינים,  שבסיום לימודיהם יעמדו בחזית המחקר והפיתוח הטכנולוגי ויהוו את מנהיגי העתיד הטכנולוגי של מדינת ישראל. ידע בפילוסופיה, היסטוריה וספרות מאפשרים למהנדס לפרוץ את גבולותיו הקוגניטיביים, לפתח פרספקטיבות חדשות ולהוביל תהליכים טכנולוגיים בדרך של יזמות. פריצות דרך משמעותיות הן לעיתים שילוב של חדשנות טכנולוגית עם חזון שאינו טכנולוגי. לדוגמה: הרשתות החברתיות, חכמת ההמונים ומקומו של הענן בעולם החכם. הקבץ הלימודים יתקיים במגמות: הנדסת חשמל ואלקטרוניקה, הנדסה מכנית, הנדסה ביו-רפואית והנדסת תעשייה וניהול.

 

מבנה תכנית הלימודים:

תלמיד שיתקבל להקבץ הנדסה ורוח ילמד את תכנית הלימודים הרגילה של המגמה אליה יתקבל, כאשר בשנים ג' ו-ד' יהיה פטור מקורסי בחירה בהיקף של עד 12 ש"ס.

בנוסף לתכנית הלימודים בהנדסה, ילמד כל תלמיד חטיבה במדעי הרוח בהיקף של 32 ש"ס במסגרת התכנית הרב-תחומית. החטיבה תכלול 2 קורסי מבוא חובה, 12 קורסי ליבה ובחירה, רפרט וסמינריון.

לכל תלמיד בהקבץ ייקבע מנחה אישי שייעץ לו בבחירת הקורסים מתחום מדעי הרוח.

 

לימודי החובה בשנה א:

0662.1011.01 מבוא למחשבה הומאניסטית - 2 ש"ס - סמסטר א'

0662.2119.01 הפילוסופיה של הטכנולוגיה - 2 ש"ס - סמסטר ב'

 

לימודי החובה בשנה ב:

0662.2235.01 ארגומנטציה בפעולה: ניתוח טיעונים וכשלים בזירה הציבורית - 2 ש"ס - סמסטר א' 0662.1338.01 מהי יצירתיות? - 2 ש"ס - סמסטר ב'

0662.1010.01 כתיבה אקדמית - 2 ש"ס – סמסטר ב'

 

לימודי ליבה ובחירה (שנים ב-ד'):

הבחירה בקורסים מתוך הקבצי התכנית הרב-תחומית תיעשה בתאום עם יועץ התכנית, תוך היענות לסקרנות האינטלקטואלית של כל תלמיד ועמידה בדרישות הקדם של הקורסים.

 

סמינרים (שנים ג-ד):

כל תלמיד ישתתף בשני סמינרים בהתאם לתחומי הלימוד שבחר. באחד הסמינרים יכתוב עבודת פרו-סמינר בהיקף של כ-6-8 עמודים, ובשני יכתוב עבודת סמינר בהיקף של כ-20 עמודים.

 

תלמידים בהקבץ זה יהיו פטורים מלימודים בתכנית "כלים שלובים".

ציון הגמר לתלמידי התכנית ישוקלל באופן הבא: 85% מהציון הסופי יהיו קורסי הנדסה, 15% מהציון הסופי יהיו קורסי החטיבה במדעי הרוח.

 

לרישום

 

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive