תכנית המצטיינים של הפקולטה להנדסה

לטיפוח ועידוד ערך המצויינות בקרב תלמידיה

תכנית המצטיינים

תכנית המצטיינים של הפקולטה להנדסה אוניברסיטת תל אביב פותחת אפשרויות לימוד ומחקר נוספות לתלמידים מצטיינים כבר במהלך התואר הראשון, ומעודדת תלמידים אלה להמשיך את לימודיהם לתארים מתקדמים בפקולטה.

 

בתחילת כל שנת לימודים הפקולטה פונה לקבוצה מצומצמת של תלמידים מצטיינים הנמצאים בשנים ב' ו-ג' ללימודיהם. תלמידים אלה מהווים את המועמדים לתכנית המצטיינים. תלמידים אלה יוכלו ללמוד תכנית לימודים גמישה יותר, באישור, ויוזמנו להשתתף בפעילויות נוספות מעבר לתכנית הלימודים הרגילה כגון: סמינרים, מפגשים עם חברי סגל, סיורים במעבדות המחקר בפקולטה.

 

מועמדים המעוניינים להשתתף באופן פעיל בתכנית נדרשים למצוא מנחה מתוך הסגל האקדמי הבכיר בפקולטה, ולהשתלב בפעילות המחקרית תחת הנחייתו, במהלך שנת הלימודים ו/או במהלך חופשת הקיץ.

 

המשתתפים הפעילים בתכנית המצטיינים מקבלים תעודת השתתפות ומלגה כספית נדיבה.

 

אנשי קשר:

מ"מ ראש תכנית המצטיינים: פרופ' תמיר טולר tamirtul@post.tau.ac.il

מזכירת התכנית: גב' נעמה גפני-פלד naamagaf@tauex.tau.ac.il

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive