הנדסה ביו - רפואית - מלגות קיום תואר שלישי

מלגת קיום ניתנת לסטודנטים המקדישים את עיקר זמנם לעבודת המחקר.

הפקולטה והמחלקה רשאיות להחליט על תנאים נוספים ו/או עדכון הקריטריונים

 

תנאי הסף לקבלת מלגת קיום לתלמידי תואר שלישי

  • מינוי מנחה קבוע  מתוך רשימת סגל המחלקה  או סגל הפקולטה ( רשימת תחומי המחקר של המחלקה) 
  • עבודה מחוץ לאוניברסיטה - הסטודנטים מצהירים  שבכוונתם להקדיש את מירב הזמן ללימודים ומחקר.*
  • ניתן לקבל עד  מקסימום 225% מלגה

      * חיילים בקבע או בשירות בסדיר אינם יכולים לקבל מלגת קיום חודשית.

 שלבי התואר:

שלב א'

דוקטורנט שהתקבל לשלב א', יתחיל לקבל מלגה קיום בהתאם לתאריך הקבלה
יש להגיש ולהיבחן על הצעת המחקר  עד שנה- שנה וחצי מיום הקבלה לשלב א'.

שלב ב'

מעבר לשלב ב' מותנה במעבר בחינת המועמדות בהצלחה
המשך מלגת הקיום מותנה במעבר לשלב ב'

סטודנט שהתקבל כמועמד לשלב א', או שהתקבל על תנאי- יש לבדוק עם המזכירות האקדמית האם רשאי לקבל מלגה.

 משך זמן תקופת המלגה

הזכאות למלגה הינה במשך ארבע שנים מרגע הקבלה לשלב א',
ניתן לקבל מלגה של שנה נוספת (חמישית) במימון החוקר בכפוף להחלטתו
המלגה מותנית בקיום ההתחייבויות האקדמיות כפי שייבדקו בתום כל שנת לימודים, ובשיקולים אקדמיים ותקציביים:

המלגה נפסקת בתאריך הגשת עבודת התיזה למזכירות התלמידים או תחילת עבודה מחוץ לאוניברסיטה.

 

משך זמן תקופת המלגה

דוקטורנטים המתקבלים למסלול הישיר לדוקטורט, מקבלים מלגה למשך חמש שנים
המשך קבלת המלגה מותנה במעבר בהצלחה של בחינת המועמדות והמעבר לשלב ב'.

 רמת מלגה

רמה ג' - נועדה לתלמיד מחקר שלב א' עד למועד אישור הצעת המחקר.

מי שהתקבל כמועמד לתלמיד מחקר שלב א' ומבקשים להעניק לו מלגת קיום, יקבל מלגה ברמה ב'. עם התקבלותו כתלמיד מחקר שלב א' תעלה רמת המלגה לרמה ג'.

רמה ד' - נועדה לתלמיד מחקר שלב ב', ותחילתה תהיה מהמועד בו אושרה הצעת המחקר ע"י הוועדה האוניברסיטאית לתלמידי מחקר.

 

היקף המלגות

מלגה ניתנת לפרק זמן מינימלי של סמסטר (חצי שנה). היקפי המלגה האפשריים ניתנים בשיעורים של 50%-225% (בקפיצות של 25%) מערך הבסיס של המלגה, הנקבע לפי רמתה. במקרים מיוחדים ניתן להגיש בקשה להענקת מלגה בהיקף העולה על 225%.

שיעור הבסיס

שיעורן הבסיסי של המלגות נקבע ע"י האוניברסיטה בתחילת כל שנת תקציב, על בסיס השינוי השנתי במדד המחירים לצרכן.

להלן שיעורי המלגות (100%) לשנה"ל תשפ"ד 2023-2024

דרגה סכום לחודש ל 100% מלגה
רמה ב   ₪3,629
רמה ג 4,732  ₪
רמה ד 5,439 ₪

פרס לימודים (תשלום שכר לימוד)

סטודנט המקבל מלגת קיום למשך חצי שנה לפחות, בהיקף של 50% מלגה לפחות- זכאי לקבל "פרס לימודים": מימון שכר הלימוד של הסטודנט   המלגה אינה פוטרת מהתשלומים הנלווים של שכר לימוד. על הסטודנט לשלם רק את התשלומים הנלווים (דמי אבטחה ודמי רווחה, בעלות כוללת של כ 800 ₪ לשנה).

 השתלבות במערך ההוראה של המחלקה

סטודנטים הלומדים בתארים מתקדמים יכולים להשתלב בתכנית הלימודים כפי שמוצע על ידי בית הספר

 זכאות לאישורי חניה בשטחי האוניברסיטה

תלמידים מלגאים זכאים לאישורי חניה בשטחי האוניברסיטה, למשך כל תקופת קבלת המלגה.

הסבר על אופן הגשת הבקשות לקבלת אישורים אלו ניתן למצוא באתר של  יחידת הביטחון .

לאחר הזמנת אישורי החניה במערכת ואישורם ע"י יחידת הביטחון, האישור יגיע למזכירות בית הספר( יש להמתין למייל מהמזכירות)

 אישורים על קבלת מלגות

על-מנת לקבל אישורי זכאות למלגות (עבור מעונות לילדים, או לקבלת משכנתא), יש לפנות למדור מלגות, במזכירות אקדמית, בדוא"ל : annagure@tauex.tau.ac.il.

לבירורים והנחיות סטטוס קבלה ו/או מצב לימודים, נא למזכירות תלמידים תואר שלישי

למלגות נוספות לדוקטורנטים 

כללי סיוע למלגאים באוניברסיטת תשפ"ד

מדור תלמידי מחקר

שכר לימוד

 

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>