גימלאי סגל אקדמי

בית הספר להנדסת חשמל

שםמיקום / זמני קבלהטלפון / פקסדוא"ל
פרופ' חנוך אור
03-6407785
03-6407095
ד"ר אלכסנדרה אינברג
052-8550491
0491 (פנימי)
03-6423508
מרים[מיקי] אלמור
03-6408787
פרופ' יוסף אפלבויםהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 1
03-6409014
03-6407052
פרופ' יאיר באריהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 133
03-6408058
03-6408058
פרופ' בן-ציון בוברובסקיהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 123
03-6407295
03-6407095
פרופ' ראובן בוקסמןהנדסת תוכנה, חדר 507
03-6407364
09-9554705
ד"ר יצחק בייליס
03-6409794
03-5070208
פרופ' יובל ביסטריץהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 142
03-6408174
03-6407095
פרופ' אריה בראונשטייןוולפסון - הנדסה, חדר 105
03-6408124
03-6410189
פרופ' אברהם גוברהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 235
03-6408149
03-6423508
פרופ' עמוס הרדיהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 217
03-6408959
פרופ' שלמה וייסהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 143
054-5729325
03-6407400
03-6407095
פרופ' אנטוני וייסהנדסת תוכנה, חדר 304
03-6407460
03-6405027
פרופ' אהוד וינשטייןהנדסת חשמל - מעבדות
03-6408133
פרופ' זיגמונד זינגרהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 115
03-6490143
03-6407363
03-6410189
פרופ' דניאל זיפרוולפסון - הנדסה
03-6409445
03-6496389
פרופ' משה טורהנדסת תוכנה, חדר 506
03-6408125
03-6405940
פרופ' עודד יניב
03-6407095
פרופ' לאוניד ירושלבסקי
03-6407366
03-6410189
פרופ' נדב לבנוןהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 130
03-6408137
03-6407095
פרופ' רוברט ליפצר ז"ל
03-5407195
03-6407195
03-6407095
פרופ' סמיון ליציןהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 141
03-6407286
03-6407095
פרופ' גדעון לנגהולץ
03-6405646
09-9540653
פרופ' עמנואל מרום ז"להנדסת חשמל - מעבדות, חדר 217
03-6406066
03-6423508
פרופ' מנחם נתןוולפסון - הנדסה, חדר 233
03-6407027
03-6423508
פרופ' יעקב סנידרסהנדסת חשמל - מעבדות
03-6407195
03-6407095
פרופ' שמשון פרנקנטללימודי הנדסה - כיתות חשמל, חדר 105
03-6408530
ד"ר נחום פרקנסקי
03-6429540
פרופ' רפאל קסטנרהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 243
03-6407447
03-6423508
פרופ' גיל רוזנמןהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 230
03-6423508
פרופ' שלמה רושיןהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 236
09-9507992
03-6408529
03-6423508
פרופ' יורם שפירא
03-6408765
פרופ' אורי שקדהנדסת חשמל - מעבדות, חדר 138
03-6408879
03-6407095

בית הספר להנדסה מכנית

שםמיקום / זמני קבלהטלפון / פקסדוא"ל
ד"ר יצחק בייליס
03-6409794
03-5070208
פרופ' לזלי בנקס-סילסוולפסון - הנדסה, חדר 337
03-6408132
03-6407617
פרופ' נעימה בראונרוולפסון - הנדסה, חדר 311
03-6408127
03-6407334
פרופ' דבורה ברנעוולפסון - הנדסה, חדר 313
03-6408504
03-6407334
פרופ' גדעון דגןוולפסון - הנדסה, חדר 315
03-6408392
03-6407334
פרופ' אברהם דייןוולפסון - הנדסה, חדר 315
03-6596986
פרופ' ישראל ויגננסקי
03-6408788
03-6407334
ד"ר גריגורי זילמןוולפסון - הנדסה, חדר 316
03-6409716
03-6407334
ד"ר מיכאל חולמיאנסקי
פרופ' הרצל חיוולפסון - הנדסה, חדר 219
03-6408342
03-6407617
פרופ' צבי חשין
03-6408522
פרופ' יהודה טייטלוולפסון - הנדסה, חדר 312
03-6408220
03-6407334
פרופ' טוביה מילואוולפסון - הנדסה, חדר 317
03-6408231
03-6407334
פרופ' מרדכי[מוטי סוקולוב] סוקולוב
פרופ' ליאוניד סלפיאןוולפסון - הנדסה
פרופ' יעקב עבודיוולפסון - הנדסה, חדר 314
03-6408131
03-6407617
פרופ' ראובן פופילסקי ז"ל
03-6408158
03-6407617
פרופ' משה פוקסוולפסון - הנדסה
03-6407298
03-6407617
פרופ' רימונד פרנסוולפסון - הנדסה
03-6414621
פרופ' ארקדי צינובר
פרופ' אליעזר קיטוולפסון - הנדסה, חדר 317
03-6408929
03-6407334
פרופ' משה רוזנפלדוולפסון - הנדסה, חדר 212
03-6408534
03-6407334
פרופ' ליאוניד[שטילמן] שטילמן
פרופ' לב שמרוולפסון - הנדסה, חדר 301
03-6408128
03-6407334

המחלקה להנדסה ביו רפואית

שםתפקידמיקוםטלפון / פקסדוא"ל
פרופ' דוד אלעדאמריטוסבנין רב תחומי להנדסה ומדעים מדוייקים, חדר 408
03-6408476
03-6405843
פרופ' שמואל עינבאמריטוסבנין רב תחומי להנדסה ומדעים מדוייקים, חדר 409
03-6409418
03-6409448
פרופ' שמעון ערד (עבוד)אמריטוסבנין רב תחומי להנדסה ומדעים מדוייקים, חדר 308
03-6407397
03-6405312

המחלקה להנדסת תעשיה

שםתפקידמיקום / זמני קבלהטלפון / פקסדוא"ל
פרופ' עמי ארבלאמריטוסוולפסון הנדסה
פרופ' מרים ברדבדימוסוולפסון הנדסה, חדר 428
03-6408335
03-6812908
פרופ' יגאל גרציאקאמריטוסוולפסון הנדסה, חדר 408
03-6405418
03-6407669
פרופ' דניאל זיפרבדימוסוולפסון הנדסה
03-6409445
03-6496389
פרופ' עודד מימוןאמריטוסוולפסון הנדסה, חדר 417
03-6406396
03-6406424
אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive