סגל אקדמי זוטר

שםיחידהתפקידזמני קבלהטלפון / פקסדוא"ל
צבי אברמובסקיפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
איילת אהרוןפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
רפאל אהרוניפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
בוריס אלברגפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-6408158
ד"ר יצחק אלפיפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
פרופ' בן-ציון בוברובסקיפקולטה להנדסהאמריטוס
03-6407295
03-6407095
פקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-6407295
03-6407095
פרופ' יצחק בינדרמןפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-6407965
03-6409250
ד"ר יובל בקפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-6408892
03-5026837
פקולטה להנדסהסגל אקדמי בכיר
03-6408892
03-5026837
פרופ' אריה בראונשטייןפקולטה להנדסהאמריטוס
03-6408124
03-6410189
פקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-6408124
03-6410189
פרופ' אלכסנדר ברונשטייןפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-6405645
03-6407095
ד"ר דוד ברוקספקולטה להנדסהמורה מן החוץ
ד"ר אלברטו ברנשטייןפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
ד"ר גדעון גולדוייןפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
ד"ר ריצ'רד גזפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
פרופ' יהושע דרורפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
רפאל הודפקולטה להנדסהסגל אקדמי זוטר
03-6407541
03-6407669
פקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-6407541
03-6407669
משה הירשפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
פרופ' גד ויטנרפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
09-8981302
נורית חלוזיןפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
09-7781447
03-5490268
ד"ר דוד חפרפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
09-8929812
פרופ' יהודה טייטל ביה"ס להנדסה מכניתאמריטוס
03-6408220
03-6407334
פקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-6408220
03-6407334
יצחק יוסףפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
מר חיים כץפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
ד"ר איל כץפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-6406194
בוריס לחמןפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
משה ליפשיץפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
דין לנגסםפקולטה להנדסה
03-6406674
ד"ר יהודה מאירפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-6407424
ד"ר דרור מדיניפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-6408892
09-8350640
עידו מורגפקולטה להנדסהמורה מן החוץ

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
UI/UX Basch_Interactive