סגל אקדמי זוטר

שםיחידהתפקידזמני קבלהטלפון / פקסדוא"ל
צבי אברמובסקיפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
רפאל אהרוניפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
בוריס אלברגפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-6408158
ד"ר יצחק אלפיפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
פרופ' יוסף אפלבויםפקולטה להנדסהאמריטוס
03-6409014
03-6407052
פקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-6409014
03-6407052
פרופ' בן-ציון בוברובסקיפקולטה להנדסהאמריטוס
03-6407295
03-6407095
פקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-6407295
03-6407095
פרופ' יצחק בינדרמןפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-6407965
03-6409250
מיכאל בן דבפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
ד"ר אורי בן-חנןפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
04-9901830
ד"ר יובל בקפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-6408892
03-5026837
פרופ' אריה בראונשטייןפקולטה להנדסהאמריטוס
03-6408124
03-6410189
פקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-6408124
03-6410189
פרופ' אלכסנדר ברונשטייןפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-6405645
03-6407095
ד"ר דוד ברוקספקולטה להנדסהמורה מן החוץ
ד"ר יעקב ברנעפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-6462942
03-6408930
03-6462539
ד"ר גדעון גולדוייןפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
ד"ר פבל גראבובפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
ד"ר יוסף גרונפלדפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
08-8594586
08-8594586
פרופ' אליהו גרשוןפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
פרופ' יהושע דרורפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
משה הירשפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
שמחה רן הירשפרונגפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
פרופ' גד ויטנרפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
09-8981302
פרופ' אמוץ וינברגפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
ד"ר עפר זיופקולטה להנדסהמורה מן החוץ
ד"ר גריגורי זילמןפקולטה להנדסהבדימוס
03-6409716
03-6407334
פקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-6409716
03-6407334
פרופ' זיגמונד זינגר ביה"ס להנדסת חשמלאמריטוס
03-6490143
03-6407363
03-6410189
פקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-6490143
03-6407363
03-6410189
נורית חלוזיןפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
09-7781447
03-5490268
ד"ר דוד חפרפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
09-8929812
פרופ' יהודה טייטל ביה"ס להנדסה מכניתאמריטוס
03-6408220
03-6407334
פקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-6408220
03-6407334
מר חיים כץפקולטה להנדסהמורה מן החוץ

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
Developed by
Design by
Basch Interactive