סגל אקדמי זוטר

שםיחידהתפקידזמני קבלהטלפון / פקסדוא"ל
צבי אברמובסקיפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
ד"ר עלית אופנהייםפקולטה להנדסהעובד מחקר
03-6409445
פקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-6409445
בוריס אלברגפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-6408158
ד"ר יצחק אלפיפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
פרופ' יוסף אפלבויםפקולטה להנדסהאמריטוס
03-6409014
03-6407052
פקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-6409014
03-6407052
פרופ' בן-ציון בוברובסקיפקולטה להנדסהאמריטוס
03-6407295
03-6407095
פקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-6407295
03-6407095
פרופ' יצחק בינדרמןפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-6407965
03-6409250
מיכאל בן דבפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
פרופ' נעימה בראונרפקולטה להנדסהאמריטוס
03-6408127
03-6407334
פקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-6408127
03-6407334
ד"ר יעקב ברנעפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
050-6292852
03-6408930
03-9234954
ד"ר פרדי גבאיפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
ד"ר רן גבאיפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
ד"ר גדעון גולדוייןפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
ד"ר עוז גולןפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
050-5486668
ד"ר אהוד גלוןפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
ד"ר פבל גראבובפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-7913200
3202 (פנימי)
03-7913210
ד"ר אביב גרוברפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
ד"ר יוסף גרונפלדפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
08-8594586
08-8594586
פרופ' אליהו גרשוןפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
ד"ר גבריאל דוידובפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
054-9996842
פרופ' אברהם דייןפקולטה להנדסהבדימוס
03-6408443
03-6407334
פקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-6408443
03-6407334
עומר דמבינסקיפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
ד"ר שמחה רן הירשפרונגפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
גיל הרלינגפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
052-3298950
1111 (פנימי)
03-8787878
אביחי הרניבפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
רפי הרשקוביץפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
פרופ' גד ויטנרפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
054-7772805
09-8981302
פרופ' שלמה וייספקולטה להנדסהבדימוס
03-6407400
03-6407095
פקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-6407400
03-6407095
פרופ' אמוץ וינברגפקולטה להנדסהמורה מן החוץ
03-5279439
ד"ר עפר זיופקולטה להנדסהמורה מן החוץ
פקולטה להנדסהמורה מן החוץ

עמודים

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive