אבחנת ודירוג תאים סרטניים מבדיקת דם פשוטה:

מחקר של דר' נתי שקד

24 נובמבר 2015

לעבר אבחנת ודירוג תאים סרטניים מבדיקת דם פשוטה:

אחד האתגרים הגדולים בתחום של דימות אופטי של תאים חיים הוא להשיג מדידות של התאים ללא סימון אך בצורה כמותית, כך שיתאפשר מיפוי מבני ומכני ברזולוציה גבוהה ברמה התאית. כמקרה פרטי, פיתוח טכנולוגיות דימות אופטיות יעילות ולא סובייקטיביות עבור אבחנת סרטן ברמה התאית היא משימה קשה ומאתגרת. בפרויקט זה, נפתח כלים לצורך אבחון וניטור של תאי סרטן מחוץ לגוף והפוטנציאל המטסטטי שלהם. אינטרפרומטריה אופטית יכולה לדמות תאים חיים בצורה כמותית ללא השפעות שליליות שעלולות להיגרם כתוצאה מהשימוש בסמנים חיצוניים. על ידי פתרון של מחסומים טכנולוגיים קריטיים, אנו מציעים גישות היברידיות לאינטרפרומטריה אופטית שמספקות כלים רבי עוצמה לננו-חישה של תאי סרטן, ללא צורך בסימון ובצורה כמותית. זאת נבצע על ידי הקלטה של המבנה התת ננו-מטרי והמכני של תאי סרטן חיים בשלביהם השונים. למטרה זו, נפתח מערכת אינטרפורמטרית אופטית חדשנית, בעלת רמת רעש נמוכה, המוארת במקור רחב סרט. המערכת תהיה מסוגלת להקליט את התאים בדיוק תת ננו-מטרי ובמהירות של אלפי תמונות לשניה. בנוסף, נפתח גישה חדשה לטומוגרפיה אופטית של תאי סרטן חיים בתרחיף (תאים שלא קשורים למשטח), לשם לכידת המפה התלת-ממדית של מקדם השבירה שלהם, ככלי לניטור של התקדמות של הסרטן בתא. לשם כך, נשלב אינטרפרומטריה אופטית עם שיטות למיקרו-מניפולציה של תאים בודדים, מה שיאפשר סיבוב מלא של התא, וטומוגרפיה של תאים שאינם קשורים למשטח, כמו גם וידוא של המדידות המכניות בתאים. בנוסף, נפתח סט חדש של פרמטרים כמותיים המבוסס על המדידות האינטרפרומטריות שיאפשר אפיון של טרנספורמציות תאיות, כולל אפיון של תאי סרטן עם פוטנציאלים מטסטטיים שונים. הדבר יעשה בהתחלה על שורות תאים, ואז על תאי סרטן המטיילים בדם, שאותם נבודד מדגימות דם.

 

 


3-D refractive index map of yeast cells obtained by the proposed TPM-HOTs technique.

 

אוניברסיטת תל-אביב, ת.ד. 39040, תל-אביב 6997801
UI/UX Basch_Interactive